ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 2020 αρ. πρωτ. 23004/2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Ιουλίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 2 Σεπτεμβρίου 2019

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045321 και Κωδ. ΕΛΚΕ 105.0001 (υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3122/12.06.2019 Απόφαση Ένταξης), που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2019 έως 31/12/2020 και Επιστημ. Υπεύθυνο την κα Ε. Μήλιου, Καθηγήτρια κατ’ εφαρμογή των υπ’ αριθμ. πρωτ. 12248/08.05.2019, 15656/27.05.2019 και 18588/20.06.2019 αποφάσεων Συνεδρίας της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ΓΠΑ με ΑΑΥ: 770 (ΨΒΝΨ46Ψ8Ζ6-Ψ7Ω), προσκαλεί:

Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά επιστημονικό πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και  τις υπ’ αριθμ. 555/22-04-2019, 556/29-05-2019 και 559/18-07-2019 αποφάσεις της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα και τον ορισμό των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, που αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο Παράρτημα, που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Σχετικά με τα Επιστημονικά Πεδία που σας ενδιαφέρουν μπορείτε να επικοινωνείτε με τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ. Τσιμπούκας  tsiboukas@aua.gr

ΑΣΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ. Κωστοπούλου tina@aua.gr

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κ. Κωστοπούλου tina@aua.gr

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α. Κουτσούρης koutsouris@aua.gr

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ε. Κλωνάρης s.klonaris@aua.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ε. Παπλωματάς epaplom@aua.gr

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΟΛΟΓΙΑ Γ. Παπαδούλης gpapadoulis@aua.gr

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ Μ. Παπαφωτίου mpapaf@aua.gr

ΓΕΩΡΓΙΑ Γ. Οικονόμου – Αντώνακα economou@aua.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σ. Χαρουτουνιάν sehar@aua.gr

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ‘Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ Α. Λ. Χάγερ  a.hager@aua.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ Ν. Μουστάκας nmoustakas@aua.gr

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Π. Παναγάκης ppap@aua.gr

ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι. Παπανικολάου i.pap@aua.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Χ. Χαρίτος  bakis@aua.gr

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π. Χατζόπουλος phat@aua.gr

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Π. Χατζόπουλος phat@aua.gr

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Π. Χατζόπουλος phat@aua.gr

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ Π. Χατζόπουλος phat@aua.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ν. Στοφόρος stoforos@aua.gr

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε. Δροσινός ehd@aua.gr

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Α. Ζαμπέλας azampelas@aua.gr

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ. I. Νυχάς gjn@aua.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Α. Παπαδόπουλος ampapadopoulos@aua.gr

ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ Α. Μερτζάνης amertzanis@aua.gr

ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ Α. Παντέρα pantera@aua.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ. Παπαδόπουλος gpapadop@aua.gr

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Π. Σακκαλής τηλ. 2105294135

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Δ. Σακάς

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α. Ρεζίτης arezitis@aua.gr

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ι Χ. Κασίμης kasimis@aua.gr

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙI Χ. Κασίμης kasimis@aua.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΚΟΙΚΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ. Καλούδης kaloudis@aua.gr

ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ Α. Παντέρα pantera@aua.gr

ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α. Παπαδόπουλος  ampapadopoulos@aua.gr

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Γ. Ευθυμίου efthimiou@aua.gr

ΔΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ Χ. Θωμαΐδης thomaidis@aua.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Χ. Χαρίτος bakis@aua.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Α. Ρεζίτης arezitis@aua.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κ. Φεγγερός cfeg@aua.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ. Μπουράνης bouranis@aua.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Κ. Κωστοπούλου tina@aua.gr

 

Επισυνάπτεται:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκλησης για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 23004/24-07-2019

Αίτηση Υποψηφιότητας σε Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 23004/2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ