ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση για την «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2022»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Μαΐου 2019

Σας ενημερώνουμε για την πρόσκληση για την «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας  σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2022», καθώς και την 1η τροποποίηση αυτής, τα οποία θα βρείτε συνημμένα παρακάτω.

 

Συνημμένα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ