ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε.Η.Δ.Ε απο τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Ιουλίου 2021

Σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του ΕΜΠ.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί  στους ακόλουθους ιστότοπους του ΕΜΠ:

α) του ΕΛΚΕ (https://www.elke.ntua.gr/ανακοινώσεις/εκδήλωση-ενδιαφέροντος/) και

β) του ΕΜΠ (https://www.ntua.gr/el/news/announcements)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ