ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 153 «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Μαρτίου 2021

Σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση ΕΔΒΜ 153 με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης», καθώς και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  (Συνολική δημόσια δαπάνη ανά δικαιούχο). (συνημμένα)

Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο ((https://empedu.gov.gr/invitation/ypostirixi-draseon-diethnopoiisis-tis-anotatis-ekpaideysis/), έχουν αναρτηθεί τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ