ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Προθεσμία υποβολής δαπανών 2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 19 Νοεμβρίου 2018

Παρακαλούμε να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ μέχρι και τη Δευτέρα 03/12/2018 και ώρα 14.00 τα παραστατικά των δαπανών όλων των προγραμμάτων για προμήθειες, αμοιβές, μετακινήσεις κλπ προκειμένου να καταχωρηθούν μέσα στο τρέχον έτος.

Οποιαδήποτε δαπάνη τιμολογηθεί από προμηθευτή μετά την 03η/12/2018 θα πρέπει να κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ και θα εξοφληθεί τον Ιανουάριο του 2019.

Αμοιβές που θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο μετά τη Δευτέρα 03/12/2018 και ώρα 14.00 δεν θα συμπεριληφθούν στις βεβαιώσεις αποδοχών του οικονομικού έτους 2018.

 

Τέλος, οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων που υλοποιούνται στον ΕΛΚΕ ΓΠΑ παρακαλείσθε όπως – σε εφαρμογή του Ν4485/2017-  συμπληρώσετε και υποβάλλετε μέχρι και τη Δευτέρα 03/12/2018 και ώρα 14.00 το Έντυπο 2 «Αίτηση Διαχείρισης Έργου» (διαθέσιμο στο https://www.elke.aua.gr/entypa/entypa-elke/)με το συνολικό και τον ετήσιο προϋπολογισμό κάθε έργου σας. Σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια στη συμπλήρωση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον κο Κωνσταντίνο Παπαστάθη (τηλ. 210 5294919).

 

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ