ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟYΣΤΟΥ 2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Ιουλίου 2018

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ μέχρι τη Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00 παραστατικά δαπανών (προμήθειες, αμοιβές, μετακινήσεις κλπ) για Ιούλιο & Αύγουστο του 2018 όλων των προγραμμάτων σας, προκειμένου να τακτοποιηθούν πριν από τις καλοκαιρινές άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας μας.

 

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΓΠΑ θα παραμείνει κλειστός 20-24 Αυγούστου 2018.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ