ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟYΣΤΟΥ 2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Ιουλίου 2019

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ (2ος όροφος) μέχρι τη Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00 παραστατικά δαπανών (προμήθειες, αμοιβές, μετακινήσεις κλπ) για Ιούλιο & Αύγουστο του 2019 όλων των προγραμμάτων σας, προκειμένου να τακτοποιηθούν πριν από τις καλοκαιρινές άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας μας.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ