ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Σημαντική ανακοίνωση για τις Βεβαιώσεις Κίνησης (15.02.2021 έως 28.02.2021)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Φεβρουαρίου 2021

Σε εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό των μετακινήσεων αναφορικά με την ανάσχεση του COVID-19 και σύμφωνα με τις νέες οδηγίες για την έκδοση Βεβαιώσεων Κίνησης για το διάστημα από 15/02/2021 έως 01/03/2021 σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 

Προκειμένου να εκδοθούν από τον ΕΛΚΕ οι Βεβαιώσεις Κίνησης, μέσω του https://hr.apografi.gov.gr/login (σύνδεση με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet), οι απασχολούμενοι σε ερευνητικά προγράμματα (συμβασιούχοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές, ομότιμοι καθηγητές κλπ) θα πρέπει να προσκομίσουν σημείωμα υπογεγραμμένο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τους στο οποίο να αναφέρεται η περίπτωση στην οποία εμπίπτουν:

 

α) σε περίπτωση ανάγκης για καθημερινή αυτοπρόσωπη παρουσία στο πλαίσιο του έργου:

 

Ο……. (ονοματεπώνυμο απασχολούμενου)………απαιτείται να παρέχει τις υπηρεσίες του με αυτοπρόσωπη παρουσία καθόλο το χρονικό διάστημα από 15.02.2021 έως 28.02.2021, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο……και κωδικό ΕΛΚΕ…….. Η εκτέλεση του έργου γίνεται χωρίς δεσμεύσεις συγκεκριμένου ωραρίου, υπό τον έλεγχο του Επιστημονικά Υπευθύνου κου…….(ονοματεπώνυμο Ε.Υ.)».

 

β) σε περίπτωση παροχής εναλλάξ τηλεργασίας και αυτοπρόσωπης παρουσίας:

 

  Ο……. (ονοματεπώνυμο απασχολούμενου)………απαιτείται να παρέχει τις υπηρεσίες του με αυτοπρόσωπη παρουσία την….. (π.χ. Τετάρτη 17/2/2021, …. και Πέμπτη 25/2/2021…..), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο……και κωδικό ΕΛΚΕ…….. Η εκτέλεση του έργου γίνεται υπό τον έλεγχο του Επιστημονικά Υπευθύνου κου…….(ονοματεπώνυμο Ε.Υ.)».

 

γ) σε περίπτωση ανάγκης μετακίνησης εντός και εκτός Περιφέρειας Αττικής πέραν της συνήθους μετακίνησης από την οικία προς το ΓΠΑ:

 

Ο……. (ονοματεπώνυμο απασχολούμενου)………απαιτείται να μετακινηθεί από και προς ………..(ακριβής περιοχή μετακίνησης) κατά τις παρακάτω ημερομηνίες……………….  (ακριβής ημερομηνία)…………..για τις ανάγκες του έργου  με τίτλο……και κωδικό ΕΛΚΕ…….. Η εκτέλεση του έργου γίνεται υπό τον έλεγχο του Επιστημονικά Υπευθύνου κου…….(ονοματεπώνυμο Ε.Υ.)».

 

 

Το κείμενο που επιλέγεται κάθε φορά θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον απασχολούμενο και στην ηλεκτρονική συμπλήρωση της Βεβαίωσης Κίνησης στην ιστοσελίδα https://hr.apografi.gov.gr/login, στο πεδίο “Υποχρεωτικές ή έκτακτες μετακινήσεις που απορρέουν από τη φύση των καθηκόντων του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησής του”.

 

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο Αρ. Γιανναρέλη (2ος όροφος Κτηρίου ΕΛΚΕ, τηλ. 5294878) ή ηλεκτρονικά στο agiana@aua.gr.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ