ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Νοεμβρίου 2020

Α) Προθεσμία Υποβολής Δαπανών 2020

 

Παρακαλούμε να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ μέχρι και την Τετάρτη 02/12/2020 και ώρα 14.00 τα παραστατικά των δαπανών όλων των προγραμμάτων για προμήθειες, αμοιβές, μετακινήσεις κλπ  που πραγματοποιήθηκαν για το έτος 2020 και να έχουν τακτοποιηθεί όλες οι προκαταβολές προκειμένου να καταχωρηθούν μέσα στο τρέχον έτος.

Για τις τιμολογήσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός Δεκεμβρίου 2020 η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ είναι η 21η/12/2020 καθώς δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά παραστατικά με μεταγενέστερη ημερομηνία. Η εξόφληση των εν λόγω παραστατικών θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2021. ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.

Αμοιβές που θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο μετά την Τετάρτη 02/12/2020 και ώρα 14.00 δεν θα συμπεριληφθούν στις βεβαιώσεις αποδοχών του οικονομικού έτους 2020.

 

Β) Υποβολή Προϋπολογισμών Έργων για το 2021

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να καταθέσετε στην υπηρεσία μας το συνολικό και τον ετήσιο προϋπολογισμό κάθε έργου σας για το 2021 μέχρι και την Τετάρτη 02/12/2020 και ώρα 14.00  (χρησιμοποιώντας από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ το Έντυπο 2 «Αίτηση Διαχείρισης Έργου» και συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία). Σας γνωρίζουμε ότι  δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε δαπάνες για το οικονομικό έτος 2021 μέχρι την έγκριση των προϋπολογισμών από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων ενώ σε περίπτωση μη κατάθεσης προϋπολογισμού δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε καθόλου δαπάνες.

 

Γ) Κατάθεση Νομικών Δεσμεύσεων Φυσικών Προσώπων (Συμβάσεις)

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι συμβάσεις τακτικού και έκτακτου προσωπικού, μπορούν να έχουν χρονική διάρκεια μεγαλύτερη του έτους και να συνάπτονται για το συνολικό τους ποσό και για τη συνολική διάρκειά τους, έως και τη λήξη του έργου.

Για το σκοπό αυτό παρακαλείστε να συμπληρώσετε για κάθε σύμβαση το σχετικό Έντυπο 19 (αναφέροντας τόσο τα συνολικά στοιχεία, όσο και τα επιμέρους -ανά έτος δαπάνη) και να τα καταθέσετε στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ -εντός του 2020- λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις που έχετε κάνει για το συνολικό και τον ετήσιο προϋπολογισμό των έργων σας.

Με δεδομένες τις δύσκολες και ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου που διανύουμε παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν άμεση ανταπόκρισή σας.

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ