ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Sustainable Blue Economy Call

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Ιανουαρίου 2018

Πρόγραμμα Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία από το Ευρωπαϊκό ταμείο για την Θάλασσα και την Αλιεία. Με την υποστήριξη του EASME.

Ο χρόνος για τις υποβολές των προτάσεων πλησιάζει, σχηματίστε την κοινοπραξία σας (φορείς από 2 τουλάχιστον χώρες) και υποβάλλετε σε μια από τις 4 θεματικές ενότητες. https://ec.europa.eu/easme/en/sustainable-blue-economy

 

STRAND 1 – DEMO PROJECTS <> Σκέλος 1ό – Έργα Προβολής.

Ημερομηνία υποβολής: 28/02/2018 at 16.00 (Brussels time)

STRAND 2 – MARINE LITTER <> Σκέλος 2ό – Θαλάσσια Ρύπανση.

Ημερομηνία υποβολής: 08/02/2018 at 16.00

STRAND 3 – BLUE NETWORKS IN THE MED <> Σκέλος 3ό Γαλάζια δίκτυα στην Μεσόγειο.

Ημερομηνία υποβολής: 28/02/2018 at 16.00

STRAND 4 – RESTORING MARINE ECOSYSTEMS IN THE MED <> Σκέλος 4ό – Αποκατάσταση Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων της Μεσογείου.

 08/02/2018 at 16.00

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ