ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης 17/7/2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιουλίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι τη Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

Για το λόγο αυτό, παρακαλείστε να καταθέσετε τα αιτήματα σας προς την Επιτροπή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας αυστηρά μέχρι τη Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.

Αιτήματα που θα κατατεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από τη Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 θα εξεταστούν από την επόμενη Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ