ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης 27/6/2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

Σας ενημερώνουμε ότι τη Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

Για το λόγο αυτό, παρακαλείστε να καταθέσετε τα αιτήματα σας προς την Επιτροπή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας αυστηρά μέχρι τη Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018.

Αιτήματα που θα κατατεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από τη Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 θα εξεταστούν από την επόμενη Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ