ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης 6/6/2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Μαΐου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι τη Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

Για το λόγο αυτό, παρακαλείστε να καταθέσετε τα αιτήματα σας προς την Επιτροπή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας αυστηρά μέχρι τη Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018.

Αιτήματα που θα κατατεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από τη Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 θα εξεταστούν από την επόμενη Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ