ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Συνοπτικές οδηγίες για την καταχώρηση ωριαίας αντιμισθίας στην νέα εφαρμογή time sheets

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Ιουνίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί συνοπτικές οδηγίες για την καταχώρηση ωριαίας αντιμισθίας στην νέα εφαρμογή time sheets και μπορείτε να τις δείτε επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ