ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Τιμολόγια με άγνωστο παραλήπτη

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Ιουλίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι παρελήφθησαν από τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ τα παρακάτω τιμολόγια.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ 9 KW
ΑΞΙΑ: 545,60 €
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΑΞΙΑ: 11,98 €

Ο παραλήπτης των τιμολογίων είναι άγνωστος.

Παρακαλούμε όποιον αφορούν τα σχετικά τιμολόγια όπως τα παραλάβει από τον κ. Χρήστο Αλεξανδράκη (τηλ. 4873), προκειμένου να συμπληρώσει τα απαιτούμενα έντυπα και να τα καταθέσει στο πρωτόκολλο.

Εκ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ