ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Απριλίου 2020

Στα γραφεία του ΕΛΚΕ έχει αποσταλεί Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της εταιρείας SPEEDEX με αριθμό 215726/31.03.2020 και ποσό 8,06€ χωρίς επιπλέον στοιχεία. Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να ταυτιστεί με δαπάνη κάποιου έργου, παρακαλείται όποιος έχει προβεί στην εν λόγω παροχή υπηρεσίας από την SPEEDEX να παραλάβει από τον ΕΛΚΕ το τιμολόγιο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Επί της ευκαιρίας σημειώνεται ότι οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και οι συνεργάτες τους που κάνουν χρήση του ΑΦΜ του ΕΛΚΕ για προμήθειες ή υπηρεσίες θα πρέπει να παραλαμβάνουν οι ίδιοι τα τιμολόγια και να τα καταθέτουν στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ως συνημμένα στο Έντυπο 10 “Εντολή Πληρωμής” και όχι μεμονωμένα. Επίσης, τα τιμολόγια θα πρέπει να φέρουν διακριτό όνομα και υπογραφή Ε.Υ. ή συνεργάτη στο πεδίο “παραλαβών”.

Εκ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ