ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Τιμολόγιο με άγνωστο παραλήπτη

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Μαΐου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι παρελήφθη από τον ΕΛΚΕ φάκελος με τιμολόγιο από την εταιρεία ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου 07.04.2021 αξίας 11,98 €). Ο παραλήπτης του τιμολογίου είναι άγνωστος, καθώς και το εργαστήριο.

Παρακαλώ όποιον αφορά το σχετικό τιμολόγιο όπως έρθει να το παραλάβει από το πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ προκειμένου να συμπληρώσει τα απαιτούμενα έντυπα και να το καταθέσει στο πρωτόκολλο.

Εκ του ΕΛΚΕ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ