ΝΕΑ ΕΛΚΕ

3ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Οκτωβρίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΓΠΑ έχει αναρτήσει τον 3ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ.

Η υποβολή της επιχειρηματικής Ιδέας έχει καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας την 10η/10ου/2019.

Στον διαγωνισμό αυτόν μπορούν να συμμετάσχουν προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες των 2 έως 5 ατόμων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: (http://innovinagri.aua.gr/).

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ