ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Βίντεο για την Ορθή Χρήση των Εντύπων του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 19 Απριλίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πεδίο ΕΝΤΥΠΑ έχει αναρτηθεί βίντεο για την ορθή χρήση των εντύπων μας το οποίο παρακαλούμε να συμβουλεύεστε πριν από την χρήση τους.

Εκ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ