ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Νοεμβρίου 2018

Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να καταθέσετε στην υπηρεσία μας το συνολικό και τον ετήσιο προϋπολογισμό κάθε έργου σας για το 2019 μέχρι και τη Δευτέρα 03/12/2018 και ώρα 14.00  (Έντυπο 2 «Αίτηση Διαχείρισης Έργου»). Σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση μη κατάθεσης προϋπολογισμού δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε δαπάνες για το οικονομικό έτος 2019.

 

Σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια στη συμπλήρωση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον κο Κωνσταντίνο Παπαστάθη (τηλ. 210 5294919)

 

Εκ της ΜΟ.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ