Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης στο κλάδο Δικτύων αισθητήρων με εφαρμογές στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, αρ. πρωτ: 19892/11-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Ιουνίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης στο κλάδο Δικτύων αισθητήρων με εφαρμογές στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου του δάκου της  […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή σε θέματα περιβαλλοντικής αποτίμησης, αρ. πρωτ: 19775/11-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Ιουνίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή σε θέματα περιβαλλοντικής αποτίμησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων ζωοτροφών εμπλουτισμένες με βιοδραστικούς παράγοντες από εδώδιμα φυτά και βότανα για αντιμετώπιση των […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Ερευνητή σε θέματα προσδιορισμού μικροβιακού φορτίου σε φυτά με αναλυτικές μεθόδους, αρ. πρωτ: 19747/11-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Ιουνίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Ερευνητή σε θέματα προσδιορισμού μικροβιακού φορτίου σε φυτά με αναλυτικές μεθόδους, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων ζωοτροφών εμπλουτισμένες με βιοδραστικούς παράγοντες από εδώδιμα φυτά […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα Γεωπόνου ή Κτηνίατρου ή Βιολόγου, αρ. πρωτ: 19698/10-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 28 Ιουνίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα Γεωπόνου ή Κτηνίατρου ή Βιολόγου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Όξινος ορός γιαούρτης: Μετατρέποντας ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας» με Κωδικό […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) Υποψήφιου Διδάκτορα Γεωπόνου ή Κτηνίατρου ή Βιολόγου, αρ. πρωτ: 19684/10-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 28 Ιουνίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα Γεωπόνου ή Κτηνίατρου ή Βιολόγου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Όξινος ορός γιαούρτης: Μετατρέποντας ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας» με Κωδικό […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) Μεταδιδακτορικού ερευνητή Γεωπόνου ή Κτηνίατρου ή Βιολόγου, αρ. πρωτ: 19676/10-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 28 Ιουνίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) Μεταδιδακτορικού ερευνητή Γεωπόνου ή Κτηνίατρου ή Βιολόγου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Όξινος ορός γιαούρτης: Μετατρέποντας ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας» με Κωδικό ΟΠΣ: […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) Υποψήφιου Διδάκτορα Γεωπόνου Βιοτεχνολόγου, αρ. πρωτ: 19653/10-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 28 Ιουνίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα Γεωπόνου Βιοτεχνολόγου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Όξινος ορός γιαούρτης: Μετατρέποντας ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας» με Κωδικό ΟΠΣ: 5074577/ΕΛΚΕ: 291.4577/Τ2ΕΔΚ-00783 και […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) Μεταδιδακτορικού ερευνητή Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής, αρ. πρωτ: 19637/10-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 28 Ιουνίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού ερευνητή Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Όξινος ορός γιαούρτης: Μετατρέποντας ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας» με Κωδικό ΟΠΣ: 5074577/ΕΛΚΕ: […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 14960/27-04-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Ιουνίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 14960/27-04-2021 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/06/00019394.pdf αρ. πρωτ. 14960/27-04-2021

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 14156/20-04-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Ιουνίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 14156/20-04-2021 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/06/00019347.pdf αρ. πρωτ. 14156/20-04-2021

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) Υποψήφιου Διδάκτορα στο αντικείμενο της Συσκευασίας – Τεχνολογίες Τρισδιάστατης Εκτύπωσης, αρ. πρωτ: 19323/09-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 25 Ιουνίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στο αντικείμενο της Συσκευασίας – Τεχνολογίες Τρισδιάστατης Εκτύπωσης, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – SmartBIC» με […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), αρ. πρωτ: 19310/09-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 25 Ιουνίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), Πτυχίο ΑΕΙ στην ειδικότητα Διοίκησης ή των Οικονομικών Επιστημών ή των Κοινωνικών Επιστημών ή των Πολιτικών Επιστημών, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στο αντικείμενο της Καινοτομίας – Επιχειρηματικότητας, αρ. πρωτ: 19252/08-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 Ιουνίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στο αντικείμενο της Καινοτομίας – Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – SmartBIC» με Κωδικό ΟΠΣ […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), αρ. πρωτ: 19250/08-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 Ιουνίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), Πτυχίο ΑΕΙ στην ειδικότητα Διοίκησης ή των Οικονομικών Επιστημών ή των Κοινωνικών Επιστημών ή των Πολιτικών Επιστημών, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στο αντικείμενο της Καινοτομίας, του Ψηφιακού Μάρκετινγκ & της Επιχειρηματικότητας, αρ. πρωτ: 19243/08-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 Ιουνίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στο αντικείμενο της Καινοτομίας, του Ψηφιακού Μάρκετινγκ & της Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στο αντικείμενο της Διαχείρισης Επιχειρησιακών πόρων και Εφοδιαστικής, αρ. πρωτ: 19229/08-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 Ιουνίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στο αντικείμενο της Διαχείρισης Επιχειρησιακών πόρων και Εφοδιαστικής, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – SmartBIC» με […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στο αντικείμενο της Εφοδιαστικής, αρ. πρωτ: 19090/07-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23 Ιουνίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στο αντικείμενο της Εφοδιαστικής, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – SmartBIC» με Κωδικό ΟΠΣ 5047106 και […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), αρ. πρωτ: 19082/07-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23 Ιουνίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), Πτυχίο ΑΕΙ στην ειδικότητα Διοίκησης ή των Οικονομικών Επιστημών ή των Κοινωνικών Επιστημών ή των Πολιτικών Επιστημών, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Χημικός ή Χημικός Μηχανικός, αρ. πρωτ: 19066/07-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23 Ιουνίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Χημικός ή Χημικός Μηχανικός, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων καλλιέργειας ζαχαρότευτλων και παραπροϊόντων διεργασίας παραγωγής ζάχαρης για την παραγωγή βιογενών και βιοσύνθετων βιοαποικοδομήσιμων […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Χημικός ή Χημικός Μηχανικός, αρ. πρωτ: 19036/07-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23 Ιουνίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Χημικός ή Χημικός Μηχανικός, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων καλλιέργειας ζαχαρότευτλων και παραπροϊόντων διεργασίας παραγωγής ζάχαρης για την παραγωγή βιογενών και βιοσύνθετων βιοαποικοδομήσιμων […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου με ειδίκευση στην πληροφορική, αρ. πρωτ: 18979/07-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23 Ιουνίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου με ειδίκευση στην πληροφορική, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων καλλιέργειας ζαχαρότευτλων και παραπροϊόντων διεργασίας παραγωγής ζάχαρης για την παραγωγή βιογενών και βιοσύνθετων […]
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ