Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Yποψηφίου Διδάκτορα ζωικής παραγωγής, αρ. πρωτ: 30970/24-09-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 11 Οκτωβρίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Yποψηφίου Διδάκτορα ζωικής παραγωγής, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Χρήση ζυμομυκήτων και μυκήτων σε σιτηρέσια τσιπούρας με στόχο τη βελτίωση του εξωτερικού χρωματισμού και την ανοσοενίσχυση – […]

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 27255/05-08-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Προσωρινή Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 27255/05-08-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 27255/05-08-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000027255.pdf

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, αρ. πρωτ: 30009/20-09-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Οκτωβρίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανίας ζυμαρικών για παραγωγή βιογενούς βιοαποικοδομήσιμης, ενεργούς συσκευασίας τροφίμων» με Κωδικό ΟΠΣ: 5032796/ΓΓΕΤ: Τ1ΕΔΚ-02735/ΕΛΚΕ: 277.2796/ΣΑΕ: 2018ΣΕ14510001 και Επιστ. […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 27348/05-08-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 27348/05-08-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 27348/05-08-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/00027348.pdf

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 24388/17-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Προσωρινή Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24388/17-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24388/17-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/0000000000024388.pdf

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 24953/20-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Οριστική  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24953/20-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24953/20-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/0000000024953.pdf

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου κατόχου PhD, αρ. πρωτ: 29560/15-09-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Σεπτεμβρίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου κατόχου PhD, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EU-CONEXUS: European University for Smart Urban Coastal Sustainability – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα Οικονομολόγου, αρ. πρωτ: 29477/15-09-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Σεπτεμβρίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) Μεταδιδάκτορα Οικονομολόγου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EU-CONEXUS: European University for Smart Urban Coastal Sustainability – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης» με […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 25841/26-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25841/26-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25841/26-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/00025841.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 24725/19-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24725/19-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24725/19-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/00024725.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 27419/06-08-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 27419/06-08-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 27419/06-08-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000027419.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 27451/06-08-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 27451/06-08-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 27451/06-08-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000027451.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 25784/23-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25784/23-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25784/23-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000025784.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 25849/26-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25849/26-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25849/26-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000025849.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 25825/26-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25825/26-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25825/26-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000025825.pdf

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 24814/19-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24814/19-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24814/19-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000024814.pdf

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 24953/20-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Προσωρινή Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24953/20-07-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24953/20-07-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/000024953.pdf

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης θέσης Χημικός, Χημικός Μηχανικός, Βιολόγος, Γεωπόνος ή συναφή ειδικότητα με το αντικείμενο του έργου, αρ. πρωτ: 28148/02-09-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 17 Σεπτεμβρίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Χημικός, Χημικός Μηχανικός, Βιολόγος, Γεωπόνος ή συναφή ειδικότητα με το αντικείμενο του έργου, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων υψηλής αειφορίας […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 26794/03-08-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Αυγούστου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26794/03-08-2021 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26794/03-08-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/08/000026794.pdf

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Ηλεκτρολόγου & Μηχανικού Η/Υ, αρ. πρωτ: 27828/27-08-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Αυγούστου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13 Σεπτεμβρίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Ηλεκτρολόγου & Μηχανικού Η/Υ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο Δημιουργία κέντρων καινοτομίας για βιώσιμη αγροτική παραγωγή – SHERPA” με αρ. Grant Agreement: 862448 SHERPA — H2020-RUR-2018-2020/H2020-RUR-2019-1 […]

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 21630/28-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Αυγούστου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 21630/28-06-2021 Οριστική Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 21630/28-06-2021 Συνημμένο: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/08/0000021630.pdf
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ