ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Προθεσμία υποβολής δαπανών 2017

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Νοεμβρίου 2017

Παρακαλούμε να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ μέχρι και την Παρασκευή 01/12/2017 και ώρα 14.00 τα παραστατικά των δαπανών όλων των προγραμμάτων για προμήθειες, αμοιβές, μετακινήσεις κλπ προκειμένου να καταχωρηθούν μέσα στο τρέχον έτος.

Οποιαδήποτε δαπάνη τιμολογηθεί από προμηθευτή μετά την 01/12/2017 θα πρέπει να κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ και θα εξοφληθεί τον Ιανουάριο του 2018.

Αμοιβές που θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο μετά την Παρασκευή 01/12/2017 και ώρα 14.00 δεν θα συμπεριληφθούν στις βεβαιώσεις αποδοχών του οικονομικού έτους 2017.

Τέλος, οι Επιστημονικοί  Υπεύθυνοι των έργων που υλοποιούνται στον ΕΛΚΕ ΓΠΑ παρακαλείσθε όπως, σε εφαρμογή του Ν4485/2017, συμπληρώσετε και υποβάλλετε μέχρι και την Παρασκευή 01/12/2017 και ώρα 14.00 το νέο Έντυπο 2 –Αίτηση Διαχείρισης Έργου (Επισυνάπτεται) με τον συνολικό και τον ετήσιο προϋπολογισμό. Σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια στην συμπλήρωση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον κ. Παπαστάθη Κωνσταντίνο (τηλ. 210 5294919).

Συνημμένα:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  2. ΕΝΤΥΠΟ 2

Συννημένα:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ