ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Απριλίου 2020

Σε συνέχεια της από 01/04/2020 ανακοίνωσης με θέμα τη «Διαδικασία και Λειτουργίες του Ε.Λ.Κ.Ε» με σχετικό διαδικτυακό σύνδεσμο  https://www.elke.aua.gr/anakoinosi-gia-tis-diadikasies-kai-ti-leitourgia-tou-elke/ σας παραθέτουμε τα κάτωθι προ απαιτούμενα για τη διασφάλιση της γνησιότητας των ηλεκτρονικών εγγράφων:

 

Η υποβολή εισερχομένων εγγράφων για το πρωτόκολλο στον ΕΛΚΕ διενεργείται μέσω του e- mail “erevna@aua.gr“. Αποδεκτά γίνονται μόνο τα  έγγραφα και τα έντυπα υπογεγραμμένα με πιστοποιημένη ψηφιακή υπογραφή.

Συγκεκριμένα,  τα έγγραφα και τα έντυπα που υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ δια ζώσης δεν γίνονται δεκτά όταν έχουν ψηφιοποιημένη (σκανάρισμένη) υπογραφή.

 

Η ψηφιακή υπογραφή του Επιστημονικά Υπεύθυνου ή δικαιούχου στοχεύει στην απόδειξη της γνησιότητας ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, όπως θα συνέβαινε αντίστοιχα με την επικύρωση ενός εγγράφου σε φυσική μορφή. Με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής αποδεικνύεται ότι το ηλεκτρονικό έγγραφο δημιουργήθηκε πράγματι από την συντάκτη που το υπογράφει, χωρίς να έχει αλλοιωθεί περαιτέρω. Για να παραχθεί μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή απαιτείται η χρήση του έγκυρου και αναγνωρισμένου διαδικτυακού συνδέσμου ermis.gov.gr.

 

Παρακαλώ για τη συνεργασία σας και την εναρμόνιση με τις παραπάνω διαδικασίες.

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ