ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΓΓΕΤ:ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ_ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Ιανουαρίου 2018

Στo πλαίσιo εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους εκπροσώπους του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας (Επιχειρήσεις, Ερευνητικοί Φορείς, Πανεπιστήμια, Δημόσια Διοίκηση, Οργανισμοί, Περιφέρειες, Δήμοι, ΜΚΟ, κλπ), να συμμετάσχουν σε ανοικτή διαβούλευση στο πλαίσιο των παρακάτω Πλατφορμών Καινοτομίας:

  1. Αγροδιατροφή
  2. Ενέργεια
  3. Μεταφορές – Εφοδιαστική Αλυσίδα
  4. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
  5. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  6. Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα
  7. Υλικά – Κατασκευές
  8. Πολιτισμός, Τουρισμός και Δημιουργική Βιομηχανία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη φόρμα συμμετοχής και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ngko@gsrt.gr

 

Συνημμένα θα βρείτε την Ανακοίνωση και τη σχετική Φόρμα Συμμετοχής.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ