ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Ιουλίου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 08 Ιουλίου 2019 τίθεται σε εφαρμογή η Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αρ. πρωτ. 9769/29.11.2018 και θέμα «Μετακίνηση Πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ» σύμφωνα με την οποία το πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ θα στεγάζεται στον 2ο όροφο του κτιρίου Ισαακίδη και θα λειτουργεί καθημερινά για το κοινό κατά τις ώρες 11.00 – 14.00. Οι […]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΚΕ ΓΠΑ ΑΠΟ 5/7/2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Ιουλίου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 το πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας θα δέχεται κοινό κανονικά (11:00-14:00) κατόπιν της αποκατάστασης της βλάβης στην κεντρική κλιματιστική μονάδα του κτιρίου Ισαακίδη.   Εκ της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. Γ.Π.Α.

Υπενθύμιση: Λειτουργία ΕΛΚΕ ΓΠΑ στις 3-4 Ιουλίου 2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Ιουλίου 2019
Σας υπενθυμίζουμε ότι εξαιτίας βλάβης στην κεντρική κλιματιστική μονάδα του κτιρίου Ισαακίδη, ο χώρος στον οποίο στεγάζεται ο ΕΛΚΕ δεν είναι λειτουργικός υπό τις παρούσες συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας. Ως εκ τούτου,  σας γνωρίζουμε ότι το πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας θα δέχεται κοινό την Τετάρτη και Πέμπτη 3 & 4 Ιουλίου 2019  από τις 11.00 έως […]

Ενημέρωση αναστολής λειτουργίας του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Ιουνίου 2019
Σας γνωρίζουμε ότι εξαιτίας βλάβης στην κεντρική κλιματιστική μονάδα του κτιρίου Ισαακίδη, ο χώρος στον οποίο στεγάζεται ο ΕΛΚΕ δεν είναι λειτουργικός υπό τις παρούσες συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας. Ως εκ τούτου, και μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης το πρωτόκολλο θα δέχεται κοινό καθημερινά από τις 11.00 έως 12.00 και οι λοιπές υπηρεσίες του ΕΛΚΕ κάθε […]

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΚΕ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Ιουνίου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι έχει παραληφθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ παραστατικό τιμολογίου 6190/23.05.2019 από την εταιρεία ΤΝΤ ΣΚΑΪΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ)Ε.Π.Ε , ποσού 226,99 €, εξοφλημένο με μετρητά.   Παρακαλείται όποιος έχει προβεί στην συγκεκριμένη δαπάνη, όπως προσέλθει παραλαμβάνοντας το παραστατικό συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα έντυπα προκειμένου να γίνει η ορθή διαδικασία για καταχώρηση στο αντίστοιχο πρόγραμμα, και […]

Τροποποίηση Νόμου 4485/2017 και αλλαγές στις διαδικασίες διαχείρισης έργων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Μαΐου 2019
Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12662/13.05.2019) σχετικά με τις τροποποιήσεις που επέφερε η ψήφιση του Ν. 4610/2019 σε άρθρα του Ν. 4485/2017, αναφορικά με τη διαχείριση των έργων και τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται από τους ΕΛΚΕ, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στο σύνολο των πιστώσεων συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης […]

Δελτίο τύπου από την εκδήλωση «Παρουσίαση και Βράβευση Επιχειρηματικών Σχεδίων» 22/5/2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Μαΐου 2019
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής ιδέας ΓΠΑ που διοργάνωσε το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2019 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με θέμα την «Παρουσίαση και Βράβευση Επιχειρηματικών Σχεδίων Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας». Την εκδήλωση προλόγισαν […]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Μαΐου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ θα παραμείνει κλειστός για το κοινό από την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 έως και την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 προκειμένου να εναρμονιστούν οι αναλήψεις δέσμευσης υποχρέωσης των προϋπολογισμών των έργων με το άρθρο 72 παρ. 6 του νόμου 4610/2019.   Εκ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

Τροποποίηση Νόμου 4485/2017 αναφορικά με τις μετακινήσεις

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Μαΐου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 72 παρ. 6 του νόμου 4610/2019 τροποποιούνται άρθρα του Ν. 4485/2017 μεταξύ των οποίων και το άρθρο 65 που αφορά στις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο έργων και προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ. Συγκεκριμένα, προστέθηκε παράγραφος 3 στο άρθρο 65 του ν. 4485/2017, η οποία έχει ως εξής: «3. […]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Παρουσίαση και Βράβευση Επιχειρηματικών Σχεδίων»22/5/2019 από το Γραφείο Καινοτομίας του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Μαΐου 2019
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, στις 13:00 στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Λεωφόρος Αθηνών 110) στην Παρουσίαση και Βράβευση Επιχειρηματικών Σχεδίων Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας, που εκπονήθηκαν από φοιτητές του Πανεπιστημίου μας στο πλαίσιο του 1ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ, που διοργανώθηκε από το  Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του […]

Διαδικασία Απογραφής για αμειβομένους με Τίτλο Κτήσης

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 16 Απριλίου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο 14/27-03-2019 του ΕΦΚΑ, που αφορά στα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) πρέπει να απογραφούν στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ µε την ιδιότητα του «αμειβόμενου µε παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών», ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη απογραφεί ή όχι για άλλη δραστηριότητα. Αρμόδια […]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Απριλίου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ έχει φτάσει μια φορολογική ενημερότητα από Limerick Ιρλανδίας χωρίς διακριτή αναφορά στο όνομα του αιτούντα. Όποιος ενδιαφέρεται ας την αναζητήσει στον ΕΛΚΕ ΓΠΑ.   Εκ της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. Γ.Π.Α.

Ανακοίνωση

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Μαρτίου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της ημιαργίας του Ιδρύματος σήμερα Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 το πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας δεν θα δέχεται κοινό. Το πρωτόκολλο θα λειτουργεί κανονικά από την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019.   Εκ της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Ορισμός Αναπληρωτή Επιστημονικού Υπευθύνου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Φεβρουαρίου 2019
Σας υπενθυμίζουμε την ανακοίνωση του ΕΛΚΕ ( https://www.elke.aua.gr/epeigon-orismos-anapliroti-epistimonikou-ypeythynou/) σχετικά με την αναγκαιότητα ορισμού Αναπληρωτή Επιστημονικού Υπευθύνου και σας γνωρίζουμε ότι έχει τεθεί σε ισχύ από 01.01.2019 η υπογραφή των παρακάτω αιτημάτων –εντύπων από τον Αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο για τα αιτήματα που αφορούν στον ίδιο τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου.   Έντυπο 5: Εντολή Ε.Υ. για […]

Λειτουργία ΕΛΚΕ ΓΠΑ 5/2/2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Φεβρουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ θα παραμείνει κλειστός για το κοινό.     Εκ της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. Γ.Π.Α.

Το InnovInAgri σε ημερίδα του NBG Business Seeds για την αγροδιατροφή

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Ιανουαρίου 2019
Στο πλαίσιο του 9ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας (NBG Business Seeds) που διοργανώνεται από την Εθνική Τράπεζα, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 ημερίδα για την επιχειρηματικότητα στον αγροδιατροφικό τομέα. Η ημερίδα του NBG Business Seeds συνδιοργανώθηκε με τους βασικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής. Μεταξύ των συνδιοργανωτών ήταν και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο […]

Ενημέρωση για τη λειτουργία του ΕΛΚΕ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Ιανουαρίου 2019
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξαν αποχωρήσεις υπαλλήλων του ΕΛΚΕ και συγκεκριμένα:   -του Υπεύθυνου Λογιστηρίου,   -ενός εκ των δύο Εκκαθαριστών Αμοιβών και   -ενός εκ των δύο Ταμιών.   Ταυτόχρονα, έχει παραμείνει ένας μόνο υπάλληλος για τη δημοσίευση 400 και άνω προσκλήσεων φυσικών προσώπων και αρκετών διαγωνισμών και ένας […]

Επείγον: Ορισμός Αναπληρωτή Επιστημονικού Υπευθύνου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Δεκεμβρίου 2018
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018, για κάθε πρόγραμμα/έργο που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, θα πρέπει να οριστεί αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Συγκεκριμένα το εν λόγω άρθρο 56 ορίζει τα […]

ΕΠΕΙΓΟΝ: ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Δεκεμβρίου 2018
Παρακαλούνται όσοι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι έχουν πάρει προκαταβολές για τα έργα τους – τόσο στο έτος 2018 όσο και σε προγενέστερα έτη-  και δεν έχουν προχωρήσει στην απόδοσή τους, όπως προβούν ΑΜΕΣΑ στη διευθέτηση του θέματος με τον ΕΛΚΕ, καθώς από 14/12/2018 και εξής δεν θα είναι δυνατή η λογιστική τακτοποίησή τους έως 31/12/2018, όπως ορίζει […]

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Δεκεμβρίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι το Πρωτόκολλο της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ θα δέχεται κοινό καθημερινά από τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018  και ώρες 11:00-14:00.   Εκ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

Δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ για το έτος 2018 (φορολογικό 2017)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Νοεμβρίου 2018
Σε συνέχεια της τελευταίας ενημέρωσης που είχαμε από την αρμόδια υπηρεσία του ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, με θέμα «Ενημέρωση φορέων υπόχρεων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ν. 3213/2003 – Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018 (φορολογικό 2017) – Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολής», σας γνωρίζουμε ότι:   –        η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ έχει […]
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ