ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Οκτωβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε ότι παρελήφθησαν από τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ τα παρακάτω τιμολόγια. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣSPEEDEX ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ TAXYΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑΞΙΑ: 9,99 € ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ACS  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ: 13,37€ Οι παραλήπτες των τιμολογίων είναι άγνωστοι. Παρακαλούμε όποιον αφορούν τα σχετικά τιμολόγια όπως τα παραλάβει από τον Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ προκειμένου να […]

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ: Έναρξη υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) ν. 3213/2003 & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2021 (χρήση 2020)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Σεπτεμβρίου 2021
Σας ενημερώνουμε ότι η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) 2021, στην οποία αποτυπώνονται τα έσοδα και τα οικονομικά συμφέροντα των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους 2020, καθώς και η περιουσιακή κατάστασή τους κατά την 31-12-2020, υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, […]

Agri Innovation expo: 1η Έκθεση Έρευνας, Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 28-30 Σεπτεμβρίου 2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Σεπτεμβρίου 2021
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διανύοντας τον 2ο αιώνα λειτουργίας και προσφοράς του, διοργανώνει την 1η Έκθεση Έρευνας, Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρες 11:00- 20:00, στον υπαίθριο χώρο του Γεωργικού Μουσείου. Στο επίκεντρο την Καινοτομίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει την  Agri Innovation expo, μετουσιώνοντας το υψηλό επίπεδο έρευνας που εκπονείται […]

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Σεπτεμβρίου 2021
Προσπαθώντας να βελτιώνουμε διαρκώς το επίπεδο εξυπηρέτησης αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, θα θέλαμε να μας βοηθήσετε συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το παρακάτω ερωτηματολόγιο μέχρι τη Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021 επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο : https://forms.gle/BJpTLwgKUENVWcwA7 Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για την συνεργασία.

Πρόσκληση με κωδ. ΟΠΣ ΕΔΒΜ 171 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και Κατάρτισης ΙΕΚ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Αυγούστου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση με κωδ. ΟΠΣ ΕΔΒΜ 171 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και Κατάρτισης ΙΕΚ». Συνημμένα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (πατέντα)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Ιουλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ της 23ης Συνεδρίας της 02/07/2021 αναφορικά με τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (πατέντα) 1. Εισαγωγικά – Ορισμοί Διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 5 ν. 1733/1987) για επινοήματα νέα που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι […]

Τιμολόγια με άγνωστο παραλήπτη

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Ιουλίου 2021
Σας ενημερώνουμε ότι παρελήφθησαν από τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ τα παρακάτω τιμολόγια. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ 9 KWΑΞΙΑ: 545,60 € ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.ΑΞΙΑ: 11,98 € Ο παραλήπτης των τιμολογίων είναι άγνωστος. Παρακαλούμε όποιον αφορούν τα σχετικά τιμολόγια όπως τα παραλάβει από τον κ. Χρήστο Αλεξανδράκη (τηλ. 4873), προκειμένου να συμπληρώσει τα απαιτούμενα […]

Κατάθεση παραστατικών δαπανών και λειτουργία του ΕΛΚΕ ΓΠΑ κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 12 Ιουλίου 2021
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ (2ος όροφος) μέχρι τη Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:15 παραστατικά δαπανών (προμήθειες, αμοιβές, μετακινήσεις κλπ) για Ιούλιο & Αύγουστο του 2021 όλων των προγραμμάτων σας, προκειμένου να τακτοποιηθούν πριν από τις καλοκαιρινές άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας μας. Τα time sheets που θα καταθέτουν ως συνημμένα στις εντολές πληρωμής θα πρέπει να έχουν […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε.Η.Δ.Ε απο τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Ιουλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του ΕΜΠ. Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί  στους ακόλουθους ιστότοπους του ΕΜΠ: α) του ΕΛΚΕ (https://www.elke.ntua.gr/ανακοινώσεις/εκδήλωση-ενδιαφέροντος/) και β) του ΕΜΠ (https://www.ntua.gr/el/news/announcements)

Συνοπτικές οδηγίες για την καταχώρηση ωριαίας αντιμισθίας στην νέα εφαρμογή time sheets

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Ιουνίου 2021
Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί συνοπτικές οδηγίες για την καταχώρηση ωριαίας αντιμισθίας στην νέα εφαρμογή time sheets και μπορείτε να τις δείτε επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2022»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιουνίου 2021
Σας κοινοποιούμε τη 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδ. ΕΔΒΜ96 και τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2022». Για να δείτε την τροποποίηση επιλέξτε εδώ.

Δελτίο Τύπου | Διαδικτυακή «Παρουσίαση και Βράβευση επιχειρηματικών σχεδίων» 1/6/2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Ιουνίου 2021
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 4ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής ιδέας ΓΠΑ που διοργάνωσε το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη 1η Ιουνίου 2021 με την υποστήριξη του Χρηματιστήριου Αθηνών, με θέμα την «Παρουσίαση και Βράβευση Επιχειρηματικών Σχεδίων Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας». […]

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, νομοθεσία, διαδικασίες, ειδικές περιπτώσεις σε Αγροδιατροφή» 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 I InnovInAgri

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Ιουνίου 2021
Το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ ΓΠΑ  (InnovInAgri) διοργανώνει την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00  διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, νομοθεσία, διαδικασίες, ειδικές περιπτώσεις σε Αγροδιατροφή» με εισηγητή τον Δρ. Κωνσταντίνο Βαβέκη, EQE qualified European Patent Attorney. Η παρουσίαση του κ. Βαβέκη θα περιέχει μια εισαγωγή στην […]

Νέες διαδικασίες απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν. 4782/ 2021 από 1 Ιουνίου 2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Μαΐου 2021
Ο πρόσφατος νόμος 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ Α 36) τροποποίησε σε πολλά σημεία το νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ […]

Διαδικτυακή “Παρουσίαση και Βράβευση Επιχειρηματικών Σχεδίων”| 1.6.2021 | ΙnnovInAgri

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Μαΐου 2021
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του ΕΛΚΕ ΓΠΑ σας προσκαλούν την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021, στις 11:00, στην Διαδικτυακή Παρουσίαση και Βράβευση Επιχειρηματικών Σχεδίων Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας, που εκπονήθηκαν από φοιτητές του Πανεπιστημίου μας στο πλαίσιο του 4ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ. Το χρηματικό έπαθλο των ομάδων είναι δωρεά της εταιρείας LAMDA […]

Τιμολόγιο με άγνωστο παραλήπτη

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Μαΐου 2021
Σας ενημερώνουμε ότι παρελήφθη από τον ΕΛΚΕ φάκελος με τιμολόγιο από την εταιρεία ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου 07.04.2021 αξίας 11,98 €). Ο παραλήπτης του τιμολογίου είναι άγνωστος, καθώς και το εργαστήριο. Παρακαλώ όποιον αφορά το σχετικό τιμολόγιο όπως έρθει να το παραλάβει από το πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ προκειμένου να συμπληρώσει τα απαιτούμενα έντυπα και […]

Βίντεο για την Ορθή Χρήση των Εντύπων του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 19 Απριλίου 2021
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πεδίο ΕΝΤΥΠΑ έχει αναρτηθεί βίντεο για την ορθή χρήση των εντύπων μας το οποίο παρακαλούμε να συμβουλεύεστε πριν από την χρήση τους. Εκ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Απριλίου 2021
Σας ενημερώνουμε ότι για το διάστημα από 22.04.2021 ως 07.05.2021 δεν θα πραγματοποιηθούν συνεδρίες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Για το λόγο αυτό παρακαλείστε να καταθέσετε τα αιτήματά σας προς εξέταση στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ έως και τη Δευτέρα 19.04.2021. Εκ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 153 «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Μαρτίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση ΕΔΒΜ 153 με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης», καθώς και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  (Συνολική δημόσια δαπάνη ανά δικαιούχο). (συνημμένα) Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο ((https://empedu.gov.gr/invitation/ypostirixi-draseon-diethnopoiisis-tis-anotatis-ekpaideysis/), έχουν αναρτηθεί τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΚΥΑ-Πρόσκληση ΕΔΒΜ143 «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Ιανουαρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 2 Απριλίου 2021
Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η ΚΥΑ για την Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ143 και τίτλο  «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Σκοπός της δράσης είναι να ενισχυθεί […]

Υπόχρεοι για υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης & Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2021 (έσοδα και συμφέροντα έτους 2020 & περιουσία κατά την 31.12.2020)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι -σύμφωνα με το Ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το Ενημερωτικό Σημείωμα των Οργάνων Ελέγχου του Ν. 3213/2003 με ημερομηνία 05.02.2021 – είναι υποχρεωτική από πλευράς ΕΛΚΕ η ηλεκτρονική καταχώριση της ενιαίας κατάστασης υπόχρεων υποβολής Δ.Κ.Π. και Δ.Ο.Σ. 2021 (ελεγχόμενη περίοδος 01.01.2020 έως 31.12.2020) έως τις 28.02.2021. Στην κατάσταση υπόχρεων περιλαμβάνονται […]
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ