Πρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανασυγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Φεβρουαρίου 2021
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (www.uop.gr) καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. (elke.uop.gr), η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (επισυνάπτεται) – υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας έως τις 17/02/2021 και ώρα 14.00.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TIME SHEETS

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Ιανουαρίου 2021
Στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (https://www.elke.aua.gr/nea-efarmogi-time-sheets/) έχει αναρτηθεί η νέα εφαρμογή φύλλων χρονοχρέωσης (time-sheets) ΕΛΚΕ-ΓΠΑ και οδηγός εφαρμογής της. Στην νέα εφαρμογή καταχωρούνται ώρες από 1/1/2021. Στην νέα εφαρμογή υπάρχουν δυνατότητας εκτύπωσης μηνιαίων φύλλων χρονοχρέωσης ανά έργο, εκτύπωσης global time sheets ανά φυσικό πρόσωπο, παρακολούθησης των ωρών της ομάδας έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, ορισμό της […]

SPECIAL NEWS: CAROBITES – Το βραβευμένο και εμπορευματοποιημένο καινοτόμο προϊόν του ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
Τι είναι το Carobites; To Carobites είναι ένα υγιεινό σνακ υψηλής διατροφικής αξίας με βάση το χαρουπάλευρο και με φυσική γλυκύτητα που προέρχεται από το χαρουπόμελο. Το χαρούπι άλλωστε αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της «Μεσογειακής Διατροφής» και της ιστορικής Εθνικής κληρονομιά μας.   To Carobites αποτελεί ένα ιδανικό σνακ για το γραφείο ή το σχολείο μιας […]

Πρόσκληση ΕΔΒΜ143 «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Ιανουαρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 2 Απριλίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την νέα Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ143 και τίτλο  «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Σκοπός της δράσης είναι να ενισχυθεί το εκπαιδευτικό έργο των […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Δεκεμβρίου 2020
Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τις προθεσμίες υποβολής δαπανών 2020, σας ενημερώνουμε ότι για τις τιμολογήσεις των προμηθειών που θα πραγματοποιηθούν εντός Δεκεμβρίου 2020 η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ είναι η 15η /01/2021.   Εκ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

Παράταση προθεσμίας απορρόφησης της Εθνικής Χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα οικ. έτους 2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Νοεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την χρονική παράταση που αναμένεται για την απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων της Εθνικής Χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα οικ. έτους 2018.   Συνημμένο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Νοεμβρίου 2020
Α) Προθεσμία Υποβολής Δαπανών 2020   Παρακαλούμε να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ μέχρι και την Τετάρτη 02/12/2020 και ώρα 14.00 τα παραστατικά των δαπανών όλων των προγραμμάτων για προμήθειες, αμοιβές, μετακινήσεις κλπ  που πραγματοποιήθηκαν για το έτος 2020 και να έχουν τακτοποιηθεί όλες οι προκαταβολές προκειμένου να καταχωρηθούν μέσα στο τρέχον έτος. Για τις […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανασυγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Νοεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Παντείου Πανεπιστημίου για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας.   Για περισσότερες πληροφορίες συνημμένα την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, την ΑΙΤΗΣΗ και την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.  

Χορήγηση οριζόντιας 6μηνης παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για τα ενταγμένα έργα της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 19 Νοεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ με ΑΠ 5420/17.11.2020 (ΑΔΑ: 99ΔΨ46ΜΤΛΡ-ΝΘΦ) του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Χορήγηση οριζόντιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για τα ενταγμένα έργα της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών   Συγκεκριμένα, με την ως άνω απόφαση, παρατείνεται η χρονική διάρκεια υλοποίησης για […]

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 12 Νοεμβρίου 2020
Βασικός στόχος της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» είναι η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας/καινοτομίας και παραγωγής. Ειδικοί στόχοι της Δράσης είναι οι κατωτέρω: Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Νοεμβρίου 2020
Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και τη σχετική ανακοίνωση της Δ/νσης Διοικητικού του Ιδρύματος (03.11.2020) σας ενημερώνουμε ότι:   Α) Το Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ εξακολουθεί να δέχεται εισερχόμενα κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και ώρες 10.30 πμ έως […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Σεπτεμβρίου 2020
Αναφορικά με τη λειτουργία του ΕΛΚΕ – και σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.9.2020 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»  και την ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών στις 21.09.2020- σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:   -Όλες οι υπηρεσίες του ΕΛΚΕ ΓΠΑ επαναλειτουργούν από 22.09.2020. Οι ώρες επίσκεψης κοινού παραμένουν ως […]

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ: Έναρξη υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) ν. 3213/2003 & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2020 (χρήση 2019)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Σεπτεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε ότι η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) 2020, στην οποία αποτυπώνονται τα έσοδα και τα οικονομικά συμφέροντα των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους 2019, καθώς και η περιουσιακή κατάστασή τους κατά την 31-12-2019, υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. […]

Πρόσκληση “Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές” (ΕΔΒΜ 118)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Ιουλίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” με τίτλο “Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές” (κωδ. ΕΔΒΜ 118) καθώς και τα συνοδευτικά αρχεία.   ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση ΕΔΒΜ127 «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στα ΑΕΙ με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την νέα Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ127 και τίτλο «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στα ΑΕΙ με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Άξονα Προτεραιότητας 6, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό […]

FW: Πρόσκληση ΕΔΒΜ124 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ _ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΔΙΠ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Ιουνίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την νέα Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ124 και τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ _ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΔΙΠ» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Καταληκτική ημερομηνία: 30/06/2021.   Συνημμένα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Πρόσκληση ΕΔΒΜ131 «Γραφεία Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την νέα Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 131 και τίτλο «Γραφεία Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). Καταληκτική ημερομηνία: 31/12/2020.   Συνημμένα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ,  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Λειτουργία ΕΛΚΕ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Ιουλίου 2020
Σας ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες της Μ.Ο.Δ.Υ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ δεν θα λειτουργούν το διάστημα μεταξύ 10/08/2020 έως και 21/08/2020.   Εκ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

Διαδικτυακή Εκδήλωση (webinar) με θέμα: «H 3η Αποστολή (“3rd Mission”) των Πανεπιστημίων – Έρευνα, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Ιουλίου 2020
Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή Διαδικτυακής Εκδήλωσης (webinar) με θέμα: «H 3η Αποστολή (“3rd Mission”) των Πανεπιστημίων – Έρευνα, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα», η οποία θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 16:30 στο πλαίσιο της 79ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης/ Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων.   Στόχος της […]

Ενημέρωση Δικτύου ΠΡΑΞΗ για ένταξη της Ελλάδας στις χώρες «widening»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Ιουλίου 2020
Ενημέρωση από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ όσον αφορά στην «εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη της αλλαγής «status» της Ελλάδας στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027), σύμφωνα με την οποία πλέον θα εντάσσεται στις ”widening” χώρες. Η αλλαγή αυτή προσφέρει νέες ευκαιρίες στα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας για βελτίωση των επιδόσεων στην καινοτομία. Θα έχουν τη […]

Ανακοίνωση ΕΛΚΕ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Ιουλίου 2020
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ (2ος όροφος) μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:15 παραστατικά δαπανών (προμήθειες, αμοιβές, μετακινήσεις κλπ) για Ιούλιο & Αύγουστο του 2020 όλων των προγραμμάτων σας, προκειμένου να τακτοποιηθούν πριν από τις καλοκαιρινές άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας μας.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ