ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Υπενθύμιση: Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης 14/3/2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Μαρτίου 2018
Σας υπενθυμίζουμε ότι τη Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Για το λόγο αυτό παρακαλείστε να καταθέσετε τα αιτήματα σας προς την Επιτροπή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας αυστηρά μέχρι τη Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018. Αιτήματα που θα κατατεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από τη Παρασκευή 23 Φεβρουάριου […]

Υπενθύμιση: Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης 28/2/2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Φεβρουαρίου 2018
Σας υπενθυμίζουμε ότι τη Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Για το λόγο αυτό παρακαλείστε να καταθέσετε τα αιτήματα σας προς την Επιτροπή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας αυστηρά μέχρι τη Παρασκευή 23 Φεβρουάριου 2018. Αιτήματα που θα κατατεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από τη Παρασκευή 23 Φεβρουάριου […]

Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Φεβρουαρίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ θα συνεδριάζει κάθε 15 μέρες (κάθε δεύτερη Τετάρτη), με ημερομηνία επόμενης συνεδρίασης την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018.   Παρακαλείστε όπως καταθέτετε τα αιτήματα σας στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή κάθε εκάστοτε Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, καθώς απαιτείται […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Φεβρουαρίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι ανακοινώσεις του ΕΛΚΕ ΓΠΑ που αφορούν την υλοποίηση των έργων σας θα γίνεται αποκλειστικά μέσα από την ιστοσελίδα του www.elke.aua.gr και όχι μέσω της υπηρεσίας all users. Οι ανακοινώσεις αυτές θα παραμένουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα για εύλογο χρονικό διάστημα.   Από τη νέα ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΓΠΑ θα ενημερώνεστε για […]

Παρέμβαση ΙΙ -Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων του Α κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
Βρείτε στο συνημμένο το Συμπληρωματικό Προσωρινό κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Παπαστάθη Κ. (210-5294919, kpapastathis@aua.gr).   Συνημμένο: Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος

Τροποποίηση προϋπολογισμών έργων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Φεβρουαρίου 2018
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως, σε εφαρμογή της παρ. 19 του άρθρου 60 του Ν.4485.2017, «ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε έργου/προγράμματος δύναται να αναμορφωθεί με αιτιολογημένο αίτημα του Επιστημονικά Υπεύθυνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής μετά από θετική εισήγηση του ΠΟΥ. Για την υλοποίηση της παραπάνω διαδικασίας ο Επιστημονικός Υπεύθυνος υποβάλει προς έγκριση από την […]

ΓΓΕΤ:ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ_ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Ιανουαρίου 2018
Στo πλαίσιo εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους εκπροσώπους του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας (Επιχειρήσεις, Ερευνητικοί Φορείς, Πανεπιστήμια, Δημόσια Διοίκηση, Οργανισμοί, Περιφέρειες, Δήμοι, ΜΚΟ, κλπ), να συμμετάσχουν σε ανοικτή διαβούλευση στο πλαίσιο των παρακάτω Πλατφορμών Καινοτομίας: Αγροδιατροφή Ενέργεια Μεταφορές – Εφοδιαστική Αλυσίδα Περιβάλλον και […]

Εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών 2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιανουαρίου 2018
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως, σε εφαρμογή της παρ.7 του Αρ. 60 και  της παρ.3 του Αρ. 61 του Ν.4485/04.08.2017, ο Ε.Λ.Κ.Ε. Γ.Π.Α. δεν μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε πληρωμή δαπάνης πριν από την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2018 από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ως εκ τούτου και μέχρι να μας αποσταλεί η […]

Εκτιμώμενη κατάταξη τριετίας έργων ΕΛΚΕ ΓΠΑ με προϋπολογισμό άνω των 100.000 €

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Δεκεμβρίου 2017
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να βρείτε  συνημμένα αρχεία για την εκτιμώμενη κατάταξη τριετίας έργων ΕΛΚΕ ΓΠΑ με προϋπολογισμό άνω των 100.000 €.   Συνημμένο:  1. ΠΙΝΑΚΑΣ1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ2  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ