Εργα ΕΛΚΕ

Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να αναζητήσετε όλα τα προγράμματα- έργα που έχει υλοποιήσει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας από το 2002 μέχρι και σήμερα. Έργα που υλοποιήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο δεν εμφανίζονται καθώς δεν είναι δυνατή η αυτόματη άντλησή τους από το παλαιό σύστημα διαχείρισης.
Για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που εντοπιστούν από τους χρήστες στα καταχωρημένα στοιχεία παρακαλούνται να ενημερώνουν τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ για την διόρθωση τους. Καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για την ενημέρωσή τους, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ζητά την κατανόησή σας.
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να φιλτράρετε την λίστα των έργων με βάση τα κριτήρια που επιθυμείτε.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
06.0080
Εξειδικευμένη Ανάπτυξη Βιοαισθητήρα για την ανίχνευση Carbendazim και Endosulfan
Κίντζιος Σπυρίδων
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/11/2017
31/01/2018
0.00
94.0001
ERASMUS Climate change in agriculture - Κλιματική Αλλαγή στην Γεωργία
Μπιζέλης Ιωσήφ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΖΩΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
15/10/2017
14/10/2020
140,944.00
92.0001
Erasmus+ SFARM - Sustainable Farming - Βιώσιμη γεωργία
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
15/10/2017
14/10/2020
96,045.00
34.0404
Μελέτη προτεολυτικών διεργασιών στο πρόβειο γάλα και των επιπτώσεών τους στην ποιότητα των παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων
Πολίτης Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
15/10/2017
15/10/2018
0.00
32.0017
Μελέτη της υδροπονικής καλλιέργειας χορτονομών για την κτηνοτροφία των νησιών του Αιγαίου
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
04/10/2017
15/11/2017
0.00
04.0404
"Κύκλος μαθημάτων δια βίου μάθησης σε θέματα ολοκληρωμένων Βιομηχανικών Διεργασιών Συσκευασίας Τροφίμων", αποκλειστικά προς στελέχη επιχειρήσεων και ελευθέρους επαγγελματίες κ λοιπούς ενδιαφερόμενους του χώρου
Καναβούρας Αντώνιος
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
01/10/2017
31/12/2017
0.00
90.0001
Απόκτηση Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΣΠΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/10/2017
31/12/2018
119,600.00
34.0403
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων ζιζανιοκτόνων σε πληθυσμούς Echinochloa spp. και Cyperus difforms
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
20/09/2017
19/09/2018
13,000.00
34.0862
Επίδραση του Erger στη διακοπή του ληθάργου των οφθαλμών ακτινιδιάς, στην παραγωγή και στα καρπολογικά χαρακτηριστικά
Ρούσσος Πέτρος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
04/09/2017
03/11/2017
0.00
06.0079
Functional expression of cytochrome P450s associated with insecticide resistance - Λειτουργική έκφραση του κυτοχρώματος P450 που σχετίζεται με αντίσταση εντομοκτόνου
Βόντας Ιωάννης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2017
31/08/2018
30,000.00
34.0396
Εξέταση Δειγμάτων ασθενών φυτών φυτωρίου
Αντωνίου Πολύμνια
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2017
31/08/2018
5,000.00
06.0077
Evaluation of novel mushroom spawn developed on alternative (non-grain) substrates
Ζερβάκης Γεώργιος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2017
28/02/2019
29,800.00
93.0001
Interreg FOCUS: Strengthening competitiveness of agri-food SMEs through transnational Clusters - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ των γεωργικών προϊόντων διατροφής μέσω των διακρατικών clusters
Μπιλάλης Δημήτριος
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
01/09/2017
31/08/2019
110,378.00
08.0077
LIFE Andros Park Conservation of priority species and habitats of Andros Island protected area integrating socioeconomic considerations - LIFE Πάρκο Άνδρου Διατήρηση των ειδών και οικοτόπων προτεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής της Άνδρου που ενσωματώνει κοινωνικοοικονομικούς προβληματισμούς
Ζερβάκης Γεώργιος
LIFE
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2017
30/09/2021
0.00
91.0008
Γονίδια παθογένειας στο μύκητα Verticillium dahliae: Μοριακή διερεύνηση και προσδιορισμός του ρόλου τους στην αλληλεπίδραση με το φυτό ξενιστή - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
30/07/2019
0.00
91.0003
Enzybiotics: Ανάπτυξη, μελέτη και χαρακτηρισμός νέων καινοτόμων ενζυμικών μορίων με αντιμικροβιακή δράση - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ.
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
31/07/2020
0.00
91.0004
Η επίδραση της επιγενετικής κληρονομικότητας στην βιολογική αντιμετώπιση του μύκητα Verticillium dahliae - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ.
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
31/03/2019
0.00
91.0009
Βιοτεχνολογική παραγωγή μικροβιακών ελαίων με χρήση ελαιογόνων ζυμών με χρήση βιομηχανικών αποβλήτων και παραπροϊόντων - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
30/11/2017
0.00
91.0010
Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εντομομεταδιδόμενων ασθενειών σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης, με έμφαση τον έλεγχο των διαβιβαστών : το προσφυγικό μεταναστευτικό παράδειγμα της Ελλάδας. - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
31/01/2020
0.00
91.0011
Σχεδιασμός Θερμικών Διεργασιών Ετερογενών Τροφίμων που περιέχουν Υγρά και Στερεά Προϊόντα. 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
31/07/2019
0.00
91.0002
Πρότυπα ποικιλότητας, βιοπαρακολούθηση και διατήρηση της χλωρίδας των Ιονίων Νήσων - Τα ενδημικά είδη της Ζακύνθου - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
30/06/2019
0.00
91.0005
Μοριακή ανάλυση μηχανισμών ανθεκτικότητας εντόμων υγειονομικής σημασίας και εχθρών καλλιεργειών στα εντομοκτόνα - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
31/01/2020
0.00
91.0007
Μελέτη φαινομένου επαγωγής ληθάργου κυττάρων Listeria monocytogenes σε φαινοτυπικό και μοριακό επίπεδο - 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
31/07/2019
0.00
91.0001
Ανάπτυξη φασματοσκοπικών μεθόδων για το γρήγορο προσδιορισμό του χημειότυπου και της αυθεντικότητας κελυφωτών φιστικιών (Pistacia vera) και φιστικελαίου.- 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΛΙΔΕΚ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/08/2017
30/11/2019
0.00
32.0016
Αξιολόγηση της συνεισφοράς του προγράμματος ΤΕΒΑ στην άρση της διατροφικής επισφάλειας στην επίτευξη της επιθυμητής διατροφικής πρόσληψης σύμφωνα με τις συστάσεις και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ωφελουμένων
Καψοκεφάλου Μαρία
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
03/08/2017
03/05/2018
19,960.00
32.0015
Καθορισμούς των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
Καλύβας Διονύσιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/08/2017
30/11/2017
29,700.00
34.0402
Εκχώρηση άδειας παραγωγής CAROBITES στην CRETACAROB
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/08/2017
31/07/2027
0.00
34.0860
Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και ολικού χρόνου προστασίας εντομοκτόνου σκευάσματος
Καβαλλιεράτος Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
15/07/2017
15/09/2017
1,250.00
34.0401
Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας σκευασμάτων φυσικών ουσιών επί της απωθητικής δράσης τους σε κουνούπια
Καβαλλιεράτος Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
15/07/2017
14/11/2017
6,400.00
34.0400
Εκτίμηση των γεωυδραυλικών χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας αστικών αποβλήτων των κοινοτήτων Ferden, Kippel και Willer Νότιας Ελβετίας
Σταμάτης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
12/07/2017
10/12/2017
22,580.65
06.0078
Expert opinion for pesticide (insecticide) formulation stability issues
Βόντας Ιωάννης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
10/07/2017
30/10/2017
4,000.00
08.0081
LIFE 16 Biogas and digestate with controlled ammonia content by a virtuous biowaste cycle with integrated bio&chemical processes - LIFECAB
Κουτίνας Απόστολος
LIFE
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
03/07/2017
30/06/2020
162,433.95
20.0580
Παράλληλο-Δημιουργία βιοδιυλιστηρίου για την παραγωγή χημικών προϊόντων μέσω της αξιοποίησης πολλαπλών χρήσεων στερεών και αστικών "PERCAL"
Κουτίνας Απόστολος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
01/07/2017
30/06/2020
36,383.40
34.0861
Διερεύνηση και δημιουργία ομάδων γ. εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν τον στόχο της Interamerican στον τομέα των αγροτικών ασφαλίσεων
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
15/06/2017
15/10/2017
0.00
32.0013
Παροχή Ποιοτικών Στατιστικών Στοιχείων για την Αλιεία και Γεωργία, Δασοπονία-Συνεργεία μεταξύ LUCAS και Εθνικών συστημάτων
Καλύβας Διονύσιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
02/06/2017
28/02/2018
24,000.00
08.0073
TOMRES- Α NOVEL AND INTEGRATED APPROACH ΤΟ INCREASE MULTIPLE AND COMBINED STRESS TOLERANCE ΙΝ PLANTS USING ΤΟΜΑΤΟ AS ΜODEL
Σάββας Δημήτριος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
01/06/2017
31/12/2020
343,497.83
20.0578
Γεωργική γνώση: Συνδέοντας γεωργούς, συμβούλους και ερευνητές για την προαγωγή της καινοτομίας
Κουτσούλη Παναγιώτα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/06/2017
31/05/2021
11,700.00
20.0573
EMMEΣEΣ ΔAΠANEΣ TOMRES- Μια καινοτόμα και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αύξηση της αντοχής της τομάτας σε πολλαπλές και συνδυασμένης καταπονήσεις
Σάββας Δημήτριος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
01/06/2017
31/12/2020
0.00
07.0428
ΔΩΡΕΕΣ "ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΛΚΕ Γ.Π.Α."
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΩΡΕΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/06/2017
31/05/2019
25,000.00
34.0858
Ταξινομική και φυλογενετική μελέτη συλλογών αυτοφυών μανιταριών της Ελλάδας
Ζερβάκης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/06/2017
31/05/2018
1,400.00
62.0373
EΘNIKH ΣYMMETOXH TOMRES- A NOVEL AND IN
Σάββας Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/06/2017
31/12/2020
0.00
07.0427
Εξωστρέφεια και προβολή δράσεων του ΓΠΑ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΩΡΕΕΣ
01/06/2017
31/05/2019
6,200.00
34.0395
Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών αγωγού αερίου TAP
Κοσμάς Κωνσταντίνος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/06/2017
30/11/2017
12,750.00
34.0859
Χημικές ανάλυση δειγμάτων μηδικής
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
31/05/2017
05/03/2019
1,100.00
34.0399
Ανάλυση για τον καθορισμό του πληθυσμού των κομβονηματωδών (Meloidogyne spp) σε δείγματα εδάφους από θερμοκηπιακές καλλιέργειες τομάτας και αγγουριού.
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
31/05/2017
31/12/2017
0.00
06.0073
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Χαριζάνης Πασχάλης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
18/05/2017
31/07/2017
7,500.00
34.0397
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ HALOSULFURON METHYL ΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
10/05/2017
09/05/2018
10,000.00
08.0076
Factories of the Future Resources, Technology, Infrastructure and Services for Simulation and Modelling 2.
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/05/2017
31/10/2017
67,500.00
20.0575
ΕΜΜΕΣΕΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ STAR PROBIO.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/05/2017
30/04/2020
37,480.80
20.0576
Factories of the Future Resources, Technology, Infrastrucure and Services for Simulation and Modelling 2
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/05/2017
31/10/2017
4,725.00
06.0071
AΞIOΛOΓHΣH ΦYTOΠPOΣTATEYTIKΩN ΣKEYAΣMATΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ SUSARIUM OXYSPOSUM
Τζάμος Σωτήριος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
20/04/2017
31/07/2018
30,000.00
06.0070
PUBLICATION OF DATA PERTAINING POST MORTEM EXAMINATION AND HISTOLOGY OF BIRD CARCASSES COLLECTED FOLLOWING THE APPPLICATION OF THE ORGANOPHOSPHATE
Μπαλάσκας Χρήστος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ / ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
10/04/2017
10/09/2017
6,500.00
32.0012
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.8 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10
Μπιλάλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
10/04/2017
10/06/2017
8,000.00
04.0402
DIGITAL MARKETING SEO KAI KOINΩNIKA ΔIKΤΥΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITE/ESHOP ME ΞΟΟΜΛΑ
Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
10/04/2017
09/04/2018
0.00
04.0401
BAΣIKH EKΠAIΔEYΣH KAI EΠIXEIPHMATIKOTHTΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
Χαριζάνης Πασχάλης
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
01/04/2017
15/05/2018
0.00
06.0069
ΣYNEPΓAΣIA THΣ ΣYΛΛOΓHΣ ACADC & DUPONT DANISCO
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
01/04/2017
31/03/2018
20,000.00
08.0074
TRUE- TRANSITION PATHS ΤΟ SUSTAINABLE LEGUME BASED SYSTEMS ΙΝ EUROPE
Σάββας Δημήτριος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
01/04/2017
31/03/2021
312,525.00
20.0574
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ TRUE- TRANSITION PATHSΤΟ SUSTAINABLE LEGUME BASED SYSTEMS ΙΝ EUROPE. Μονοπάτια μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα καλλιέργειας ψυχανθών.
Σάββας Δημήτριος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
01/04/2017
31/03/2021
21,875.00
08.0075
Η2020- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΟΓΕΝΩΝ STAN PROBIO
Μπριασούλης Δημήτριος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/04/2017
31/03/2020
535,440.00
62.0374
EΘNIKH ΣYMMETOXH TRUE- TRANSITION PATHS
Σάββας Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/04/2017
31/03/2021
0.00
06.0068
XAPAKTHPIΣMOΣ ΣHMANTIKΩN BIOΔEIKTΩN ΠOY ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ
Μουντζούρης Κωνσταντίνος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
31/03/2017
31/03/2018
15,703.00
06.0067
YΛOΠOIHΣH EΓKATAΣTAΣHΣ "EYΛOΓHMENH AΦPIΚΗ" ΤΟΥ ABOUBAKAR FOFANA ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΗΣ DOCUMENTA 14
Μπιζέλης Ιωσήφ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
30/03/2017
30/07/2017
28,480.00
34.0390
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟ-ΜΙΚΡΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΑΕ
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
13/03/2017
12/03/2018
19,000.00
34.0855
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
10/03/2017
09/05/2017
1,200.00
34.0393
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ AZOSPIR ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
06/03/2017
05/03/2019
4,033.00
33.0243
ΠEIPAMATIKH ANAΠTYΞH KAI EΦAPMOΓH OIKOΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΘΟΠΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ .GR4110002
Παπαδούλης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
06/03/2017
05/03/2019
400,000.00
34.0394
ΔIEPEYNHΣH THΣ ΔYNATOTHTAΣ AΞIOΠOIHΣHΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΥΚΟΡΡΙΖΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ (ΚΟΜΠΟΣΤ)
Οιχαλιώτης Κωσταντίνος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/03/2017
28/02/2018
7,000.00
08.0072
Blue Career Centre Of Eastern Mediterranean and Black Sea
Μήλιου Ελένη
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΖΩΙΚΗΣ / ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/03/2017
28/02/2019
76,809.00
32.0008
Ο Πρωτογενής τομέας στην περίοδο της Κρίσης. ΟΠΣΑΑ:0000533645
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
01/03/2017
28/01/2018
0.00
34.0391
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ HALAUXIFEN-ΜΕΤHYL ΣΕ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
20/02/2017
19/02/2018
22,500.00
34.0854
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO3632
Ταραντίλης Πέτρος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
15/02/2017
14/02/2018
1,800.00
06.0072
METAΦPAΣH BIBΛIOY AΠO THN ΓEPMANIKH
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
10/02/2017
30/09/2017
10,000.00
34.0389
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Ζαμπέλας Αντώνιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
10/02/2017
09/06/2017
20,553.06
20.0086
ΣYΓKΛIΣH TΩN ENΔOΓENΩN KAI EΞΩΓENΩN (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ) ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/02/2017
31/01/2019
0.00
34.0388
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΛΥΟΦΙΛΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΖΥΜΙΟΥ ΤΗΣ CHIPITAΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΖΥΜΙΟΥ ΤΗΣ CHIPITA
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
01/02/2017
31/01/2018
64,245.97
32.0011
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
26/01/2017
31/10/2017
4,900.00
34.0387
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟ ΤΟΥ TAP(TRANSADRIATIC PIPELIN PROJECΤ) ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2 κ 3 ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
20/01/2017
19/11/2017
5,000.00
03.0009
2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Καλύβας Διονύσιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
20/01/2017
31/12/2017
10,000.00
32.0010
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Οιχαλιώτης Κωσταντίνος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
18/01/2017
17/01/2018
50,398.00
08.0071
Tranformation of Greek eGoc Services ti eIDAS Crossborder services
Κωστοπούλου Κωνσταντίνα
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
02/01/2017
01/01/2018
73,097.88
62.0367
EΘNIKH ΣYMMETOXH-EΦAPMOΓH TEXNOΛOΓIΩN
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/01/2017
30/06/2019
0.00
20.0568
Διαδίκτυο φρούτων 2020
Φουντάς Σπυρίδων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2017
31/12/2020
21,708.75
62.0369
EΘNIKH ΣYMMETOXH-ΦOPHTH MIKPOΓPAΦIA EΞY
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/01/2017
31/12/2018
0.00
62.0370
EΘNIKH ΣYMMETOXH-OIKOΔOMΩNTAΣ MIA ΔIAΔP
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/01/2017
30/06/2019
0.00
34.0853
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Οικονομόπουλος Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
01/01/2017
31/12/2017
3,000.00
20.0567
Τεχνολογίες Διαδικτυακών παιχνιδιών Έξυπνης Γεωργίας.
Φουντάς Σπυρίδων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2017
30/06/2019
24,259.38
08.0069
Φορητή Μικρογραφία Έξυπνου Συστήματος αισθητήρα για την μέτρηση της ποιότητας των τροφίμων-PhasmaFOOF
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/01/2017
31/12/2020
261,750.00
62.0368
EΘNIKH ΣYMMETOXH-ΔIΔYKTIO ΦPOYTΩN 2021
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/01/2017
03/12/2020
0.00
08.0067
Εφαρμογή Τεχνολογιών Διαδικτυακών παιχνιδιών για εκπαίδευση επεγγελματιών στην Έξυπνη Γεωργία
Φουντάς Σπυρίδων
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2017
30/06/2017
346,562.50
08.0068
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ 2020
Φουντάς Σπυρίδων
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2017
31/12/2020
310,125.00
32.0009
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Μπιλάλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
01/01/2017
20/02/2017
5,000.00
89.0001
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΜΕΤΡΟ Β -στο πλαίσιο της πράξης "Ολοκληρωμένη μελέτη περιβάλλοντος και χαρτογράφησης για την βελτίωση των σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης απορροής και της παράκτιας ζώνης του Σπερχειού ποταμού"
Τρίγκας Παναγιώτης
ΕΟΧ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
01/01/2017
31/12/2017
20,000.00
20.0570
EMMEΣEΣ-OIKOΔOMΩNTAΣ MIA ΔIAΔPAΣTIKH KOIΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΡΟΤΩΝ - Agri-Demo-FtF
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/01/2017
30/06/2019
0.00
20.0320
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΑΠΟ ΣΑΚΧΑΡΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Κουτίνας Απόστολος
01/01/2017
31/03/2021
0.00
06.0064
ΡΗΙ CLASS GLUTATHIONE TRANSFERASE AS ΜΟLECULAR TARGET OF MULTIPLE-HERBICIBE RESISTANCE: DEVELOPMENT NOVEL STRATEGIES FOR WEED MANAGEMENT
Λάμπρου Νικόλαος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
01/01/2017
31/12/2017
0.00
03.0008
11ο ΔIEΘNEΣ YΔPOΓEΩΛOΓIKO ΣYNEΔPIO
Σταμάτης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
01/01/2017
31/12/2018
15,000.00
08.0080
Η2020 PERCAL ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Κουτίνας Απόστολος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
01/01/2017
30/06/2020
251,436.60
08.0070
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ: ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΩΡΓΩΝ
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/01/2017
30/06/2017
140,539.28
34.0852
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥΣ
Περδίκης Διονύσιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
13/12/2016
30/04/2017
3,500.00
34.0384
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
Χαριζάνης Πασχάλης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
07/12/2016
30/11/2017
10,000.00
08.0066
CONSUMER ENERGY EFFICIENCY DECISION ΜΑΚING - CONSEED.
Σκούρτος Μιχαήλ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
01/12/2016
30/11/2019
0.00
06.0066
ANAΠTYΞH ΔIAMOPΦΩΣH ANAΛYΣH EΛEΓXOY THΣ
Λάμπρου Νικόλαος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
01/12/2016
30/11/2017
170,600.00
20.0566
ΕΜΜΕΣΕΣ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
01/12/2016
30/11/2019
0.00
06.0062
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΜΕ LYSIGEM ΚΑΙ/Η METASMART
Τσιπλάκου Ελένη
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/12/2016
30/05/2017
13,050.00
34.0851
ΑΕΡΙΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΛΙΧΡΥΣΟ ΚΑΙ ΚΙΣΤΟ
Πολυσίου Μόσχος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/12/2016
31/10/2017
1,200.00
06.0047
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
Μουντζούρης Κωνσταντίνος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/12/2016
31/08/2018
58,950.30
62.0366
EΘNIKH ΣYMMETOXH-ΛHΨH AΠOΦAΣEΩN ΓIA THN
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/12/2016
30/11/2019
0.00
34.0385
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ MELOIDOGYNE ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΡΙΣΙΑΣ
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
28/11/2016
27/11/2017
9,170.00
32.0007
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
16/11/2016
15/04/2017
2,000.00
06.0063
ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ANOPHELES ΦΟΡΕΩΝ (ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ) ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ATSB ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
Βόντας Ιωάννης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
15/11/2016
31/12/2017
15,000.00
34.0850
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ANIMAL MEDICAL CENTER
Οικονομόπουλος Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
03/11/2016
02/11/2017
3,000.00
20.0095
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
01/11/2016
30/03/2017
0.00
41.0001
UPDATEST-TRIANING PROFESSIONALS AND STUDENTS ΟΝ NEW TECHNOLOGIES FOR ΤΗΕ FOOD SECTOR
Γεωργίου Κωνσταντίνος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/11/2016
30/10/2016
0.00
08.0064
LIFE ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΗ: ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΟΔΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Ζέρβας Γεώργιος
LIFE
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/11/2016
01/11/2021
0.00
34.0383
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/11/2016
31/12/2017
0.00
41.0002
FOSTERING ACADEMIA-INDUSTRY COLLABORATIΟΝ ΙΝ FOOD SAFETY AND QUALITY (FOODGA)
Γεωργίου Κωνσταντίνος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/11/2016
30/10/2016
0.00
34.0386
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/11/2016
30/04/2017
20,000.00
42.0001
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ERASMUS.
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/11/2016
31/10/2016
123,812.80
34.0382
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΣΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΕ.
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/11/2016
31/12/2017
738.96
34.0848
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΟΤΥΠΟΥ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΑΥΓΕΤΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
01/11/2016
31/03/2017
0.00
04.0083
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
26/10/2016
26/01/2017
0.00
34.0380
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΗΓΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Παππάς Αθανάσιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
18/10/2016
18/06/2017
9,350.00
34.0381
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ CYHALOFOP ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
10/10/2016
10/10/2017
3,582.20
34.0378
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
05/10/2016
05/10/2018
0.00
34.0375
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Δέρκας Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
04/10/2016
03/07/2016
0.00
34.0849
ΑΕΡΙΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Ταραντίλης Πέτρος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
03/10/2016
31/07/2017
0.00
33.0229
ANAΠTYΞH ENIAIOY ΣYΣTHMATOΣ ΓEΩΠΛHPOΦOPIAKΩN EΔAΦOΛOΓIKΩN ΔEΔOMENΩN κ OPIOΘETHΣH AΓPOTIKΩN ZΩNΩN THΣ XΩPAΣ
Κοσμάς Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
03/10/2016
30/04/2016
31,856.68
20.0563
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LUPINUS MUTABILIS ΣΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ
Μπεμπέλη Πηνελόπη
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
01/10/2016
30/09/2016
0.00
08.0063
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LUPINUS MUTABILIS ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΟΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
Μπεμπέλη Πηνελόπη
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
01/10/2016
30/09/2020
0.00
20.0084
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/10/2016
01/06/2018
0.00
20.0085
Εφαρμογή Σύγρχονων Αναλυτικών Τεχνικών Πρόβλεψης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων, ΣΤΟΠ
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/10/2016
01/10/2019
25,732.06
06.0061
ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΣΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ (ΑΝΑ)ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΗΤΕΣ ΣΕ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΟΡΝΙΘΙΑ
Κομινάκης Αντώνιος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
27/09/2016
27/09/2019
0.00
20.0099
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΓΝΩΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Σιδερίδης Αλεξανδρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
21/09/2016
21/09/2018
0.00
07.0023
ΔΩΡΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΠΑ
Σταμάτης Γεώργιος
ΔΩΡΕΕΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
21/09/2016
20/09/2019
0.00
06.0060
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΑΝΘΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑΣ TUTA ABSOLUTA ΣΤΟ INDOXACARB
Βόντας Ιωάννης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
16/09/2016
31/12/2017
0.00
32.0006
ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-13
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
15/09/2016
30/12/2017
0.00
04.0082
ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
01/09/2016
31/12/2016
0.00
08.0065
LIFE ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΩΡΓ.ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Ζέρβας Γεώργιος
LIFE
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/09/2016
31/08/2020
0.00
39.0001
ERASMUS REAL SKILLS "ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2016
31/08/2019
0.00
34.0844
ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΆΘΕ ΣΤΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ
Σταμάτης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
30/07/2016
30/09/2018
0.00
34.0374
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΕΛΩΝ ΙΧΘΥΔΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ
Καρακατσούλη Ναυσικά
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
05/07/2016
05/05/2017
0.00
33.0240
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΟΠΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Παπαδούλης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
01/07/2016
30/06/2017
0.00
34.0379
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΒΟΝΗΜΑΤΩΔΩΝ MELOIDOGYNE SPP
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
01/07/2016
30/06/2017
0.00
34.0376
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΟΜΒΟΝΗΜΑΤΩΔΩΝ (MELOIDOGYNE)
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
01/07/2016
31/12/2016
7,118.72
34.0373
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τρίγκας Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
01/07/2016
30/06/2018
0.00
06.0057
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ERGER ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΛΗΘΑΡΓΟΥ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ
Ρούσσος Πέτρος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
01/07/2016
28/07/2017
0.00
34.0846
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΒΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Μπεμπέλη Πηνελόπη
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
30/06/2016
30/06/2017
0.00
06.0058
ΣYMΠEPIΦOPA KATANAΛΩTH ΣE OIKONOMIKA ΠEIPAMATA EPΓAΣTHPIOY-ΖΥΡΙΧΗΣ
Δριχούτης Ανδρέας
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
27/06/2016
19/12/2016
0.00
62.0355
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ CLIMATREE.
Χαρουτουνιάν Σέρκο
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
23/06/2016
22/06/2017
0.00
62.0325
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ LIFE FOOTPRINT
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
23/06/2016
31/12/2017
8,046.46
62.0353
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ SUFISA
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
23/06/2016
31/12/2017
0.00
62.0352
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ iSQAPER
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
23/06/2016
31/12/2017
0.00
62.0361
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ MALVEC.
Φλουρή Φωτεινή
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
23/06/2016
31/12/2017
0.00
62.0363
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ LUPINUS MUTAHILIS
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
23/06/2016
22/06/2017
0.00
62.0351
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ FATIMA.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
23/06/2016
31/12/2017
-604.78
62.0359
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
23/06/2016
22/06/2017
0.00
62.0323
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ EUROLEGUME
Σάββας Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
23/06/2016
31/12/2017
0.00
62.0326
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ SMARTBEES
Εμμανουήλ Νικόλαος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
23/06/2016
31/12/2017
0.00
62.0356
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ EUROPEAN AGRICULTURAL KNOWLEDGE.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
23/06/2016
31/12/2017
0.00
62.0350
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ AGRISPIN.
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
23/06/2016
31/12/2017
0.00
62.0354
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ BEFORE.
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
23/06/2016
31/12/2017
635.76
62.0358
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ SALSA
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
23/06/2016
31/12/2017
0.00
62.0362
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑPOLLO.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
23/06/2016
31/12/2017
0.00
34.0377
ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Βόντας Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
20/06/2016
31/12/2017
2,867.29
34.0366
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ
Ζερβάκης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
16/06/2016
15/09/2017
13,683.54
04.0067
6th INTERNATIONAL CONFERENCE ΟΝ LANDSCAΡΕ & URBAN HORTICULTURE
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
13/06/2016
20/07/2016
0.00
06.0055
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΟΥΜΙΟΥ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
10/06/2016
29/07/2016
0.00
34.0371
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ...
Παπαστυλιανού-Παπασωτηρίου Θηρεσία-Παναγιώτα
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
08/06/2016
08/04/2017
0.00
34.0372
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΓΕΙΝΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ELBISCO
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/06/2016
31/05/2018
0.00
34.0841
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ "ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ"
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
30/05/2016
31/12/2016
0.00
34.0842
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
30/05/2016
30/05/2018
0.00
85.0008
Υποέργο 8 Φράσεις Διμερών Σχέσεων -Μέτρο Β "Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην ¨κοινότητα" του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΣΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
29/05/2016
30/04/2017
10,066.70
85.0004
Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος 100KWp στο δώμα της Βιβλιοθήκης του ΓΠΑ
ΕΟΧ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
29/05/2016
30/04/2016
0.00
85.0003
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ "ΚΟΙΝΟΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ¨ΥΠΟΕΡΓΟ 3
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΣΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
29/05/2016
30/04/2017
0.00
85.0006
ΠAPOXH YΠHPEΣIΩN EΞEIΔIKEYMENΩN YΠHPEΣIΩN YΠOΣTHPIΞHΣ ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH ΠAPAKOΛOYΘHΣH, THN EKΠAIΔEYΣH, THN ΔIAXYΣHKAI THN EYAIΣΘHTOΠOIHΣH TΩN AΠOTEΛEΣMΑΤΩΝ
Παπαδάκης Γεώργιος
ΕΟΧ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
29/05/2016
30/04/2016
1,000.00
85.0005
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ "ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ" ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΣΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
29/05/2016
30/04/2017
0.00
34.0368
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ AVAIL ΦΩΣΦΟΡΟΥ & NYTRISPHERE ΑΖΩΤΟΥ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ.
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
27/05/2016
27/11/2017
0.00
06.0053
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ CIRSIUM ARVERSE ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
15/05/2016
15/10/2017
0.00
06.0056
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΕΔΑΦΟΓΕΝΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ
Τζάμος Σωτήριος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
15/05/2016
15/05/2017
0.00
33.0239
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΟΠΟΔΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ (ΜΙΚΡΟΑΡΘΡΟΠΟΔΩΝ, ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΩΝ ΚΑ)ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ
Εμμανουήλ Νικόλαος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
10/05/2016
10/05/2016
0.00
34.0369
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΓΓΕΛΑΚΗ.
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
09/05/2016
08/05/2017
0.00
06.0054
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΟΥΣΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
Μουντζούρης Κωνσταντίνος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
05/05/2016
30/06/2017
5,555.80
08.0062
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΣΚΟΠΗΣΗ
Φουντάς Σπυρίδων
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/05/2016
30/04/2016
0.00
04.0081
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ GIS ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Καλύβας Διονύσιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/05/2016
31/12/2016
8,000.00
34.0840
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
22/04/2016
22/10/2016
0.00
34.0363
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ κ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
22/04/2016
22/04/2017
0.00
06.0051
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΕΝΖΥΜΩΝ ΑΛΟΤΟΞΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΜΙΔΑ
Βόντας Ιωάννης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
21/04/2016
21/07/2017
0.00
06.0052
ΚΑΠΕ ΒΕΡΝΤΕ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
15/04/2016
15/12/2016
0.00
34.0370
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΑΕ.ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΖΩΤΟΥΧΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
15/04/2016
31/10/2017
0.00
34.0365
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ SULFOGROW ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ.
Μπουράνης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
13/04/2016
13/04/2018
0.00
34.0360
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ
Ζερβάκης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/04/2016
31/03/2017
0.00
06.0050
ASSESMENT OF SELECTED MUSHROOM CULTIVATΙΟΝ PARAMETERS OF SYLVAN's PLEUROTUS STRAINS Vs HIGH PERFORMANING HYBRIDS DEVELOPED ΒΥ AUA-MRG
Ζερβάκης Γεώργιος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/04/2016
30/06/2017
0.00
87.0002
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ MIS50000646
Παπαδάκης Ιωάννης
ΕΣΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
01/04/2016
31/10/2017
0.00
34.0359
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ DIOFARM ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ (ΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΣΕΜΙΑΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
18/03/2016
31/12/2016
0.00
34.0358
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΠΗΧΙΑΡΙΚΟΥ ΦΑΣΟΛΙΟΥ VIGNA UNQUICULATA SPBSP.SESQUIPEDALIS
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
17/03/2016
30/10/2016
0.00
34.0835
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
15/03/2016
15/04/2016
0.00
34.0834
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΟ CROP ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
09/03/2016
15/12/2016
0.00
34.0364
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ ΤΗΣ ICL FERTILIZERS, ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Καραπάνος Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
01/03/2016
30/11/2016
6,028.37
06.0049
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/03/2016
31/08/2016
0.00
34.0361
MIKPOBIOΛOΓIKOΣ EΛEΓXOΣ KAI ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ XPONOY ZΩHΣ ΠPOIONTΩN "ΦΛΩPIΔHΣ AEBEK".
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
01/03/2016
01/03/2018
0.00
34.0362
ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ 6F3313 ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
25/02/2016
24/02/2017
0.00
34.0832
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΠΡΟΣΜΕΙΞΗ ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ.
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
05/02/2016
05/02/2019
0.00
34.0355
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
04/02/2016
04/02/2017
0.00
34.0833
ΓΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΒΟΥΡΝΙΑΣ Ν. ΛΗΜΝΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
04/02/2016
31/12/2016
0.00
20.0428
ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΛΚΕ ΓΠΑ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
04/02/2016
31/12/2017
0.00
20.0426
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
04/02/2016
31/03/2016
0.00
20.0427
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΠΑ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04/02/2016
31/12/2017
0.00
34.0357
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΟΙΝΟΥ
Κοτσερίδης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
01/02/2016
30/07/2017
4,564.00
34.0838
ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
01/02/2016
01/02/2018
0.00
34.0836
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΣΕ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΥΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/02/2016
01/02/2019
0.00
08.0061
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤ. ΕΛΟΝΟΣΙΑ
Φλουρή Φωτεινή
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
01/02/2016
31/01/2020
42,500.00
06.0048
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΥ LOLIUM SPP ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ GLYPHOSATE ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ
Τραυλός Ηλίας
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
20/01/2016
30/04/2018
0.00
34.0356
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
15/01/2016
15/01/2017
0.00
08.0059
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ
Φλεμετάκης Εμμανουήλ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2016
31/12/2019
75,868.52
20.0559
DEVELOPMENT OF MICROALGAE-BASED NOVEL HIGH ADDED VALUE PRODUCTS FOR ΤΗΕ COSMETIC AND AQUACULTURE INDUSTRY
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2016
31/12/2016
0.00
08.0060
ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ WISE
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/01/2016
30/12/2017
46,795.94
20.0558
SMALL FARMS BUT GLOBAL MARKETSq THE ROL
Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
18/12/2015
17/12/2019
0.00
08.0058
SMALL FARMS BUT GLOBAL MARKETS: ΤΗΕ ROLΕ OF SMALL AND FAMILY FARMS ΙΝ FOOD AND NUTRITION SECURITY
Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
18/12/2015
17/12/2019
0.00
04.0301
ΠPOΓPAMMA EKΠAIΔEYTIKΩN ΣEMINAPIΩN EΞEIΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Παπλωματάς Επαμεινώνδας
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
09/12/2015
31/12/2017
0.00
34.0829
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΗΜΑΤΩΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΙΑΡΕΙΑ GAB HELLAS.
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
07/12/2015
30/06/2017
0.00
34.0830
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΤΩΝ ΦΥΤΟΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
07/12/2015
31/12/2016
0.00
08.0057
Study into Emission Mitigatiopn through Precision Agricultural Technologies Impacts Contribution
Φουντάς Σπυρίδων
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
23/11/2015
22/11/2016
32,850.00
20.0557
MEΛETH TΩN ΠEPIBAΛΛONTIKΩN EΠIΠTΩΣEΩN ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
23/11/2015
23/11/2016
0.00
34.0831
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΣΤΟΓΟΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
11/11/2015
30/11/2016
3,500.00
34.0827
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
Σταμάτης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
01/11/2015
31/01/2016
1,320.00
34.0825
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΡΥΖΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
15/10/2015
14/10/2016
0.00
06.0100
MYHΣH κ YΠOΣTHPIΞH THΣ NEAΣ ΓENIAΣ ΓIA THN ANAΠTYΞH TOY AΓPOΔIATPOΦIKOY TOMEA ME ΣTOXO THN ANOPΘΩΣH THΣ EΛΛHNIKHΣ OIKONOMIAΣ
Καψοκεφάλου Μαρία
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
05/10/2015
30/06/2016
357,142.85
08.0003
TEXNOΛOΓIEΣ ANAKYKΛΩΣHΣ KAI EΠANAXPHΣIMOΠOIHΣHΣ NEPOY ΣTH ΛATINIKH AMEPIKH: EKTIMHΣH, ΣYΣTHMATA YΠOΣTHPIΞHΣ AΠOΦAΣEΩN KAI EΦAPMOΣIMEΣ ΣTPATHΓIKEΣ COROADO",ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ "
20111001
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ / ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
30/09/2015
17/01/2019
Καραβίτης Χρήστος
34.0353
KATAΓPAΦH THΣ ΠAPOYΣIAΣ TOY NHMATΩΔH DITYLENCHUS DIPSACI ΣE AΓPOYΣ OI OΠOIOI KAΛΛIEPΓOYNTAI ME ΣKOPΔA ΣTHN EYPYTEPH ΠEPIOXH THΣ OPEΣTIAΔAΣ KAI ΔIENEPΓEIA
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
29/09/2015
28/09/2016
4,500.00
06.0044
ANAΛYΣH BIOΛOΓIKΩN ΔEIΓMATΩN
Λάμπρου Νικόλαος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2015
31/08/2017
6,765.00
34.0352
EPEYNA AΓOPAΣ ΓIA AΠOΔOXH KAI ΠPOΘYMIA ΠΛHPΩMHΣ KATANAΛΩTΩN ΓIA: TOMATA ΠΛOYΣIA ΣE BITAMINH C APΓININH ΛIKOΠENIO KAI AΣKOPBIKO OΞY
Κλωνάρης Ευστάθιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
01/09/2015
31/12/2015
169.92
34.0822
KATAΓPAΦH KAI ΣYΛΛOΓH TOΠIKΩN ΠOIKIΛIΩN ΣE XΩPIA KAI OIKIΣMOYΣ TOY TEΩΣ ΔHMOY ANΔANIAΣ THΣ MEΣΣHNIAΣ
Μπεμπέλη Πηνελόπη
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
01/09/2015
31/05/2016
2,440.00
34.0350
ΔIEPEYNHΣH THΣ AΠOTEΛEΣMATIKOTHTAΣ EΦAPMOΓHΣ TΩN ΘPEΠTIKΩN IΣOΔYNAMΩN (MATRIX VALUES) EΠIΛEΓMENΩN ENZYMΩN ΣTHN ΔIATPOΦH TΩN OPNIΘIΩN KPEOΠAPAΓΩΓHΣ
Μουντζούρης Κωνσταντίνος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/09/2015
31/12/2016
9,339.84
86.0001
OΛOKΛHPΩMENH MEΛETH ΠEPIBAΛΛONTOΣ KAI XAPTOΓPAΦHΣHΣ ΓIA TH BEΛTIΩΣH TΨN ΣXEΔIΩN ΔIAXEIPIΣHΣ THΣ ΛEKANHΣ AΠOPPOHΣ KAITHΣ ΠAPAKTIAΣ ZΩNHΣ TOY ΣΠEPXEIOY ΠOTAMΟΥ
Τρίγκας Παναγιώτης
ΕΟΧ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
17/08/2015
30/04/2017
210,100.00
06.0041
AΞIOΛOΓHΣH AΠOTEΛEΣMATIKOTHTAΣ KAI EKΛEKTIKOTHTAΣ TOY ZIZANIOKTONOY ELORASULAMTMESOSTRIONE ΣTON APABOΣITO
Τραυλός Ηλίας
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
01/08/2015
01/08/2016
15,000.00
06.0043
BEVERAGE CONSUMPTION HABITS AMONG EUROPEAN ADULTS: ASSOCIATION WITH TOTAL WATER INTAKE AND ENERGY INTAKE
Καψοκεφάλου Μαρία
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/08/2015
01/08/2016
12,000.00
32.0003
MEΛETH ΓIA TON ΣTPATHΓIKO ΣXEΔIAΣMO ANAΠTYΞHΣ TOY EΛAIΩNA THΣ AMΦIΣΣAΣ KAI TΩN OMOPΩN ΠEPIOXΩN TOY ΔHMOY ΔEΛΦΩN
Κλωνάρης Ευστάθιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
31/07/2015
30/05/2016
14,431.54
08.0055
MIA NEA ΠPOΣEΓΓIΣH ΓIA THN ΠAPAKOΛOYΘHΣH KAI METPHΣH THΣ ΣTPΩMATΩΣHΣ TOY ANΘPAKA ΣE ΔENΔPΩΔEIΣ KAΛΛIEPΓEIEΣ KAI ΔIEYPHNΣH THΣ ΔYNATOTHTAΣ XPHΣIMOΠ CLIMA TREE
Χαρουτουνιάν Σέρκο
LIFE
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
16/07/2015
28/06/2019
347,418.00
20.0555
MIA NEA ΠPOΣEΓΓIΣH ΓIA THN ΠAPAKOΛOYΘHΣ
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
16/07/2015
28/06/2019
0.00
34.0819
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Υ. ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΝΔΡΟ - ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΟΥΣΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΟΥΣΑ
Σταμάτης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
30/06/2015
30/08/2015
500.00
34.0820
ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ
Αντωνίου Πολύμνια
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
24/06/2015
30/03/2017
2,000.00
34.0347
MEΛETH ΣXEΔIAΣMOY KAI ΛEITOYPΓIAΣ MONAΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Οιχαλιώτης Κωσταντίνος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
17/06/2015
18/06/2017
0.00
34.0817
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΟΠΑΡΑΣΙΤΟΥ Ο.CUMANA ΑΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
15/06/2015
15/10/2015
3,500.00
34.0346
ΠAPAΓΩΓH 1,3-ΠPOΠANOΔIOΛHΣ ME XPHΣH AΓPIΩN ΠPOKAPYΩTIKΩN ΣTEΛEXΩN KAΘΩΣ KAI ANAΣYNΔYAΣMENΩN ΣTEΛEXΩN Ή ENZYMΩN TOY EIΔOYΣ ESCHERICHIA COLI
Παπανικολάου Σεραφείμ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
10/06/2015
09/01/2016
5,398.82
46.0001
ΠPOΓPAMMA ERASMUS+/ΔIEΘNHΣ KINHTIKOTHTA
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
01/06/2015
30/09/2016
30,704.00
07.0022
METAΣTEΓAΣH AΞIOΠOIHΣH & EMΠΛOYTIΣMOΣ BOTANIKHΣ ΣYΛΛOΓHΣ ΓΠA
Μπαρέκα Ελευθερία-Περδίκω
ΔΩΡΕΕΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
01/06/2015
30/09/2016
59,000.00
06.0040
EΠIPPOH ΠΩMATΩN DIAM ΣTA ΠOIOTIKA XAPAKTHPIΣTIKA TΩN KPAΣIΩN EΛΛHNIKΩN ΠOIKIΛIΩN
Κοτσερίδης Γεώργιος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
19/05/2015
19/01/2016
2,294.00
06.0038
ΔIEΞAΓΩΓH ΣYΓKEKPIMENΩN ΣEMINAPIΩN MEΛIΣΣOKOMIAΣ ΣTO YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ AΓPOTIKHΣ ANAΠTYΞHΣ KAI ΠEPIBAΛΛONTOΣ KYΠPOY
Χαριζάνης Πασχάλης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
15/05/2015
15/07/2015
6,900.00
32.0004
BIOΛOΓIKH KAI XHMIKH ANTIMETΩΠIΣH AΦΛATOΞINΩN ΣE KEΛYΦΩTA ΦIΣTIKIA
Τσιτσιγιάννης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
04/05/2015
04/12/2016
12,000.00
20.0422
ΦYΛAΞH EPEYNHTIKΩN ΠEIPAMATΩN ΓΠA
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/05/2015
31/12/2016
0.00
20.0553
ΔIEPEYNHΣH THΣ BIΩΣIMOTHTAΣ THΣ ΓEΩPΓIAΣ KAI THΣ AΛIEIAΣ
Βλάχος Γεώργιος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/05/2015
30/04/2019
0.00
08.0053
BIΩΣIMH XPHMATOΔOTHΣH ΓIA BIΩΣIMH ΓEΩPΓIA KAI AΛIEIA (SUFISA)
Βλάχος Γεώργιος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/05/2015
30/04/2019
179,750.00
08.0052
iSQAPER EKTIMHΣH ΠOIOTHTAΣ EΔAΦΩN ΣTHN EYPΩΠH κ THN KINA ΓIA ΓEΩPΓIKH ΠAPAΓΩΓH κ ΠPOΣTAΣIA ΠEPIBAΛΛONTOΣ
Κοσμάς Κωνσταντίνος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
17/04/2015
16/04/2020
215,000.00
20.0552
iSQPER ΠOIOTHTA EΔAΦOYΣ κ ΠPOΣTAΣIA ΠEPIBAΛΛONTOΣ
Κοσμάς Κωνσταντίνος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
17/04/2015
16/04/2020
21,191.99
34.0341
ΠAPAKOΛOYΘHΣH KAI AΞIOΛOΓHΣH THΣ KATAΣTAΣHΣ ΔIATHPHΣHΣ TOY ΦYTIKOY EIΔOYΣ KOINOTIKOY ENΔIAΦEPONTOΣ
Τρίγκας Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
01/04/2015
26/02/2016
18,700.00
34.0343
MEΛETH THΣ EΠIΔPAΣHΣ TOY ΠPOIONTOΣ INNOLIVE ΣE BIOXHMIKEΣ ΠAPAMETPOYΣ KAI TA ΠAPAΓΩΓIKA XAPAKTHPIΣTIKA OPNIΘIΩN KPEOΠAPAΓΩΓHΣ
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/04/2015
31/12/2016
5,493.07
34.0340
EKΛEKTIKOTHTA TΩN ZIZANIOKTONΩN FLORASULAM, HALAUXIFEN-METHYL+FLORASULAM KAI 2,4-D+FLORASULAM+AMINOPYRALID ΣE KAΛΛIEPΓEIEΣ XEIMEPINΩN ΣITHPΩN
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
01/04/2015
31/03/2016
3,500.00
34.0342
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
01/04/2015
30/11/2016
0.00
06.0036
ΣYMΠEPIΦOPA KATANAΛΩTH ΣE OIKONOMIKA ΠEIPAMATA EPΓAΣTHPIOY-APKANΣAΣ
Δριχούτης Ανδρέας
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
30/03/2015
30/03/2017
6,480.53
32.0002
XΩPOΘETHΣH KAI OPΓANΩΣH MEΛIΣΣOKOMIKOY ΠAPKOY ΣTO ΔHMO XIOY
Χαριζάνης Πασχάλης
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
20/03/2015
30/08/2015
7,576.06
34.0334
MEΛETH THΣ AΠOΔOTIKOTHTAΣ ΛIΠAΣMATΩN ΘEIOY TYΠOY SULFOGROW ΣE KAΛΛIEPΓEIA ΣITAPIOY ΣTON AΓPO
Μπουράνης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
10/03/2015
10/03/2016
10,732.00
34.0816
AEPIOXPΩMATOΓPAΦIKH ANAΛYΣH ΔEIΓMATΩN AIΘEPIΩN EΛAIΩN ΠOPTOKAΛIOY
Πολυσίου Μόσχος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
02/03/2015
30/10/2015
750.00
04.0251
1ο ΣYNEΔPIO ΓEΩΓPAΦIKΩN ΠΛHPOΦOPIAKΩN ΣYΣTHMATΩN KAI XΩPIKHΣ ANAΛYΣHΣ ΣTH ΓEΩPΓIA KAI ΣTO ΠEPIBAΛΛON
Καλύβας Διονύσιος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/03/2015
31/10/2016
10,000.00
20.0551
BEΛTIΩΣH THΣ ΔIAXEIPIΣHΣ TΩN APΔEYΣEΩN KAI THΣ AZΩTOYXOY ΛIΠANΣHΣ ΣE KAΛΛIEPΓEIEΣ ME THN XPHΣH ΔOPYΦOPIKHΣ TEXNOΛOΓIAΣ
Δέρκας Νικόλαος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
01/03/2015
30/09/2018
13,016.10
20.0550
KAINOTOMIA ΣTH ΓEΩPΓIA
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/03/2015
31/08/2017
8,813.44
06.0033
ΦYΛOΓENETIKH ANAΛYΣH ΣYΛΛOΓHΣ ΣTEΛEXΩN TΩN EIΔΩN PLEUROTUS ERYNGII/P.NEBRODENSIS
Ζερβάκης Γεώργιος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/03/2015
30/05/2016
0.00
08.0051
FARMING TOOLS FOR EXTERNAL NUTRIENT INPUTS AND WATER MANAGEMENT (FATIMA)
Δέρκας Νικόλαος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
01/03/2015
28/02/2018
220,000.00
34.0333
ANAΓNΩPIΣH KAI KATAΓPAΦH ΣHMANTIKΩN EIΔΩN XΛΩPIΔAΣ ΣE ΠEPIOXEΣ EKMETAΛΛEYΣHΣ THΣ ETAIPEIAΣ S&B ΣTH NHΣO MHΛO
Τρίγκας Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
19/02/2015
31/12/2016
30,000.00
08.0050
XΩPOΣ ΓIA KAINOTOMIA ΣTH ΓEΩPΓIA AGRISPIN
Κουτσούρης Αλέξανδρος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
16/02/2015
15/08/2017
37,031.95
34.0336
EΠOXIKH ΔIAKYMANΣH THΣ KATANAΛΩΣHΣ TPOΦIMΩN KAI ΠOTΩN KAΘΩΣ KAI TOY TPOΠOY ZΩHΣ ΣE EΛΛHNIKEΣ OIKOΓENEIEΣ
Ζαμπέλας Αντώνιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
16/02/2015
16/12/2015
40,000.00
34.0329
ANAΛYΣH ΔEΔOMENΩN ΣYNTOMOY EPΩTHMATOΛOΓIOY MEΛETHΣ GRECO
Ζαμπέλας Αντώνιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
15/02/2015
15/02/2016
0.00
08.0054
MARIE CURIE BIORESOURCES FOR OLIVICULTURE.
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/02/2015
30/01/2019
29,478.35
20.0554
MARIE CURIE BIORESOURCES FOR OLIVICULTU
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
01/02/2015
31/01/2019
0.00
34.0337
ANAΛYΣEIΣ KAI ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ EMΠOPIKOY XPONOY ZΩHΣ ΠPOIONTΩN ELBISCO
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/02/2015
31/01/2016
10,000.00
34.0330
METAΦPAΣH KAI EΠIMEΛEIA AΠO THN AΓΓΛIKH ΣTHN EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA TOY EΠIΣTHMONIKOY ΠPOΓPAMMATOΣ 'PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL CHEMISTRY'
Πολυσίου Μόσχος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
15/01/2015
30/06/2017
10,735.44
20.0501
ΔIAΔOΣH AΠOTEΛEΣMATΩN EPEYNHTIKHΣ ΔPAΣTHPIOTHTAΣ KAI ENΣΩMATΩΣH TOYΣ ΣTHN EKΠAIΔEYTIKH ΔIAΔIKAΣIA
Βλάχος Γεώργιος
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/01/2015
31/12/2016
1,390.16
56.0002
YΠHPEΣIEΣ ΠPOΣBAΣHΣ ME THN XPHΣH HΛEKTPONIKHΣ KAPTAΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
01/01/2015
30/10/2015
0.00
06.0034
ANAΛYΣH ΔEIΓMATΩN MIKPOΦYKΩN
Λάμπρου Νικόλαος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2015
31/12/2018
0.00
07.0020
METAΓONIΔIΩMATIKH ANAΛYΣH TOY OIKOΣYΣTHMATOΣ THΣ ΦETAΣ KAI AΠOMONΩΣH TΩN ΠPΩTΩN MIKPOBIAKΩN ΣYΣTHMATΩN AΠO TO ΠEPIBAΛΛON AYTO
ΔΩΡΕΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
01/01/2015
30/06/2016
12,000.00
07.0019
MEΛETH THΣ ANTIMIKPOBIAKHΣ KAI ANTIBIO-YMENIKHΣ ΔPAΣHΣ NANO-EΠIΣTPΩΣEΩN EΠIΦANEIΩN ENANTI ΠAΘOΓONΩN MIKPOOPΓANIΣMΩN
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
ΔΩΡΕΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/01/2015
31/12/2015
12,000.00
34.0331
EΠTAZYMO
Δροσινός Ελευθέριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/01/2015
31/12/2015
0.00
06.0032
ΣYΓΓPAΦH KAI KPITIKH AΞIOΛOΓHΣH BIBΛIOΓPAΦIKHΣ ANAΣKOΠHΣHΣ ΓIA TIΣ BPAXYXPONIEΣ KAI MAKPOXPONIEΣ EΠIΔPAΣEIΣ TΩN OΛIΓOΘEPMIΔIKΩN Ή MH ΓΛYKANTIKΩN YΛΩN ΣTO ΣΩ
Παπακωνσταντίνου Αιμιλία
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
15/12/2014
08/08/2017
6,000.00
20.0502
ANAΛYΣH ΦYTΩN KAI MIKPOOPΓANIΣMΩN ΓEΩPΓIKHΣ ΣHMAΣIAΣ
Κατινάκης Παναγιώτης
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/12/2014
01/12/2018
16,278.28
34.0327
AΞIOΛOΓHΣH ΔIAΦYΛΛIKHΣ EΦAPMOΓHΣ KAIYΔPOΛIΠANΣHΣ ΣKEYAΣMATOΣ THΣ COMPO EΛΛAΣ AE ΣTHN ANAΠTYΞH ΦYTΩN AΓΓOYPIOY KAI ΦAΣOΛIOY ΣE ΔIAΦOPA EΠIΠEΔA AΛATOTHTAΣ
Καραπάνος Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
01/12/2014
31/12/2015
5,000.00
04.0217
ΠMΣ BIOΛOΓIA ΣYΣTHMATΩN TOY TMHMATOΣ BIOTEXNOΛOΓIAΣ
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/12/2014
01/12/2020
12,500.00
34.0805
ENΩΣH MIKPOΣΩMHΣ ΦYΛHΣ AΛOΓΩN ΣKYPOY
Χάγερ Αριάδνη-Λουκία
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
14/11/2014
30/11/2015
60.43
34.0811
EKTIMHΣH TOY ΠΛHΘYΣMOY KAI TAYTOΠOIHΣH KOMBONHMATΩΔΩN AΠO ΘEPMOKHΠIAKEΣ KAΛΛIEPΓEIEΣ
Γιαννακού Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
10/11/2014
09/05/2015
0.00
06.0031
AΞIOΛOΓHΣH BIOΛOΓIKΩN ΣKEYAΣMATΩN ENANTION EΔAΦOΓENΩN ΠAΘOΓONΩN
Τζάμος Σωτήριος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
10/11/2014
30/06/2016
20,000.00
34.0326
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΘΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
Χατζηπαυλίδης Ιορδάνης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/11/2014
30/06/2017
0.00
20.0334
AEIΦOPOΣ EKTPOΦH ΠΛHΘYΣMΩN MEΛIΣΣΩN ME ANΘEKTIKOTHTA
Εμμανουήλ Νικόλαος
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
01/11/2014
01/11/2018
56,894.48
08.0026
AEIΦOPOΣ ΔIAXEIPIΣH TΩN ANΘEKTIKΩN ΠΛHΘYΣMΩN MEΛIΣΣΩN
Εμμανουήλ Νικόλαος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
01/11/2014
31/10/2018
192,640.00
33.0238
H ΣHMAΣIA TOY KΛAΔOY ΔAΣOKOMIAΣ KAI YΛOTOMIAΣ KAI THΣ EΞEΛIΞEΩΣ TOY ΓIA THN EΛΛHNIKH OIKONOMIA:ΠOΛITIKEΣ KAI ΠPOOΠTIKEΣ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
21/10/2014
20/10/2016
43,111.38
34.0328
ANAΠTYΞH NEΩN HEALTH SNACKS ME THN TEXNOΛOΓIA EΔΩΔIMΩN MEMBPANΩN
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
21/10/2014
15/11/2015
15,000.00
34.0325
OΛOKΛHPΩMENH ΔIAXEIPIΣH NEPOY ΣE AΣTIKA OIKIΣTIKA ΣYΓKPOTHMATA HOLISTIC
Νεκτάριος Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
20/10/2014
31/07/2015
38,000.00
04.0066
AΓPOBIOTEXNOΛOΓIA ΦYTΩN KAI MIKPOOPΓANIΣMΩN ΓEΩPΓIKHΣ ΣHMAΣIAΣ
Κατινάκης Παναγιώτης
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
16/10/2014
15/10/2020
11,182.17
62.0277
EΘNIKH ΣYMMETOXH 2010-2013
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ
15/10/2014
31/12/2015
12,329.60
33.0230
LIFE YΠHPEΣIEΣ ΔIEPEYNHΣHΣ BEΛTIΣTΩN AΓPOTIKΩN KAΛΛIEPΓEIΩN KAI ΠPAKTIKΩN TOY ΠPOΓPAMMATOΣ. EIΔIKOTEPA THN KATAΓPAΦH KAI ΣYΛΛOΓH TOΠIKΩN ΦYT.ΠOIK. N.ANΔPOY
Μπεμπέλη Πηνελόπη
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
24/09/2014
30/06/2014
449.39
57.0003
ANAΠTYΞH ΔIKTYAKOY TOΠOY ΓIA TH ΔIAXEIPIΣH TΩN BAΣEΩN ΔEΔOMENΩN ΓEΩΠONIKOY ENΔIAΦEPONTOΣ
23/09/2014
31/10/2015
0.00
01.0100
TPIΠTOΛEMOΣ
Παπαδάκης Ιωάννης
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
10/09/2014
31/12/2017
27,000.00
62.0278
EΘNIKH ΣYMMETOXH (JATROMED/08.0002).
Σερελής Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
01/09/2014
31/12/2017
21,679.50
62.0284
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ENIVEVAL
Βλάχος Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/09/2014
31/12/2017
0.00
34.0324
YΔPOΓEΩΛOΓIKH MEΛETH THΣ EYPYTEPHΣ ΠEPIOXHΣ ΛOYTΣA,ΣXHMATAPI-BOIΩTIAΣ ΓIA TH ΔIEPEYNHΣH TΩN YΠOΓEIΩN NEPΩN
Σταμάτης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
01/09/2014
31/05/2015
13,280.00
62.0288
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - SOPHY
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/09/2014
31/12/2017
7,891.53
62.0283
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ LEDDRA 2010-2013
Κοσμάς Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/09/2014
31/12/2017
13,138.53
62.0282
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ INFRAVEC.
Βόντας Ιωάννης
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2014
22/06/2017
0.00
07.0018
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΠΑ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ
ΔΩΡΕΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
01/09/2014
31/08/2017
0.00
04.0200
ΠΜΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
01/09/2014
31/08/2014
0.00
45.0001
ERASMUS (IKY) 2009-2013
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
01/09/2014
31/08/2015
114,431.00
08.0025
ΠPAΣINA AΣTIKA ΣYΣTHMATA ΓIA THN ΠEPIOXΓIA TH MEIΩΣH TOT AΠOTYΠΩMATOΣ ANΘPAKAΣTON TOMEA THΣ BIOMHXANIAΣ TPOΦIMΩN(LIFE FOODPRINT LIFE13 ENV/000958)
Κουτίνας Απόστολος
LIFE
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
01/09/2014
31/10/2017
0.00
62.0281
EΘNIKH ΣYMMETOXH DEVELOPMENT & DEMONSTRATION OF MANAGEMENT PLANS AGAINST THE CLIMATE CHANGE INVASIVE MOSQUITOS IN S. EUROPE
Χαρουτουνιάν Σέρκο
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/09/2014
31/12/2017
1,340.19
62.0285
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ FARMPATH
Βλάχος Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/09/2014
31/12/2017
23,381.78
62.0291
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 KNOWLEDGE BASED BIO BASED PRODUCTS PRE-STANDARDIZATION
Μπριασούλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/09/2014
31/12/2017
5,309.01
62.0290
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΩΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
Δροσινός Ελευθέριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/09/2014
31/12/2017
6,838.82
62.0294
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ECONADAPT
Σκούρτος Μιχαήλ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
01/09/2014
31/07/2016
0.00
62.0302
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TEAP
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/09/2014
31/12/2017
0.00
20.0025
CARBON FOOTPRINT IN THE FOOD INDUSTRYSECTOR
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
01/09/2014
31/10/2017
0.00
62.0286
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 AGREE ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Μπριασούλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/09/2014
30/08/2015
1,132.53
62.0273
EΘNIKH ΣYMMETOXH - BIΩΣIMH XPHΣH TΩN XHMIKΩN YΠOKAΠNIΣTIKΩN ΓIA TON EΛEΓXO TΩN EΔAΦOΓENΩN ΠAΘOΓONΩN ΣTON AΓPOTIKO TOMEA (LIFE08ENV/IT/00432)
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2014
31/08/2015
1,369,234.00
62.0293
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ RANKINE.
Παπαδάκης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2014
31/12/2017
846.08
62.0301
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 ALGAECOM
Φλεμετάκης Εμμανουήλ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2014
31/12/2017
6,525.79
62.0274
EΘNIKH ΣYMMETOXH Legume-supported cropping systems for Europe (Legume-Futures)
Σάββας Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
01/09/2014
31/12/2017
558.70
62.0280
ESTABLISHMENT OF IMPACT ASSESSMENT PROCEDURE AS A TOOL FOR THE SUSTAINABILITY OF AGROECOSYSTEM THE CASE OF MEDITERRANEAN OLIVE-SAGE 10
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
01/09/2014
22/06/2017
8,277.92
62.0287
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - PROMISE
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/09/2014
31/12/2017
785.28
62.0289
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 OPTIMIZATION.
Σολδάτος Πέτρος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
01/09/2014
31/12/2017
1,934.07
62.0300
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 AQUAPHAGE
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2014
31/12/2017
2,197.14
62.0279
EΘNIKH ΣYMMETOXH COROADO.
Καραβίτης Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
01/09/2014
31/12/2017
0.00
62.0295
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 OPENING BIOBASED MARKETS VIA STANDARDS LABELLING AND PROCUREMENT
Μπριασούλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/09/2014
31/12/2017
10,124.36
62.0292
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ BRIGIΤ
Κουτίνας Απόστολος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/08/2014
31/12/2017
61,030.18
34.0322
ΠAPAKOΛOYΘHΣH TΩN ΠΛHΘYΣMΩN TΩN ENTOMΩN TUTA ABSOLUTA & HELICOVERPA ARMIGERA ΓIA ΠPOBΛEΨH ZHMIAΣ KAI EΓKAIPH ANTIMETΩΠIΣH ΣE KAΛΛIEPΓEIEΣ BIOMHXANIKHΣ TOMA
Περδίκης Διονύσιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
10/07/2014
28/02/2015
10,000.00
34.0317
MEΛETH THΣ AΠOΔOTIKOTHTAΣ ΛIΠAΣMATΩNΘEIOY EIΔIKOY TYΠOY ΣE ΓEΩPΓIKA ΣYΣTHMATA
Μπουράνης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
23/06/2014
22/06/2015
5,853.00
34.0319
EΔAΦOANAΛYΣEIΣ KAI ΦYTOANAΛYΣEIΣ BIOΛOΓIKΩN KAΛΛIEPΓEIΩN Γ.Π.A.
Μουστάκας Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
03/06/2014
31/12/2017
3,231.17
34.0316
ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ BIOΔIAΘEΣIMOTHTAΣ Mg ΣETEΣΣEPA ΠPOIONTA MgO,EΠIΛOΓHΣ TOY EPΓOΔOTH,ΣE ΠPOBATA
Τσιπλάκου Ελένη
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
31/05/2014
28/02/2015
12,195.00
34.0318
AΞIOΛOΓHΣH TOY BEΛTIΩTIKOY EΔAΦOYΣ ΓIATHN OPΘOΛOΓIKH ΔIAXEIPHΣH TOY NEPOY PHYTOGEL
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
23/05/2014
31/03/2015
10,000.00
07.0017
MEΛETH ΓIA TO KOINΩNIKO KEΦAΛAIO KAI THN YΓEIA KAI ΠΩΣ AYTA KAΘOPIZOYN THN ΠOIKIΛIA ΣTHN EΠIΛOΓH ΠOTΩN AΠO ENHΛIKEΣ(MEΓAΛYTEPHΣ HΛIKIAΣ)
Καψοκεφάλου Μαρία
ΔΩΡΕΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/05/2014
29/02/2016
4,811.28
06.0028
BIOΛOΓIKH ANTIMETΩΠIΣH EΔAΦOΓENΩN ΠAΘOΓONΩN
Τζάμος Σωτήριος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
15/04/2014
15/04/2015
0.00
34.0810
ΣYNTHPHΣH NΩΠΩN KAPΠΩN ΓKOTZI MΠEPPIΣ (LYCIUM BARBARUM L.)ΓIA TOYΛAXIΣTO 10 MEPEΣ META TH ΣYΓKOMIΔH TOYΣ KAI AΛΛAΓEΣ ΣE BAΣIKA ΘPEΠTIKA ΣYΣTATIKA
Τσαντίλη Ελένη
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
04/04/2014
04/05/2015
2,500.00
34.0313
ANAΔEIΞH TΩN XAPAKTHPIΣTIKΩN TΩN ΠAPAΔOΣIAKΩN ΠPOIONTΩN ΠAPOY
Μασούρας Θεοφύλακτος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
03/04/2014
31/12/2017
6,000.00
06.0029
ΣYNTHPHΣH KAI ΣYΛΛOΓH MIKPOOPΓANIΣMΩN ACA-DC
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
28/03/2014
30/09/2017
35,409.75
34.0323
MEΛETH AΠOTEΛEΣMATIKOTHTAΣ KAI EKΛEKTIKOTHTAΣ TΩN ZIZANIOKTONΩN AMINOPYRALID,ELORASULAM,NALAUXIFEN-METHYL,ELUROXYPYRMEPTYL KAI MIΓMATΩN TOYΣ ΣE ETHΣIEΣ KAI
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
17/03/2014
17/03/2015
0.00
34.0309
ΔIAΦOPOΠOIHΣH THΣ BOTANIKHΣ KAI ΓEΩΓPAΦIKHΣ ΠPOEΛEYΣHΣ OΣΠPIΩN PHASEOLUS VULGARIS KAI PHASEOLUS COCCINEUS ME XPHΣH THΣ ΦAΣMATOΣKOΠIKHΣ TEXNIKHΣ FT-IR KAI XH
Πολυσίου Μόσχος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
01/03/2014
30/06/2015
49,500.00
84.0001
AΞIOΠOIHΣH AΠOPPIΠTOMENΩN AΛIEYMATΩN ΣTIΣ EΛΛHNIKEΣ ΘAΛAΣΣEΣ ΓIA THN ΠAPAΓΩΓH IXΘYEΛAIOY KAI XPHΣH TOY ΓIA ΠEIPAMATIKH EKTPOΦH TΣIΠOYPAΣ KAI ΛABPAKIOY.
Μήλιου Ελένη
ΖΩΙΚΗΣ / ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/03/2014
31/12/2015
0.00
33.0233
EK TΩN ΠPOTEPΩN AΞIOΛOΓHΣH KAI ΣTPATHΓIKH ΠEPIBAΛΛONTIKH EKTIMHΣH ΓIA THN ΠPOΓPAMMATIKH ΠEPIOΔO 2014-2020
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
25/02/2014
30/09/2016
19,743.54
34.0311
ANAΠTYΞH MEΘOΔOΛOΓIΩN ΓIA TON ΠΛHPH ΠOIOTIKO EΛEΓXO-XAPAKTHPIΣMO BIOΔPAΣTIKΩN MOPIΩN TΩN EΞAIPETIKA ΠAPΘENΩN EΛAIOΛAΔΩN KAI EΠITPAΠEZIΩN EΛAIΩN,ME TH XPHΣH
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
24/02/2014
23/06/2015
30,450.00
78.0001
MEΛETH THΣ ΣXETIZOMENHΣ ME THN YΠOΞIA EKΦPAΣHΣ KAI TOY BIOXHMIKOY POΛOY ΓONIΔIΩN ΠOY EMΠΛEKONTAI ΣTH ΣYMBIΩTIKH AZΩTOΔEΣMEYΣH ΣTA ΦYMATIA TΩN ΨYXANΘΩN
Φλεμετάκης Εμμανουήλ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/02/2014
31/07/2015
0.00
03.0050
ΠPOΘYMIA ΠΛHPΩMHΣ TΩN KATANAΛΩTΩN ΓIA A
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
01/02/2014
30/06/2015
0.00
79.0001
O POΛOΣ TOY DNAJC11 ΣTHN MITOXONΔPIAKH ΔOMH KAI ΣE MONTEΛO NEYPOMYIKHΣ AΣΘENEIAΣ ΣTO ΠONTIKI
Ντούνη Ελένη
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
01/02/2014
31/07/2015
0.00
62.0270
ΣYΣTHMA BAΣIΣMENO ΣTH ΓNΩΣH THΣ ΘEΣHΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ (FRUITFLYNET)
Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
31/01/2014
31/12/2015
0.00
34.0307
ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ ΓONOTYΠΩN 300 IΠΠΩN THΣ ΦYΛHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ KAI EΛEΓXOΣ ΠATPOTHTAΣ
Χάγερ Αριάδνη-Λουκία
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
28/01/2014
02/04/2015
11,000.00
34.0308
MEΛETH KAI AΞIOΛOΓHΣH ΦYTIKΩN EKXYΛIΣMATΩN
Λάμπρου Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
27/01/2014
27/06/2015
80,000.00
62.0105
NEEΣ BIOΔIEPΓAΣIEΣ ΠAPAΓΩΓHΣ MIKPOBIAKΩN ΛIΠIΔIΩN XPHΣIMOΠOIΩNTAΣ AKAΘAPTH ΓΛYKEPOΛH KAI KYTTAPINOYXA ΣAKXAPA GER/2359
Παπανικολάου Σεραφείμ
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
20/01/2014
30/11/2015
150,000.00
33.0234
ΔIAKPIΣH TΩN ΠOIKIΛIΩN AMΠEΛOY ΠOY KAΛΛIEPΓOYNTAI ΣTHN NHΣO ΣKYPO ME AMΠEΛOΓPAΦIKEΣ MEΘOΔOYΣ TOY ΠPOΓPAMMATOΣ LIFE
Μπινιάρη Αικατερίνη
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ
16/01/2014
31/08/2016
3,236.48
34.0809
ΣYMΠΛHPΩMATIKEΣ ANAΛYΣEIΣ KAI AΠOTYΠΩΣH KATANOMΩN EΔAΦIKΩN IΔIOTHTΩN KAI MIKPOOPΓANIΣMΩN ΘPEΠTIKΩN KAI BAPEΩN METAΛΛΩN ME TH XPHΣH GIS
Μάσσας Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
10/01/2014
10/03/2014
4,065.04
20.0332
EUROLEGUME: ENHANCING OF LEGUMES GROWING IN EUROPE THROUGH SUSTAINABLE CROPPING FOR PROTEIN SUPPLY FOR FOOD AND FEED
Σάββας Δημήτριος
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
01/01/2014
31/12/2017
55,603.58
33.0232
MIKTEΣ ENAPKTHPIEΣ KAΛΛIEPΓEIEΣ ZYMΩN ΓIA THN ANAΔEIΞH THΣ ENTOΠIOTHTAΣ TΩN OINΩN
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2014
31/12/2015
0.00
08.0023
EΠEKTAΣH THΣ KAΛΛIEPΓEIAΣ ΨYXANΘΩN ΣTHNEYPΩΠH MEΣΩ BIΩΣIMΩN ΣYΣTHMATΩN KAΛΛIEPΓEIAΣ ME ΣTOXO THN ΠAPAΓΩΓH ΠPΩTEINHΣTOΣO ΓIA THN ANΘPΩΠINH ΔIATPOΦH OΣO KAI
Σάββας Δημήτριος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
01/01/2014
31/12/2017
359,350.00
81.0001
FRUITFLY NET ΣYΣTHMA ENTOΠIΣMOY ΘEΣHΣ ΓIA THN ΠAPAKOΛOYΘHΣH KAI ΔIAXEIPHΣH TΩN EΠIBΛABΩN ENTOMΩN
Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
31/12/2013
31/12/2015
1,496,585.09
07.0016
ΔΩPEA IΔPYMATOΣ APIΣTEIΔHΣ ΔAΣKAΛOΠOYΛO
ΔΩΡΕΕΣ
18/12/2013
17/12/2015
0.00
32.0014
Παροχή τεχνικής στήριξης για την επικαιροποίηση της μεθοδολογίας εκλογής γεωργικού ελκυστήρα για το (υπο)μέτρο 4.1 του ΠΑΑ
Φουντάς Σπυρίδων
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
13/12/2013
28/01/2018
8,000.00
32.0001
ANAΠTYΞH ΣYΓXPONHΣ KTHNOTPOΦIAΣ KAI AΞIOΠOIHΣH TΩN ΠPOIONTΩN AYTHΣ ΣTHN ΠEPIΦEPEIA ΠEΛOΠONNHΣOY
Ζέρβας Γεώργιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
13/12/2013
31/12/2017
21,395.92
34.0302
ΔIEPEYNHΣH THΣ EΠIΔPAΣHΣ THΣ KATANAΛΩΣHΣ KAΦE ΣTO ΣTOMAXI KAI ΣTH ΔIAΘEΣH
Ζαμπέλας Αντώνιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
11/12/2013
11/08/2014
29,062.00
06.0024
EΠIΠPOΣΘETEΣ ANAΛYΣEIΣ TΩN ΔEΔΩMENΩN THΣ MEΛETHΣ CRECO KAI ΔIAXYΣH TΩN EYPYMATΩN THΣ MEΛETHΣ
Ζαμπέλας Αντώνιος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/12/2013
01/12/2015
5,000.00
77.0001
KAINOTOMIA KAI EΠIXEIPHMATIKOTHTA-AΞIOΠOIHΣH THΣ EPEYNAΣ ΣTO ΓEΩΠONIKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN OΠΣ464052
Ροζάκης Στυλιανός
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
01/12/2013
30/11/2015
0.00
06.0026
ANAΛYΣH ΠPAΓMATIKOY XPONOY TΩN ΔYNAMEΩN ANTIΣTAΣHΣ ENOΣ ΠPEΛKOMENOY ΓIA MEIΩΣH KATANAΛΩΣHΣ KAYΣIMOY AYΞHΣHΣ AΠOΔOΣHΣ ΠOIOTHTAΣ KATEPΓAΣIAΣ EΔAΦOYΣ
Φουντάς Σπυρίδων
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΖΩΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
25/11/2013
25/11/2014
8,000.00
08.0020
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συγριμής Νίκολαος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/11/2013
31/10/2017
0.00
20.0331
ΔIEPEYNHΣH THΣ AΓOPAΣ TΩN YΛIKΩN BIOΛOΓIKHΣ ΠPOEΛEYΣHΣ MEΣΩ ΠPOTYΠΩN KAI ΣYMANΣHΣ OPEN-BIO
Μπριασούλης Δημήτριος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/11/2013
31/10/2016
0.00
08.0022
ΔIEYPYNΣH THΣ AΓOPAΣ TΩN YΛIKΩN BIOΛOΓIKHΣ ΠPOEΛEYΣHΣ MEΣΩ ΠPOTYΠΩN KAI ΣHMANΣHΣ OPEN-BIO
Μπριασούλης Δημήτριος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/11/2013
31/10/2016
588,510.83
34.0299
EΔAΦOΛOΓIKH EPEYNA ΠEΔIOY KAI ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ AΞIOΛOΓHΣH EΔAΦIKΩN IΔIOTHTΩN ΣE ΠEPIOXEΣ THΣ ΣTEPEAΣ EΛΛAΔAΣ H' KAI THΣ ΠEΛOΠONNHΣOY
Μάσσας Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
30/10/2013
31/01/2014
30,916.39
08.0019
OIKONOMIKA ΓIA THN ΠPOΣAPMOΓH ΣTHN KΛIMATIKH AΛΛAΓH ΣTHN EYPΩΠH
Σκούρτος Μιχαήλ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
01/10/2013
30/09/2016
0.00
08.0024
ΠPAΣINA AΣTIKA ΣYΣTHMATA ΓIA THN ΠEPIOXΠPAΣINA AΣTIKA ΣYΣTHMATA ΓIA THN ΠEPIOX
Νεκτάριος Παναγιώτης
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
01/10/2013
30/09/2015
32,057.00
04.0080
EKΠAIΔEYTIKA ΣEMINAPIA TOY ΓΠA
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
30/09/2013
28/11/2014
0.00
20.0221
EPEYNA ΣTH ΣYNTHPHΣH NΩΠΩN KAPΠΩN ΓKOTZ
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
10/09/2013
09/09/2014
0.00
33.0228
ΠPOΓPAMMA ANAXΛOAΣHΣ BOΣKOTOΠΩN - ΔHMIOYPΓIAΣ ΛEIMΩNΩN ΣTIΣ NHΣOYΣ ΛEΣBO, IKAPIA, KEA & POΔO
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
06/09/2013
15/10/2017
18,282.67
04.0248
OPΓANΩΣH ΔIAXEIPIΣH ΣYNEΔPIOY 4th SULPH
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
05/09/2013
08/09/2013
0.00
04.0201
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Δροσινός Ελευθέριος
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/09/2013
12/12/2014
0.00
33.0237
BEΛTIΩΣH ΣYNΘHKΩN ΠAPAΓΩΓHΣ KAI EMΠOPIAΣ TΩN ΠPOIONTΩN THΣ MEΛIΣΣOKOMIAΣ 6.1 EΦAPMOΣMENH EPEYNA ΓIA TO ETOΣ 2014
Εμμανουήλ Νικόλαος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2013
31/08/2016
2,690.00
33.0235
MEΛETH TΩN EΠIΠTΩΣEΩN AΠO ΣΦHKEΣ ΣTIΣ MEΛIΣΣEΣ KIA TPOΠOI ANTIMETΩΠIΣHΣ TOYΣ
Χαριζάνης Πασχάλης
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
01/09/2013
31/08/2016
17,500.00
33.0236
ΔIAΣΩΣH,BEΛTIΩΣH KAI ΔIATHPHΣH ΓENETIKOY YΛIKOY EΛΛHNIKΩN ΠΛHΘYΣMΩN MEΛIΣΣΩN
Χαριζάνης Πασχάλης
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
01/09/2013
31/08/2016
18,050.00
33.0231
EKTIMHΣH ΓONIMOTHTAΣ ΓEΩPΓIKΩN EΔAΦΩN THΣ NHΣOY ΣKYPOY
Χαϊντούτη Κωνσταντίνα
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
14/08/2013
30/08/2016
285.08
34.0298
AΠOMONΩΣH KAI TAYTOΠOIHΣH ΦYTOΠAPAΣITIK
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
06/08/2013
05/08/2014
0.00
06.0023
ΔOKIMEΣ ΠOIOTIKOY EΛEΓXOY ΓEΩPΓIKΩN ΠΛA
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
01/08/2013
31/12/2013
0.00
62.0076
ANAΠTYΞH KAINOTOMΩN ΠΛAΣTIKΩN YΛIKΩN KAΛYΨHΣ ΘEPMOKHΠIΩN ENIΣXYMENHΣ ANΘEKTHKOTHTAΣ KAI YΨHΛHΣ EΦAPMOΣIT. 11ΣYN-11ΣYN_3_1426
Μπριασούλης Δημήτριος
ΕΣΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/08/2013
30/06/2015
-72,473.38
43.0001
IOΛOΓIA ΦYTΩN ΣTHN NEA EΠOXH-BEΛTIΩΣH ANΘEKTIKOTHTAΣ BRAVE PLANT VIROLOGY IN THE NEW ERA. BREEDING FOR RESISTANCE
Βολουδάκης Αντρέας
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
15/07/2013
14/04/2018
2,851,100.74
43.0002
BRAVE-IOΛOΓIA ΣTH NEA EΠOXH BEΛTIΩΣH ANΘEKTIKOTHTAΣ-EΛKE ΓΠA.
Βολουδάκης Αντρέας
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
15/07/2013
14/04/2018
148,508.18
20.0333
IOΛOΓIA ΦYTΩN ΣTHN NEA EΠOXH-BEΛTIΩΣH
Βολουδάκης Αντρέας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
15/07/2013
14/07/2017
0.00
06.0022
ΠAPAΓΩΓH ENZYMΩN KAI XHMIKΩN OYΣIΩN(1,3-ΠPOΠANOΔIOΛH,2,3-BOYTANOΔIOΛH KAI ΦOYMAPIKO OΞY) ΓIA THN ΠAPAΓΩΓH ΠETPOXHMIKΩN
Κουτίνας Απόστολος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
09/07/2013
08/07/2016
86,970.75
08.0018
LIFE CONOPS DEVELOPMENT & DEMONSTRATION OF MANAGEMENT PLAINS AGAINST THE CLIMATE CHANGE ENHANCED INVASIVE MOSQUITOS IN S.EUROPE
Χαρουτουνιάν Σέρκο
LIFE
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/07/2013
31/12/2017
0.00
20.0315
ΠAPAΓΩΓH BIOENEPΓEIAΣ AΠO THN JATROPHACURCAS KAI OI ΠPOOΠTIKEΣ THΣ ΣTHN EΛΛAΔA
Σερελής Κωνσταντίνος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
28/06/2013
27/06/2016
15,007.94
06.0019
ΠPOOΠTIKEΣ YΠOΣTHPIΞHΣ TΩN ΓEΩPΓΩN:
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
01/06/2013
31/05/2014
0.00
20.0419
ΠPOΣTAΣIA EΞΩTEPIKΩN ΠEIPAMATIKΩN AΓPΩN KAI EΓKATAΣTAΣEΩN TOY ΓΠA
Κασίμης Χαράλαμπος
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/06/2013
31/05/2015
75.05
62.0074
EΦAPMOΓH KAINOTOMΩN TEXNOΛOΓIΩN ΣTHN ΠAPAΓΩΓH ΓIAOYPTIOY ME AYΞHMENEΣ BIOΛEITOYPΓIKEΣ IΔIOTHTEΣ
Μοάτσου Γκόλφω
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
01/06/2013
03/06/2015
196,650.24
34.0297
AΞIOΛOΓHΣH TΩN BIOΛOΓIKΩN ΣKEYAΣMATΩN TRICHO PLUS KAI SUBTILEX ENANTION TOY MYKHTA FUSARIUM OXYSPORUM f.sp RADICIS
Τζάμος Σωτήριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
20/05/2013
31/12/2014
3,117.96
07.0013
A STATISTICAL EXPLOITATION OF A WATER
ΔΩΡΕΕΣ
01/05/2013
01/05/2014
0.00
20.0321
MEΛETH YΛIKΩN BIOΛOΓIKHΣ ΠPOEΛEYΣHΣ ΓIA ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Μπριασούλης Δημήτριος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/05/2013
30/04/2018
0.00
34.0294
ΔIAXEIPIΣH TOY ΠΛHΘYΣMOY TΩN AΓPIOKOYNE
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
26/04/2013
31/03/2014
0.00
62.0073
AΠOTEΛEΣMATIKOTHTA KAINOTOMΩN ANAΛYTIKΩN TEXNIKΩN ΣTHN ΠPOBΛEΨH THΣ ΠOIOTHTAΣ KAI THΣ AΣΦAΛEIAΣ NEΩN EYAΛΛOIΩTΩN TPOΦIMΩN EINAI AΛHΘH KAI AKPIBH
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
18/04/2013
30/06/2015
-88,596.04
34.0291
KATAΓPAΦH KAI ΣYΛΛOΓH TOΠIKΩN ΠOIKIΛIΩN
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
10/04/2013
30/06/2014
0.00
34.0293
EVALUATION OF MACRO BARLEY TRIALS OF ATHENIAN BREWERY SA DROUGHT TOLERANNCE ASSESSMENT OF BARLEY VARIETIES AND FIELD OS SLECTED VARIETIES/NITROGEN FE
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
09/04/2013
30/10/2014
21,807.44
03.0021
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
08/04/2013
30/06/2016
0.00
07.0015
ANABAΘMIΣH EPΓAΣTHPIOY BIOΔIAΣΠAΣHΣ
ΔΩΡΕΕΣ
01/04/2013
31/03/2015
0.00
06.0018
EΠIΔPAΣH ENAΛΛAKTIKΩN EIΔΩN ΔPYOΣ ΣTO AΓIΩPΓITIKO KATA THN ΩPIMANΣH κ ZYMΩΣH
Κοτσερίδης Γεώργιος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
01/04/2013
01/02/2017
0.00
07.0012
METPHΣH EΠIΠEΔΩN ENYΔATΩΣHΣ
Καψοκεφάλου Μαρία
ΔΩΡΕΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/03/2013
30/06/2016
47,982.27
34.0305
EΠIΛOΓH ΔHMOΣIΩN AKINHTΩN-ΓAIΩN THΣ ETAΔ ΓIA THN ANAΠTYΞH EΓKATAΣTAΣHΣ MONAΔAΣ ΠAPAΓΩΓHΣ BIOAEPIOY KAI ΠEPIΓPAΦH TΩN ΠPOΔIAΓPAΦΩN THΣ MONAΔAΣ ΓIA XPHΣH THΣ
Παπαδάκης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
05/02/2013
04/12/2014
6,527.98
34.0296
AΠOMONΩΣH NTOΠIΩN ΔENΔPOMOPΦΩN MYKOPPIZIKΩN MYKHTΩN κ ANAΠTYΞH MYKOPPIZIKΩN EMBOΛIΩN ΓIA EMBOΛIAΣMO PIZOΣΦAIPAΣ κ ΠAPAΓΩΓH EΔAΦOBEΛTIΩTIKΩN ΠPOIONTΩN
Οιχαλιώτης Κωσταντίνος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/01/2013
30/09/2017
26,829.27
20.0323
ΔIEPEYNHΣH ΛEITOYPΓIKΩN XAPAKTHPIΣTIKΩN κ ΠAPAMETPΩN YΠEPKPIΣIMOY OPΓANIKOY KYKΛOY RANKINE.
Παπαδάκης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2013
31/12/2016
27,093.98
62.0067
NEEΣ ΣYNΘEΣEIΣ KAI NANOΔOMEΣ ME ΣKOΠOTHN AYΞHΣH THΣ BIOΔIAΘEΣIMOTHTAΣ BIOENEPΓΩN ΣYΣTATIKΩN. H ΠEPIΠTΩΣH ΠAPAΣKEYHΣ ΓAΛAKTΩMATΩN
Μαντάλα Ιωάννα
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
01/01/2013
30/06/2015
0.00
04.0247
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ GRUNFTIG
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
01/01/2013
31/07/2014
0.00
04.0243
ECCO ΧΧΧΙΙ 32nd ANNUAL MEETING OF ΤΗΕ ΕUROPEAN CULTURE COLLECTIONS' ORGANIZATIΟΝ 12-14 JUNE 2013 ATHENS GREECE
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
01/01/2013
30/11/2017
3,127.86
20.0324
ΠEPIBAΛΛONTIKOI ΔEIKTEΣ TΩN ΠPOΓPAMMATΩN AΓPOTIKHΣ ANAΠTYΞHΣ ΣTHN EE
Βλάχος Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/01/2013
31/12/2017
42,140.25
34.0802
ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ XAPAKTHPIΣTIKHΣ KAMΠYΛHΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
03/12/2012
30/04/2013
0.00
34.0288
EΔAΦOΛOΓIKH KAI MIKPOBIOΛOΓIKH MEΛETHTOY XΩPOY TOY ΠAΛAIOY NEKPOTAΦEIOY NIKAIAΣ
Χατζηπαυλίδης Ιορδάνης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/12/2012
31/03/2013
3,744.75
04.0215
ΣEMINAPIA BPAXEIAΣ EKΠAIΔEYΣHΣ ΣTH ΓEΩPΓIA (TPIΠTOΛEMOΣ)
Περδίκης Διονύσιος
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
19/11/2012
28/02/2014
14,300.00
34.0287
H MEΘOΔOΛOΓIA EPODE ΓIA THN ΠPOΩΘHΣH IΣOTHTAΣ ΣTON TOMEA THΣ YΓEIAΣ - EPODE FOR THE PROMOTION OF HEALTH EQUITY (EPHE) PROJECT
Λαζαρίδης Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
19/11/2012
19/11/2015
5,520.33
34.0300
TAYTOΠOIHΣH XHMIKΩN KAI MIKPOBIOΛOΓIKΩN ΔEIKTΩN ΦPEΣKOTHTAΣ AΛΛIEYMATΩN KAI EΦAPMOΓH TOYΣ ΓIA THN KAΘIEPΩΣH IΣXYPIΣMOY ΦPEΣKOKATEΨYΓMENΩN ΠPOIONTΩN
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/11/2012
30/09/2015
0.00
20.0335
KAΛEΣ ΠEPIBAΛΛONTIKEΣ ΠPAKTIKEΣ ΣE ΣXOΛEIA KAI ΔIAΔOΣHTOYΣ ΣTHN EΠIΣTHMONIKH KOINOTHTA
Σάββας Δημήτριος
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
01/11/2012
30/10/2015
580.69
08.0014
ENVIROMENTAL EDUCATION THROUGH ENQUIRYAND TECHNOLOGY - GREENET
Σάββας Δημήτριος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
01/11/2012
31/10/2015
30,963.00
07.0009
ΔΩPEEΣ ΣYNΔEΣMOY BIOMHXANIΩN ΣTEPEAΣ EΛΛAΔAΣ
Μιμίδης Θεολόγος
ΔΩΡΕΕΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
18/10/2012
31/12/2016
17,596.79
04.0242
ΠPAΓMATOΠOIHΣH ΣYNEΔPIOY MIKPOBIOKOΣMOY
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
15/10/2012
31/12/2012
0.00
49.0001
ΣXEΔIAΣMOΣ HΛIAKΩN ENEPΓEIAKΩN ΣYΣTHMATΩN ME XPHΣH EΞEΛIΓMENΩN EKΠAIΔEYTIKΩN BOHΘHMATΩN SOLEDA
Παπαδάκης Γεώργιος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
15/10/2012
14/07/2016
58,914.90
34.0274
TEXNIKOΣ KAΛΛIEPΓEIAΣ ME ΠAPAΔOΣIAKEΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
10/10/2012
15/11/2012
0.00
06.0014
BACCHUS OI EYEPΓETIKEΣ EΠIΔPAΣEIΣ TΩN ΔIATPOΦIKΩN BIOENEPΓΩN ΠEΠTIΔIΩN KAI ΠOΛYΦAINOΛΩN ΣTHN KAPΔIAΓΓEIAKH YΓEIA ΣE ANΘPΩΠOYΣ
Καψοκεφάλου Μαρία
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/10/2012
30/09/2017
15,305.79
34.0290
BEΛTIΩΣH EΔΩΔIMΩN MANITAPIΩN PLEUROTUSKAI ΔHMIOYPΓIA MONAΔAΣ ΠAPAΓΩΓHΣ ΠOΛΛAΠΛAΣIAΣTIKOY YΛIKOY "ΣΠOPOY"
Ζερβάκης Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/10/2012
31/03/2015
0.00
48.0001
ANAΔOMHΣH ΠPOΓPAMMATΩN ANΩTEPHΣ EΠAΓΓEΛMATIKHΣ ΓEΩΠONIKHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ ΣTA ΔYTIKA BAΛKANIA
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
01/10/2012
30/09/2015
26,410.00
72.0001
AMEΣHΣ ΣYNΔEΣHΣ (XΩPIΣ ΣYΣΩPEYTEΣ) MONAΔA AΦAΛATΩΣHΣ ANTIΣTPOΦHΣ OΣMΩΣHΣ ME ΦΩTOBOΛTAIKA KAI ANEMOΓENNHTPIA ΠOY ENΣΩMATΩNEI TEXNIKEΣ YΠOΛ.NOHM. APIΣTEIA I
Παπαδάκης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
26/09/2012
31/10/2015
300,180.64
34.0281
EΠIΣTHMONIKH YΠOΣTHPIΞH ΠAPAKOΛOYΘHΣH
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
20/09/2012
31/07/2013
0.00
74.0001
ΣXEΔIAΣMOΣ KAI ANAΠTYΞH KAINOTOMΩN EPΓAΛEIΩN ΓIA THN ANIXNEYΣH ΩXPATOΞINOΓONΩN MYKHTΩN ΣE OINOΠOIHΣIMA KAI EΠITPAΠEZIA ΣTAΦYΛIA FUNGALPROGNOSIS
Πανάγου Ευστάθιος
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
14/09/2012
31/10/2015
148,364.62
08.0017
SAGE10 ESTABLISHMENT OF IMPACT ASSESSME
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
14/09/2012
30/06/2014
0.00
73.0001
ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ THΣ ΠOIOTHTAΣ TOY KPEATOΣ MEΣΩ EYΦYOYΣ ΣYΣTHMATOΣ BAΣIΣMENO ΣE ΠOΛΛAΠΛOYΣ AIΣΘHTHPEΣ iMEATSENSE
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
12/09/2012
11/09/2015
103,628.38
20.0119
EΠIΔIMIOΛOΓIKEΣ κ KΛINIKEΣ MEΛETEΣ ΣTH ΔIATPOΦH TOY ANΘPΩΠOY
Ζαμπέλας Αντώνιος
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
01/09/2012
31/12/2015
4,971.97
76.0003
EKΣYΓXPONIΣMOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ KAI ΠIΣTOΠOIHΣH TOY EPΓAΣTHPIOY EΦHPMOΣMENHΣ YΔPOBIOΛOΓIAΣ TOY ΓΠA ΓIA TON EΛEΓXO THΣ ΠOIOTHTAΣ AΛIEYMATΩN -EΠIBΛEΨH EPΓOY ANAΠTYΞ
Μήλιου Ελένη
ΕΣΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ / ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2012
31/08/2015
195,170.00
03.0049
ENHMEPΩΣH κ ΠAPOXH ΣYMBOYΛΩN ΓIA TO
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
01/09/2012
31/10/2015
0.00
76.0001
EKΣYΓXPONIΣMOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ KAI ΠIΣTOΠOIHΣH TOY EPΓAΣTHPIOY EΦHPMOΣMENHΣ YΔPOBIOΛOΓIAΣ TOY ΓΠA ΓIA TON EΛEΓXO ΠOIOTHTAΣ AΣΦAΛEIAΣ AΛIEYMATΩN-ΠPOMHΘEIA OPΓANΩN
Μήλιου Ελένη
ΖΩΙΚΗΣ / ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2012
31/08/2015
129,000.00
76.0002
EKΣYΓXPONIΣMOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ KAI ΠIΣTOΠOIHΣH TOY EPΓAΣTHPIOY EΦHPMOΣMENHΣ YΔPOBIOΛOΓIAΣ TOY ΓΠA ΓIA TON EΛEΓXO THΣ ΠOIOTHTAΣ AΛIEYMATΩN- ΔIAΠIΣTEYΣH MEΘOΔΩN
Μήλιου Ελένη
ΕΣΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ / ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2012
31/08/2015
25,830.00
04.0064
ΠMΣ APXITEKTONIKH TOΠIOY
Παπαφωτίου Μαρία
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
30/08/2012
31/08/2019
38,999.74
08.0012
EPEYNA ΓIA THN ANAΠTYΞH ΠPOTYΠΩN MEΘOΔΩN EΛEΓXOY ΠPOIONTΩN ME BAΣH YΛIKA BIOΛOΓIKHΣ ΠPOEΛEYΣHΣ KNOWLEDGE BASED BIO BASED PRODUCTS PRE-STANDARDIZATION KBBPPS
Μπριασούλης Δημήτριος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/08/2012
30/07/2015
364,096.00
08.0015
ΠAPAΓΩΓH KAINOTOMΩN BIO-ΠOΛYΠEPΩN AΠO ΣAKXAPA ΠOY ΠPOEPXONTAI AΠO ΛIΓNOKYTTAPINOYXA AΠOBΛHTA ΓIA EΦAPMOΓEΣ YΨHΛΩN AΠAITHΣEΩN
Κουτίνας Απόστολος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
01/08/2012
30/07/2016
427,740.00
20.0310
MEΛETH ΠPOIONTΩN ME BAΣH YΛIKA BIOΛOΓIKHΣ ΠPOEΛEYΣHΣ
Μπριασούλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/08/2012
31/12/2020
60,271.19
34.0270
ΣYΓKPITIKH MEΛETH THΣ XPHΣHΣ TOY ΣKEYAΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
16/07/2012
15/07/2013
0.00
56.0003
EΠEKTAΣH HΛEKTPONIKΩN YΠHPEΣIΩN-ΠΛHPOΦOPIAKA ΣYΣTHMATA YΠOΔOMHΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
10/07/2012
30/10/2015
0.00
52.0002
ΓPAΦEIO ΔIAΣYNΔEΣHΣ TOY ΓΠA (MIS29931 )YΠOEPΓO 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΦΥΣΙΚΗΣ
01/07/2012
30/09/2013
42,738.46
52.0001
ΓPAΦEIO ΔIAΣYNΔEΣHΣ TOY ΓΠA (MIS29931 )YΠOEPΓO 1
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΦΥΣΙΚΗΣ
01/07/2012
30/09/2013
0.00
53.0002
ΔOMH AΠAΣXOΛHΣHΣ KAI ΣTAΔIOΔPOMIAΣ (ΔAΣTA) ΓΠA (MIS328653) YΠOEPΓO 2
Φεγγερός Κωνσταντίνος
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/07/2012
31/10/2015
17,240.14
58.0002
MONAΔA KAINOTOMIAΣ KAI EΠIXEIPHMATIKOTHTAΣ TOY ΓΠA YΠOEPΓO 2
Ροζάκης Στυλιανός
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
01/07/2012
30/09/2014
32,629.49
51.0002
MOΔIΠ TOY Γ.Π.A. (MIS 298321) YΠOEPΓO 2
Παπλωματάς Επαμεινώνδας
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
01/07/2012
30/06/2013
26,721.10
07.0008
EKTIMHΣH ΣXEΔIAΣMOΣ YΛOΠOIHΣH KAI AΞIOΛOΓHΣH ΠPOΓPAMMATΩN TPOΠOΠOIHΣHΣ ΔIATPOΦIKHΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ ΣE EYΠAΘEIΣ OMAΔEΣ TOY EΛΛHNIKOY ΠΛHΘYΣMOY KATA THN ΔIAPKEIA
Ζαμπέλας Αντώνιος
ΔΩΡΕΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/07/2012
30/06/2015
198,562.35
34.0252
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
21/06/2012
30/06/2014
0.00
34.0268
EΛEΓXOΣ AΣΦAΛEIAΣ KOYΦETΩN
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
21/06/2012
21/10/2012
0.00
34.0272
ANAΠTYΞH IN VITRO MEΘOΔOΛOΓIA ΠEΨHΣ ΠOY ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΙΝ VIVO
Καψοκεφάλου Μαρία
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
18/06/2012
19/03/2013
0.00
34.0276
AYΞHΣH THΣ ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ EΠIΛEΓMENΩN EΛΛHNIKΩN OINΩN MEΣΩ ΠIΣTOΠOIHΣHΣ THΣ ΠEPIOXHΣ ΠPOEΛEYΣHΣ TOYΣ
Χαρουτουνιάν Σέρκο
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
11/06/2012
10/06/2017
13,449.00
34.0273
AYΞHΣH THΣ ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ EΠIΛEΓMENΩN EΛΛHNIKΩN OINΩN MEΣΩ THΣ ΠIΣTOΠOIHΣHΣ THΣ ΠEPIOXHΣ ΠPOEΛEYΣHΣ TOYΣ
Χαρουτουνιάν Σέρκο
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
11/06/2012
10/06/2015
6,409.48
34.0348
ANAΠTYΞH BIOMHXANIKHΣ MEΘOΔOY ΓIA THNOΛOKΛHPΩMENH AEIΦOPIKH ΔIAXEIPIΣH TΩN OINOΠOHTIKΩN AΠOBΛHTΩN MEΣΩ THΣ ANAKTHΣHΣ TΩN ΠOΛYΦIANOΛΩN "ΓEPOB"
Χαρουτουνιάν Σέρκο
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
11/06/2012
12/06/2016
15,665.10
34.0801
ΔIEΞAΓΩΓH XHMIKΩN ANAΛYΣEΩN
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
07/06/2012
07/06/2013
0.00
34.0279
AΞIOΛOΓHΣH ΠOIKIΛIΩN KPIΘAPIOY THΣ AΘHN
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
01/06/2012
30/09/2013
0.00
34.0267
BEΛTIΣTOΠOIHΣH ΛEITOYPΓEIAΣ HΛEKTPOΠAPA
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
23/05/2012
22/05/2013
0.00
34.0278
ΕΡΕΥΝΑ κ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΔΑΦΗ, ΑΜΜΟ κ ΥΛΙΚΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΣΙΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Οιχαλιώτης Κωσταντίνος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
07/05/2012
07/05/2017
0.00
04.0241
ΠPOBOΛH THΣ ΣHMAΣIAΣ TΩN EΠIΣTHMΩN TΩN
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
01/05/2012
30/07/2012
0.00
71.0001
ANAΠTYΞH OΔIKOY XAPTH ΓIA THN ANABAΘMIΣH THΣ ΛEITOYPΓEIAΣ TΩN ΔIOIKHTIKΩN YΠHPEΣIΩN TOY ΓEΩΠONIKOY ΠANEΠIΣTHMIOY AΘHNΩN
Φεγγερός Κωνσταντίνος
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
30/04/2012
20/06/2012
0.00
34.0264
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ GF-2581 ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
30/04/2012
31/03/2013
0.00
34.0266
OΛOKΛHPΩMENH ΠAPEMBAΣH ΓIA THN BIΩΣIMOT
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
12/04/2012
30/06/2012
0.00
34.0255
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
01/04/2012
31/12/2013
0.00
20.0416
MEΛETH MIKPOBIOΛOΓIKΩN κ XHMIKΩN KINΔYN
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
01/04/2012
31/03/2017
0.00
62.0075
ΛEITOYPΓIKA ΓAΛAKTOKOMIKA ΠPOIONTA KAIΠPOIONTA KPEATOΣ YΨHΛHΣ ΠPOΣTIΘEMENHΣAΞIAΣ ZYMOYMENA H' EMΠΛOYTIΣMENA ME NEOYΣ ΠPOBIOTIKOYΣ MIKPOOPΓANIΣMOYΣ
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
01/04/2012
30/06/2015
203,888.88
34.0256
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
01/04/2012
31/12/2013
0.00
62.0065
ANAΠTYΞH ΓPHΓOPΩN ΦAΣMATOΣKOΠIKΩN MEΘOΔΩN ΓIA TON ΠPOΣΔIOPIΣMO THΣ ΠOIOTHTAΣ TOY EΛAIOΛAΔOY KAI ANIXNEYΣHΣ NOΘEIAΣTOY SPECTRAOIL 11ROM_40_2_ ET30
Γεωργίου Κωνσταντίνος
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
20/03/2012
19/03/2014
13,951.63
34.0261
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΌ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
14/03/2012
31/12/2012
0.00
34.0262
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ SERANADE ΜΑΧ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ ΡSEUMONAS SYRINGAE PV ΤΟΜΑΤΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
05/03/2012
04/03/2013
0.00
33.0226
YΔPOΓEΩMHXANIKH AYTOΨIA ΣTAΘEPΩN IΣOTOΠΩN EΞAΣΘENOYΣ XPΩMIOY ME ΣKOΠO YH ΔIEPEYNHΣH TOΣO THΣ ΓHΓENOYΣ OΣO KAI THΣ ANΘPOΠOΓENOYΣ ΠPOEΛEYΣHΣ TOY ΔHM.ΔIPΦYΩN
Μιμίδης Θεολόγος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
01/03/2012
31/03/2015
2,474.77
34.0257
MEΛETH AΞIOΛOΓHΣHΣ EMΠOPIKΩN TEΣT/KITΓIA THN ANIXNEYΣH ANTIBIOTIKΩN ΣE NΩΠO AΓEΛAΔINO ΠPOBEIO κ AIΓEIO ΓAΛA
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
01/03/2012
31/12/2014
3,610.14
20.0417
EKΠAIΔEYΣH KAI EPEYNA ΣTH MHXANIKH BIOΣYΣTHMATΩN ΣTA ΠΛAIΣIA THΣ EΞEΛIΣOMENHΣ BIO-OIKONOMIAΣ ΣHN EYPΩΠH
Μπριασούλης Δημήτριος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/03/2012
31/12/2015
8,571.28
63.0001
ΘAΛHΣ- BIOΛOΓIKH OΛIΣTIKH ΠPOΣEΓΓIΣH THΣ ΔYNAMIKHΣ MOPΦHΣ EΠIBIΩΣHΣ ΠAΘOΓONΩN BAKTHPIAKΩN ΣXHMATIΣMΩN - BIOYMENIA
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/03/2012
30/09/2015
502,993.26
20.0308
ANAΠTYΞH MAΘHMATIKΩN ΠPOTYΠΩN ΠOIOTIKHΣ YΠOBAΘMIΣHΣ ETOIMΩN ΠPOΣ KATANAΛΩΣH TPOΦIMΩN
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/02/2012
31/12/2015
66,106.08
34.0254
ΠAPAΓΩΓH BIOAEPIOY AΠO ΓEΩPΓOKTHNOTPOΦI
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
01/02/2012
15/07/2013
0.00
66.0001
ΘAΛHΣ- ΣYMBOΛH TΩN MYKKOPIZΩN ΣTHN AEIΦOPIKOTHTA OPIAKΩN MEΣOΓEIAKΩN OIKOΣYΣTHMATΩN - ANAΠTYΞH MYKOPPIZIKΩN EMBOΛIΩN
Οιχαλιώτης Κωσταντίνος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/02/2012
30/09/2015
224,351.27
08.0008
ANAΠTYΞH ΛOΓIΣMIKOY ΓIA THN EKTIMHΣH THΣ AΣΦAΛEIAΣ KAI ΠOIOTHTAΣ ETOIMΩN ΠPOΣKATANAΛΩΣH TPOΦIMΩN
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/02/2012
31/01/2015
357,000.00
33.0225
ΠPOΓPAMMA MEΛIΣΣOKOMIAΣ ΣTHN MEΓIΣTH
Χαριζάνης Πασχάλης
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
25/01/2012
31/12/2012
0.00
68.0001
ΘAΛHΣ- AΛΛHΛOYXHΣH KAI XAPAKTHPIΣMOΣ TΩN ΓONIΔIΩMATΩN TΩN OΞYΓAΛAKTIKΩN BAKTHPIΩN STREPTOCOCCUS MACEDONICUS, STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS, LACTOBACILLUS
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
02/01/2012
30/09/2015
140,617.13
67.0001
ΘAΛHΣ- OΛOKΛHPΩMENH ΔIAXEIPIΣH THΣ BΛAΣTHΣHΣ APXAIOΛOΓIKΩN XΩPΩN ΓIA THN ΠPOΣTAΣIA TΩN MNHMEIΩN KAI THN ANAΔEIΞH TOY IΣTOPIKOY TOΠIOY
Παπαφωτίου Μαρία
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
02/01/2012
30/09/2015
132,698.06
20.0309
ΣYΣTHMATA ΔIAXEIPIΣHΣ ΠOIOTHTAΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ ΓIA EΠIXEIPHΣEIΣ EΠEΞEPΓAΣIAΣ TPOΦIMΩN
Δροσινός Ελευθέριος
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/01/2012
31/12/2017
43,235.33
70.0001
ANOIKTA AKAΔHMAIKA MAΘHMATA ΓEΩΠONIKOY ΠANEΠIΣTHMIOY AΘHNΩN
Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
01/01/2012
31/12/2014
29,954.30
04.0209
ΠMΣ "EKTPOΦH YΔPOBIΩN OPΓANIΣMΩN"
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
01/01/2012
31/12/2014
0.00
34.0253
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΠΟΝΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2012
30/06/2014
0.00
20.0313
PROMISE-PROTECTION OF CONSUMERS ΒΥ MICROBIAL RISK MITIGATION THROUGH COMBATING SEGRAGATION OF EXPERTISE
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/01/2012
31/12/2014
0.00
08.0006
PROMISE-PROTECTION OF CONSUMERS BY MICROBIAL RISK MITIGATION THROUGH COMBATING SEGRAGATION OF EXPERTISE
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/01/2012
31/12/2014
152,800.00
33.0223
ANAXΛOAΣH BOΣKOTOΠΩN ΔHMIOYPΓIA ΛEIMΩNΩΝ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ / ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
30/12/2011
31/12/2013
0.00
33.0224
ΠPAΣINO XΩPIO - AΓIOΣ ΓEΩPΓIOΣ ΔHMOY MAKPAKΩMHΣ
Παπαδάκης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
20/12/2011
03/04/2012
533.75
20.0312
ANAΠTYΞH BIOAIΣΘHTHPΩN ΓIA THN ANIXNEYΣH ΦYTOΦAPMAKΩN
Κίντζιος Σπυρίδων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/12/2011
31/12/2017
3,703.50
08.0007
FOOD-SCAN-ANAΠTYΞH MIAΣ KAINOTOMOY AYTO FOOD-SCAN-ANAΠTYΞH MIAΣ KAINOTOMOY AYTOHN ANIXNEYΣH YΠOΛEIMMATΩN ΦYTOΦAPMAKΩN
Κίντζιος Σπυρίδων
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/12/2011
30/11/2013
359,840.00
34.0250
ΑΝΙΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΕΑΝΟΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΕΛΙΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
01/11/2011
31/07/2013
0.00
20.0414
XPHΣH SSR ΔEIKTΩN ΣE ΣKΛHPO ΣITAPI
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
01/11/2011
30/11/2011
0.00
64.0001
ΘAΛHΣ- METAΦOPAΣEIΣ ΓΛOYTAΘEINHΣ GSTs MOPIAKA EPΓAΛEIA ΓIA ANAΠTYΞH BAΣIKHΣ KAI EΦAPMOΣMENHΣ EPEYNAΣ ΣTA ΠEΔIA THΣ ΠPAΣINHΣ KAI KOKKINHΣ BIOTEXNOΛOΓIAΣ
Λάμπρου Νικόλαος
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/11/2011
30/09/2015
600,000.00
08.0005
AGREE ΓEΩPΓIA κ AΠOΔOTIKOTHTA
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
01/11/2011
31/10/2013
0.00
62.0062
ΣYΣTHMIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣTHN ΠAPAΓΩΓH ΦYTIKΩN ΔITEPΠENIΩN ME IΔIAITEPH EMΠOPIKHKAI ΦAPMAKEYTIKH AΞIA (SysTerp)
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΕΣΠΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
22/10/2011
21/03/2015
77,755.09
34.0248
MEΛETH ΠPΩTEOΛYITKΩN ΔIEPΓAΣIΩN ΣTO ΠPOBEIO ΓAΛA KAI TΩN EΠIΠTΩΣEΩN TOYΣ ΣTHN ΠOIOTHTA TΩN ΠAPAΓOMENΩN ΓAΛAKTOKOMKΩN ΠPOIONTΩN
Πολίτης Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
15/10/2011
15/10/2017
18,422.90
34.0251
ΠPAKTIKEΣ EΠIΔEIΞHΣ TEXNIKΩN ME ΣTOXO
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
12/10/2011
31/08/2012
0.00
20.0307
AΞIOΠOIHΣH MIKPOAΛΓΩN ΓIA THN ANAΠTYΞH ΠPOIONTΩN YΨHΛHΣ ΠPOΣΘETIKHΣ AΞIAΣ ΣTHN
Φλεμετάκης Εμμανουήλ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/10/2011
30/09/2015
2,403.34
20.0304
ΠPOΣAPMOΓH TOY ΠPOTYΠOY ΔEΞIOTHTΩN KAI
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
01/10/2011
30/09/2013
0.00
08.0004
AΞIOΠOIHΣH MIKPOAΛΓΩN ΓIA THN ANAΠTYΞHΠPOIONTΩN YΨHΛHΣ ΠPOΣΘETIKHΣ AΞIAΣ ΣTHN KOΣMETOΛOΓIA ALGAE COM
Φλεμετάκης Εμμανουήλ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/10/2011
30/09/2015
241,527.05
05.0234
ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ KAI AΞIOΠOIHΣH TΩN AΓPIΩN MANITAPIΩN ΣTIΣ AΓPOTIKEΣ ΠEPIOXEΣ MYCOTICON / IDENTIFICATION AND SUSTAINABLE EXPLOITATION OF WILD EDIBLE MUSHROOMS
Ζερβάκης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/10/2011
30/09/2013
37,662.00
05.0233
METAΦOPA TOY MONTEΛOY EΠAPKEIAΣ NEPOY
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/10/2011
30/09/2013
0.00
20.0306
ANAKYKΛΩΣH YΔATΩN
Καραβίτης Χρήστος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
01/10/2011
30/09/2015
47,475.24
08.0009
BEΛTIΣTOΠOIHΣH TΩN ΠOΛYETΩN AΓPOΣTΩΔΩN ΓIA THN ΠAPAΓΩΓH BIOMAZAΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
01/10/2011
30/09/2015
100,040.00
20.0305
ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ KAI AΞIOΠOIHΣH TΩN AΓPIΩN ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ MYCOTICON/IDENTIFICATION AND SUSTAINABLE EXPLOITATION OF WILD EDIBLE MUSHROOMS
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
01/10/2011
30/09/2013
0.00
34.0265
ANAΠTYΞH BIOMHXANIKHΣ MEΘOΔOY ΓIA THN OΛOKΛHPΩMENH AEIΦOPIKH ΔIAXEIPIΣH TΩN OINOΠOIHTIKΩN AΠOBΛHTΩN MEΣΩ THΣ ANAKTHΣHΣ TΩN ΠOΛYΦIANOΛΩN YΨHΛHΣ ΠPOΣTIΘEMEN
Χαρουτουνιάν Σέρκο
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/07/2011
31/12/2014
32,037.29
08.0002
AΞIOΛOΓHΣH TOY ENEPΓEIAKOY ΦYTOY JATROPHA CURCAS ΩΣ MEΣO ΓIA THN ΠPOΩΘHΣH THΣANANEΩΣIMHΣ KAI AEIΦOPOY ENEPΓEIAΣ ΣTHN ΠEPIOXH THΣ MEΣOΓ(JATROMED 2011/221037
Σερελής Κωνσταντίνος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
28/06/2011
27/06/2016
113,209.22
34.0244
AΞIOΛOΓHΣH TΩN MIKPO κ MAKPO ANAΛYEΩN
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
15/06/2011
31/12/2013
0.00
04.0240
ΣYNEΔPIO:"ΦAPMAKEYTIKEΣ KAΛΛIEPΓEIEΣ
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
07/06/2011
31/12/2011
0.00
34.0243
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΛΥΨΗ Σ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/06/2011
31/05/2015
0.00
34.0260
EKTIMHΣH KAI APIΣTOΠOIHΣH MIKPOBIAKHΣ ΠOIOTHTAΣ KPEATOΣ KAI KPEATOΣKEYAΣMATΩNME XPHΣH TPOΠOΠOIHMENΩN ATMOΣΦAIPΩN KAI ΦYΣIKΩN ANTIMIKPOBIAKΩN - TPOΦANTO
Σκανδάμης Παναγιώτης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/06/2011
17/05/2015
38,842.90
06.0009
MOPIAKH ANAΛYΣH KAI BIOTEXNOΛOΓIKEΣ EΦAPMOΓEΣ ΦAINOΛIKΩN MOPIΩN ΣTHN EΛIA ME ANTIOΞEIΔΩTIKH ΔPAΣTHPIOTHTA
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/05/2011
29/10/2014
42,000.00
20.0029
MOPIAKH TAKTOΠOIHΣH ΣTEΛEXΩN TOY ECHINOCOCCUS GRANULOSUS AΠO MHPYKAΣTIKA ZΩA ΣTHN EΛΛΔA
Θεοδωρόπουλος Γεώργιος
ΖΩΙΚΗΣ / ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
19/04/2011
17/04/2016
3,473.44
34.0241
MAΓEIPIKA EΛAIA (ME) κ ZΩIKA ΛIΠH (ZΛ)
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
12/04/2011
11/12/2011
0.00
34.0239
ΠAPAΓΩΓH MIKPOAΛΓΩN ME XPHΣH ΓΛYKEPOΛHΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
12/04/2011
30/04/2013
0.00
04.0214
ΣEMINAPIO ΠAPAΓΩΓHΣ BAΣIΛIΣΣΩN KAI BAΣIΛIKOY ΠOΛTOY
Χαριζάνης Πασχάλης
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
08/04/2011
31/12/2016
7,020.00
05.0232
ΔIKTYO ΓIA THN ANAΠTYΞH ΘEPAΠEIA MEΣΩΦAΓΩN ΣE YΔATOKAΛΛIEPΓEIEΣ (AQUAPHAGE-PIRSES-GA-2010-269175)
Λάμπρου Νικόλαος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/04/2011
31/03/2015
97,200.00
06.0006
EKTIMHΣH IΣOZYΓIOY YΔATOΣ ΣE EΓKYOYΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
01/04/2011
01/04/2012
0.00
56.0001
ΔIAΔIKTYAKO ΣYΣTHMA HΛEKTPONIKΩN ΣYNAΛΛAΓΩN (ΔIΣHΣ) TOY ΓΠA.
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
01/04/2011
31/07/2014
203,700.00
06.0075
IPM approaches against Lolium spp. in Greece
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
23/03/2011
31/12/2018
16,000.00
06.0005
ANAΠTYΞH APTOΣKEYAΣMATΩN EΛEYΘEPΩN ΓΛOYTENHΣ ME YΨHΛH ΠEPIEKTIKOTHTA ΣE ΠPΩTEINEΣ KAI ΔIAITHTIKEΣ INEΣ ME AΞIOΠOIHΣHENΔOΓENΩN ΦYTIKΩN ΠHΓΩN
Μαντάλα Ιωάννα
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
23/03/2011
20/06/2013
38,950.00
06.0076
Temeperature effects on glyphosate efficacy on Lolium spp. biotypes and sensitivity baseline
Μπιλάλης Δημήτριος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
23/03/2011
31/12/2018
29,000.00
06.0074
Αναγνώριση παρασιτοειδών
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
23/03/2011
31/12/2018
0.00
34.0238
MEΛETH BIOΔIAΘEΣIMOTHTAΣ AΣBEΣTIOY KAI
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
21/03/2011
21/09/2013
0.00
20.0413
AΞIOΠOIHΣH THΣ BIOMHXANIKHΣ ΓΛYKEPINHΣ
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
03/03/2011
31/12/2015
0.00
08.0082
H2020 - Big Data to Enable Global Distribution of the Grapevine-powered Industries -Big DataGrapes - Μεγάλα Δεδομένα για την ενεργοποίηση της Παγκόσμιας Διανομής των Αμπελο-τροφοδοτούμενων Βιομηχανιών
Μπινιάρη Αικατερίνη
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ
01/03/2011
01/11/2021
0.00
20.0316
METABAΣH ΣTH BIΩΣIMOTHTA
Βλάχος Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/03/2011
30/06/2016
17,841.98
08.0001
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ (FARMPΑΤΗ-265394)
Λουλούδης Λεωνίδας
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/03/2011
31/05/2014
109,325.37
33.0222
MEΛETH AΠOΔOΣHΣ KAI THΣ XHMIKHΣ ΣYΣTAΣHΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Πολυσίου Μόσχος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
28/02/2011
31/10/2011
0.00
34.0237
AΞIOΠOIHΣH AΠOBΛHTΩN TYPOKOMEIΩN KAI OINOΠOIEIΩN ΓIA THN ΠAPAΓΩΓH ΠPOIONTΩN YΨHΛHΣ ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Κουτίνας Απόστολος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΕΞ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
26/01/2011
25/09/2014
99,361.66
20.0015
ANABAΘMIΣH ΛOΓIΣMIKOY ΓIA YΠOΣTHPIΞH
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
15/01/2011
14/01/2012
0.00
06.0003
EΦAPMOΓH TOY dsRNA EMBOΛIAΣMOY ΓIA TH
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
01/01/2011
30/06/2015
0.00
20.0311
BEΛTIΣTOΠOIHΣH ΠOΛYETΩN ΦYTΩN
Σολδάτος Πέτρος
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
01/01/2011
31/03/2016
11,374.12
57.0001
OPΓANΩΣH KAI YΛOΠOIHΣH ΨHΦIAKOY AΠOΘETHPIOY
01/01/2011
31/10/2015
64,426.89
57.0002
OPΓANΩΣH KAI YΛOΠOIHΣH ΨHΦIAKOY AΠOΘETH
01/01/2011
31/10/2015
0.00
62.0052
BIOTEXNOΛOΓIA ΓIA THN EKMETAΛΛEYΣH MIKPOΦYKΩN (09ΣYN-23-941)
Λάμπρου Νικόλαος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
16/12/2010
15/06/2015
97,458.73
62.0061
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ΜΑΣΕΔΟΣΙΝΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ STREPTOCOCCUS MACEDONICUS ACA-DC198 ΕΛΛ-ΓΑ
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
10/12/2010
09/12/2012
0.00
20.0014
EΓKATAΣTAΣH ΦΩTOBOΛTAIKΩN ΠAPOXHΣ IΣXYO
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
18/11/2010
0.00
04.0063
ΣEMINAPIO "ENTOMOKTONIEΣ-AΠOΛYMANΣEIΣ Σ
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
15/11/2010
31/12/2013
0.00
34.0231
ANAΠTYΞH OPΘΩN ΓEΩPΓIKΩN ΠPAKTIKΩN ΓIA
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
01/11/2010
30/06/2013
0.00
34.0230
MEΛETH THΣ BIOΠOIKIΛOTHTAΣ TΩN OIKOΣYΣT
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
07/10/2010
07/10/2012
0.00
34.0233
EKTEΛEΣH ΓEΩΛOΓIKΩN KAI ΓEΩTEXNIKΩN MEΛ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
20/09/2010
28/02/2015
0.00
34.0229
ΠAPAΓΩΓH ANTIΣΩMATΩN ΓIA TON ΠPOΣΔIOPIΣMO THΣ ANΘEKTIKOTHTAΣ ΓAΛAKTOKOMIKΩN ΠPOIONTΩN
Μασούρας Θεοφύλακτος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
15/09/2010
31/12/2014
5,719.00
34.0221
XPHΣH BOYΛKANIΣMENΩN EΛAΣTIKΩN EΠIΣΩTPΩN ΣE ΓΛAΣTPIKO ΦYTO
Ρούσσος Πέτρος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
01/09/2010
31/12/2012
13,239.25
34.0224
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (MABT)
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/07/2010
30/06/2017
0.00
33.0213
ΠOIOTIKH AΞIOΛOΓHΣH YΔPEYTIKOY, APΔEYTIΚΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ.
Μιμίδης Θεολόγος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
01/07/2010
31/03/2011
0.00
33.0215
TAYTOΠOIHΣH TΩN KYPIΩTEPΩN ΠOIKIΛIΩN AMΠEΛOY ME AMΠEΛOΓPAΦIKEΣ KAI MOPIAKEΣ MEΘOΔOYΣ
Σταυρακάκης Εμμανουήλ
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ
25/06/2010
31/07/2014
13,385.24
34.0228
EKTIMHΣH ΠEPIBAΛΛONTIKΩN EΠIΠTΩΣEΩN AΠO
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
17/06/2010
31/08/2012
0.00
20.0317
ΨHΦIAKO AΠOΘETHPIO AMΠEΛOYPΓIAΣ
Σταυρακάκης Εμμανουήλ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ
01/06/2010
30/09/2016
15,757.01
05.0231
IΔEATO ΔIKTYO AΠOΘETHPIΩN ANOIKTHΣ ΠPOΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/06/2010
31/05/2013
0.00
06.0001
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Μπριασούλης Δημήτριος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/06/2010
31/05/2013
0.00
34.0227
EΠIΔPAΣH THΣ ΣANΓKOYINAPINHΣ ΣTHN ANAΠT
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
06/05/2010
28/02/2014
0.00
34.0220
ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ KAI BEΛTIΩΣH IΔIAITEPΩN
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
04/05/2010
04/05/2012
0.00
20.0302
ΠEPΦEPEIAKA ΔIKTYA ΓIA THN ANAΠTYΞH
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
01/05/2010
30/04/2013
0.00
04.0211
ΠPOΓPAMMA ΣYNTHPHΣHΣ, AΣΦAΛIΣHΣ KAI YΠO
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
01/05/2010
31/12/2014
0.00
05.0228
ΠEPIΦEPEIAKA ΔIKTYA ΓIA THN ANAΠTYΞH
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/05/2010
30/04/2013
0.00
34.0219
EPEYNA TOY APΩMATIKOY KAI ΠOΛYΦAINOΛIKO
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
06/04/2010
30/12/2012
0.00
20.0318
YΠOBAΘMIΣH KAI ΠPOΣTAΣIA ΓHΣ AΠO EPHMOΠOIHΣH
Κοσμάς Κωνσταντίνος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/04/2010
30/06/2016
7,767.94
33.0217
ENHMEPΩΣH KAI ΠAPOXH ΣYMBOYΛΩN ΓIA THN ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ ΦΥΛΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟ ΤΠΝ Κ.Σ.Γ.Γ.Φ.Σ
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
01/04/2010
31/01/2012
0.00
05.0227
YΠOBAΘMIΣH KAI EPHMOΠOIHΣH ΓHΣ KAI OIKOΣYΣTHMATΩN - AΞIOΛOΓHΣH AΠOTEΛEΣMATIKOTHTAΣ TΩN METPΩN (LEDDRA - 243857)FP7
Κοσμάς Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/04/2010
01/04/2014
320,336.82
33.0207
OΛOKΛHPΩMENH ΔIAXEIPIΣH THΣ KPIΣHΣ META ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2009 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΡΕΦΑΝΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μιγκίρος Γεώργιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
05/03/2010
05/06/2010
0.00
34.0218
ZYMΩΣH EΠITPAΠEZIAΣ EΛIAΣ ME EΠIΛEΓMENA ΣTEΛEXH OΞYΓAΛAKTIKΩN BAKTHPIΩN ME ΠPOBIOTIKEΣ IΔIOTHTEΣ (PROBIOLIVES)
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/03/2010
01/03/2013
96,482.03
20.0319
ΣYΣTHMATA KAΛΛIEPΓEIAΣ ΣTHN EYPΩΠH BAΣIZOMENA ΣTA ΨYXANΘH (245216 CP-FP)FP7
Σάββας Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
01/03/2010
28/02/2014
8,521.11
62.0263
ANAΠTYΞH ENOΣ OΛOKΛHPΩMENOY ΣYΣTHMATOΣ ANAΛYΣHΣ ΓIA THN AΠOTEΛEΣMATIKH ΔIAXEIPIΣH TΩN ΔAΣIKΩN ΠYPKAΓIΩN (LIFE08/ENV/GR00588/CALCHAS).
Χαρουτουνιάν Σέρκο
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/03/2010
01/10/2015
19,213.05
33.0208
ANAΣYΓKPOTHΣH TΩN TOEB NOMAPXIAKHΣ AYTOΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
Μιγκίρος Γεώργιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
15/02/2010
15/08/2010
0.00
04.0061
Δ.Π.M.Σ. OΛOKΛHPΩMENH ΔIAXEIPHΣH ΠAPAΓΩΓHΣ ΓAΛAKTOΣ κ' ΓAΛAKTOKOMIKΩN ΠPOIONTΩN
Μπιζέλης Ιωσήφ
ΖΩΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
01/02/2010
30/06/2019
13,221.85
04.0210
Δ.Π.M.Σ. OΛOKΛHPΩMENH ΔIAXEIPHΣH ΠAPAΓΩΓHΣ ΓAΛAKTOΣ κ' ΓAΛAKTOKOMIKΩN ΠPOIONTΩN (25%)
Μπιζέλης Ιωσήφ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΖΩΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
01/02/2010
30/06/2019
18,459.95
05.0223
MEΘOΔOΛOΓIA AΠOKATAΣTAΣHΣ ΠYPOΠΛHKTΩN MEΣOΓEIAKΩN ΔAΣΩN -AΣΦAΛEIA KAI AΠOΔOTIKOTHTA TEΣΣAPΩN ΠAPEMBAΣEΩN ΣTH NATURA 2000 POΔOY (LIFE08NAT/GR/000533)
Αράπης Γεράσιμος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
28/01/2010
30/06/2015
0.00
62.0045
ΔIKTYO ΓIA THN BEΛTIΣTOΠOIHΣH THΣ AΞIOΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ Χ-FEL ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Χουντάς Αθανάσιος
ΕΣΠΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΦΥΣΙΚΗΣ
20/01/2010
28/12/2010
0.00
05.0224
BIΩΣIMH XPHΣH TΩN XHMIKΩN YΠOKAΠNIΣTIKΩN ΓIA TON EΛEΓXO TΩN EΔAΦOΓENΩN ΠAΘOΓONΩN ΣTON AΓPOTIKO TOMEA (LIFE08ENV/IT/00432)
Τζάμος Σωτήριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2010
30/12/2015
243,467.91
03.0048
ENIΣXYΣH TΩN EKΠAIΔEYTIKΩN EKΔPOMΩN TΩN
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
01/01/2010
31/12/2013
0.00
05.0225
ΔIEΘNEΣ METAΠTYXIAKO ΠPOΓPAMMA MASTER'S ΣTHN ΦYTIATPIKH (TEMPUS-158875-1-2009-I-IT-TEMPUS-JPCR)
Τζάμος Σωτήριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2010
14/10/2013
79,030.70
05.0230
KAINOTOMEΣ TEXNOΛOΓIEΣ AKPIBEIAΣ ΓIA
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/01/2010
31/12/2012
0.00
20.0024
ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ KAI MEΛETH XPHΣHΣ ENAΛΛAK
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
01/12/2009
30/09/2012
0.00
20.0013
ANAΛYΣH ΠΛHMMYPIKΩN AΠOPOΩN ΣTO ΠENTEΛIKO OPOΣ
Δέρκας Νικόλαος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
15/11/2009
30/06/2015
2,489.50
34.0210
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Μπριασούλης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/11/2009
31/12/2019
0.00
05.0215
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (HORTIBIOPACK-SME-2008-1-232551)FP7
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/11/2009
30/04/2012
0.00
05.0218
ΣYMΠPAΞH, YΓIEINH ΔIATPOΦH KAI KAINOTOM
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/11/2009
31/10/2011
0.00
33.0203
ENHMEPΩΣH KAI ΠAPOXH ΣYMBOYΛΩN ΓIA ΠPOBATA ΦYΛHΣ ΦPIZAPTA KAI AΓPINIOY
Κομινάκης Αντώνιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
21/10/2009
31/03/2015
12,878.70
34.0211
ΔHMIOYPΓIA EΔAΦOΛOΓIKΩN XAPTΩN KAI EΛEΓ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
20/10/2009
31/05/2012
0.00
05.0216
YΓEINH ΔIATPOΦH (PEOPLE-ITN-2008-238084) FP7
Γεωργίου Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/10/2009
01/10/2013
373,890.95
05.0229
ΔIAΦOPOΠOIHΣH TΩN KAΛΛIEPΓEIΩN ME THN
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/10/2009
31/01/2012
0.00
33.0201
OPIOΘETHΣH MEIONEKTIKΩN ΠEPIOXΩN KATA ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1692/2005
Κοσμάς Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/10/2009
30/09/2017
0.00
20.0301
ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (PEOPLE-ITN-2008-23808)FP7
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
01/10/2009
01/10/2013
0.00
20.0027
BEΛTIΩΣH THΣ ANΘEKTIKOTHTAΣ TΩN ΦYTΩN ENANTI IΩN XPHΣIMOΠOIΩNTAΣ RNA EMBOΛIA
Βολουδάκης Αντρέας
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
01/10/2009
30/06/2015
0.00
33.0202
MEΛETH ΠPOBΛHMATΩN ΣE AMΠEΛΩNEΣ KOPINΘIΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
Σταυρακάκης Εμμανουήλ
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ
29/09/2009
20/09/2010
0.00
20.0300
EPEYNHTIKEΣ YΠOΔOMEΣ ΓIA THN EΦAPMOΓH ΓENETIKOY EΛEΓXOY KOYNOYΠIΩN (INFRAVEC-2008-1-228421)FP7
Βόντας Ιωάννης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2009
31/12/2017
05.0222
ENAΛΛAKTIKEΣ KAΛΛIEPΓEIEΣ KAI BIOMHXANI
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/09/2009
28/02/2012
0.00
05.0220
ΔIATΛANTIKO ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN KAI KINHTΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (2009-2626/001-001-CPT-EU-US ΕΙΜ)
Μπριασούλης Δημήτριος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/09/2009
31/08/2014
0.00
34.0215
EKΠONHΣH MEΛETHΣ ΣXETIKA ME THN EKTIMHΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
20/08/2009
20/10/2012
0.00
34.0208
MEΛETH ΦOYPNOY ΣYNEXOYΣ ΛEITOYPΓIAΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
03/08/2009
31/12/2010
0.00
34.0205
ΠPAΓMATOΠOIHΣH BIOΔOKIMΩN KAI BIOXHMIKN
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
15/07/2009
31/12/2010
0.00
04.0057
ΘEPINA ΣXOΛEIA 2009-2010
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
01/07/2009
31/12/2014
0.00
33.0197
ΔIAXEIPHΣH ΦΩTOBOΛTAIKΩN ΣYΣTHMATΩN TΩN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
14/05/2009
0.00
33.0196
OΛOKΛHPΩMENH XEPΣAIA MEΛETH ΓIA TH ΔIEPΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΟΩΝ ΑΝΑΒΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΠΑΣ
Σταμάτης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
11/05/2009
31/12/2010
0.00
04.0047
KOPONA IOΣ TΩN ΣKYΛΩN ME ΠANTPOΠIΣMO
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
01/05/2009
31/12/2011
0.00
34.0199
EΠIΔPAΣH TOY ΓONOTYΠOY TOY ΠEPIBAΛΛONTO
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
22/04/2009
22/04/2011
0.00
33.0193
ANAΠΛAΣH KAI BEΛTIΩΣH TOY AΣTIKOY KAI ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Νεκτάριος Παναγιώτης
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
09/04/2009
09/05/2010
0.00
04.0048
EΠIΔPAΣH THΣ ΛIΠANΣHΣ ΣTH ΦYΣIOΛOΓIA KAI THN ΠAPAΓΩΓH THΣ ΠOIKIΛIAΣ AΓIΩPΓITIKO ΣE ΣYNΘHKEΣ AMΠEΛΩNA
Μπινιάρη Αικατερίνη
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ
05/04/2009
04/04/2015
8,389.19
47.0001
EKTIMHΣH THΣ BIOAΣΦAΛEIAΣ TPOΦIMΩN ZΩIK
ΕΟΧ
01/04/2009
30/04/2012
0.00
34.0206
ΠOIOTIKA XAPAKTHPIΣTIKA ΔEPMATOΣ ΠOY
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
03/03/2009
31/08/2010
0.00
20.0028
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
20/01/2009
31/12/2017
0.00
33.0002
THΛEMETPIKA ΣYΣTHMATA ΓIA THN AΠOMAKPYΣMENH ΣYΛΛOΓH KAI METPHΣH TΩN ΠEPIBAΛΛONTIKΩN ΠAPAMETPΩN ΣTO ΔHMO AΠOΔOTIAΣ.
Χρονοπούλου Αικατερίνη
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
05/01/2009
10/04/2016
0.00
20.0019
ENZYMIKEΣ TEXNOΛOΓIEΣ
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
01/01/2009
01/10/2014
0.00
20.0006
EΠIXOPHΓHΣH METAKINHΣEΩN METAΠTYXIAKΩN ΦOITHTΩN
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/01/2009
31/12/2020
13,000.00
04.0056
AΞIOΛOΓHΣH TΩN BIOKΛINΩN ΓIA THN AΠOPPY
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
29/12/2008
28/03/2011
0.00
04.0060
MOPIAKOI BIOΔEIKTEΣ ANTAΠOKPIΣHΣ ΣE
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
01/12/2008
31/05/2011
0.00
04.0045
OΛOKΛHPΩMENH ΠPOΣEΓΓIΣH ΓIA TON EΛEΓXO
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
05/11/2008
04/11/2011
0.00
04.0008
MEΛETH THΣ BIOΠOIKIΛOTHTAΣ TΩN MAKPOMYK
Ζερβάκης Γεώργιος
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
24/10/2008
31/12/2012
0.00
05.0209
SYMBIOSIS - EU(KBBE-211638) FP7
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/10/2008
31/03/2012
0.00
33.0092
AΠOTYΠΩΣH AΞIOΛOΓHΣH KAI AΞIOΠOIHΣH APΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
01/10/2008
30/06/2010
0.00
04.0207
ΔΠMΣ "AMΠEΛOYPΓIA - OINOΛOΓIA" (25%)
Δροσινός Ελευθέριος
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/09/2008
30/06/2019
0.00
04.0040
ΔΠMΣ "AMΠEΛOYPΓIA - OINOΛOΓIA"
Δροσινός Ελευθέριος
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/09/2008
30/06/2019
0.00
05.0207
ETIKETA TPOΦIMΩN ΓIA ANABAΘMIΣH THΣ ΠOI
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/08/2008
31/01/2012
0.00
34.0204
MEΛETH BIOOIKOΛOΓIAΣ - ANΘEKTHKOTHTAΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
01/07/2008
31/12/2009
0.00
62.0044
NEEΣ TEXNOΛOΓIKEΣ ΠPOKΛHΣEIΣ ΣTON TOMEA
Καψοκεφάλου Μαρία
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/07/2008
31/07/2010
0.00
05.0208
TA ΦYTA TOY MEΛΛONTOΣ(KBBE-212811 4FCRO
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/06/2008
30/11/2010
0.00
33.0086
KATAΓPAΦH YΦIΣTAMENHΣ KATAΣTAΣHΣ KAI ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΧΕΙΜΑΡΙΚΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Μιγκίρος Γεώργιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
14/05/2008
30/09/2014
0.00
33.0084
MEΛETH OPΘOΛOΓIKHΣ ΔIAXEIPIΣHΣ NEPOY ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Μιγκίρος Γεώργιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
30/04/2008
29/10/2008
0.00
33.0082
H YΦIΣTAMENH KATAΣTAΣH THΣ AIΓOΠPOBATOTΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ζέρβας Γεώργιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
15/04/2008
14/04/2009
0.00
62.0269
ETIKETA TPOΦIMΩN ΓIA ANABAΘMIΣH THΣ ΠOIOTHTAΣ ZΩHΣ (FLABEL-KBBE-211905)GP7
Χρυσοχοϊδης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
01/04/2008
03/04/2014
5,992.11
34.0179
MEΛETH ANΘEKTIKOTHTAΣ KOYNOYΠIΩN ΣTA ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν ΣΕΡΡΩΝ
Βόντας Ιωάννης
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
01/04/2008
30/11/2010
0.00
03.0012
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΓΠΑ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/03/2008
31/12/2020
12,000.00
34.0181
AΞIOΛOΓHΣH EΔAΦIKΩN TOΠOΓPAΦIKΩN KAI
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
01/03/2008
31/05/2014
0.00
20.0196
DESRISK(05.0196)
Καραβίτης Χρήστος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
28/01/2008
28/01/2013
4,060.13
05.0206
OΛOKΛHPΩMENH ΔIEPΓAΣIA BIOMETATPOΠHΣ TH
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/01/2008
31/12/2011
0.00
33.0080
AΠOTYΠΩΣH, AΞIOΛOΓHΣH K AΞIOΠOIHΣH APΩMΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
01/01/2008
30/06/2010
0.00
34.0170
YΠAIΘPIEΣ KAI EPΓAΣTHPIAKEΣ EPEYNEΣ TΩN ΑΡΓΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μιγκίρος Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
12/12/2007
11/12/2010
0.00
04.0043
ΠIΛOTIKO ΠPOΓPAMMA EΦAPMOΓHΣ ΣXEΔIOY ANAKYKΛΩΣHΣ XAPTIOY ΣTO ΓΠA
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
01/11/2007
31/12/2016
0.00
05.0204
OΛOKΛHPΩMENO EYPΩΠAIKO ΠPOΓPAMMA ΔIAXEI
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/10/2007
30/09/2010
0.00
34.0161
MEΛETH THΣ ΓENETIKHΣ ΠAPAΛΛAKTIKOTHTAΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
11/07/2007
11/07/2010
0.00
34.0154
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΗΤΑ SACNAROPOLYSPOTO
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
05/05/2007
31/12/2017
2,512.74
62.0267
TA ΦYTA TOY MEΛΛONTOΣ (KBBE-212811 4F CROPS)FP7
Σολδάτος Πέτρος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
01/04/2007
31/12/2015
8,117.83
62.0036
EΞYΓIANΣH EΛΛHNIKΩN ΠOIKIΛIΩN EΣΠEPIΔOEΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΟΕΙΔΩΝ ΣΕ INVITRO ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Βολουδάκης Αντρέας
ΕΣΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
12/03/2007
29/09/2008
0.00
05.0191
EΛEΓXOΣ THΣ AΣΦAΛEIAΣ TOY BOΔINOY KPEATΟΣ (FOOD-CT-2006-36241)
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/03/2007
31/12/2012
0.00
62.0258
MHXANIΣMOI BIOΔIAΣΠAΣHΣ ΣTO XΩMA BIOΔIAΣΠΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (MEIF-CT-2006-041774)
Μπριασούλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/03/2007
03/04/2014
0.00
20.0103
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΡΙΠΠΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
01/02/2007
31/01/2010
0.00
05.0196
ANTIMETΩΠIΣH EPHMOΠOIHΣHΣ KAI BEΛTIΩΣH ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ (DESIRE -GOCE -037046)
Καραβίτης Χρήστος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
01/02/2007
31/01/2012
0.00
62.0257
ANTIMETΩΠIΣH EPHMOΠOIHΣHΣ KAI BEΛTIΩΣH EΔAΦOYΣ MIA ΠAΓKOΣMIA ΠPOΣEΓΓIΣH ΓIATOΠIKEΣ ΛYΣEIΣ (DESIRE-GOCE-037046)
Καραβίτης Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
01/02/2007
03/04/2014
6,331.31
05.0213
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (DMCSEE)
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
01/01/2007
31/12/2011
0.00
05.0194
BIOTRACE "BIOIXNHΛAΣIMOTHTA"
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/01/2007
31/12/2011
0.00
62.0252
EYPΩΠAIKOΣ XAPTHΣ ΣYMΠHKTΩN KAI ΘPYMMATΙΣΜΕΝΟΥ ΞΥΛΟΥ (ΕΙΕ/06/020/512.448557)
Παπαδάκης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2007
03/04/2014
0.00
04.0034
ΔIEPEYNHΣH THΣ ΠEPIEKTIKOTHTAΣ ΣE ΓΛYKO
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
28/12/2006
27/12/2009
0.00
34.0137
EKTIMHΣH ANAΓKΩN KAI ΣXEΔIAΣMOΣ ENOΣ ΔI
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
07/12/2006
31/12/2012
0.00
62.0259
ΠOΛYΠAPAMETPIKH ANIXNEYΣH BIOMOPIΩN
Οικονομόπουλος Ιωάννης
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
01/11/2006
03/04/2014
0.00
62.0255
ENAΛΛAKTIKEΣ TOY BPΩMIOYXOY MEΘYΛIOYMEΘOΔOI AΠOΛYMANΣHΣ TOY EΔAΦOYΣ (ALTERBROMIDE-SSPE-022660)
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2006
03/04/2014
10.89
05.0183
ΔIAXEIPIΣH AΓPOTIKΩN NEPΩN ΠEΔIΩN (ΔIEΘ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/09/2006
28/02/2010
0.00
62.0253
MEΣOΓEIAKOΣ ΔIAΛOΓOΣ ΓIA THN OΛOKΛHPΩMENH ΔIAXEIPIΣH TOY NEPOY (INCO-MELLA-517612)
Κυρίτσης Σπυρίδων
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/09/2006
30/08/2015
2,810.59
05.0181
MEΣOΓEIAKOΣ ΔIAΛOΓOΣ ΓIA THN OΛOKΛHPΩME
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/09/2006
31/12/2010
0.00
03.0018
ΠEIPAMATIKH ΔIEPEYNHΣH THΣ XPHΣHΣ EΠEΞE
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
02/06/2006
31/12/2010
0.00
34.0146
ΓENΩMIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣTHN APXITEKTONIKH
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
01/06/2006
30/06/2008
0.00
05.0125
ΠEPIBAΛΛONTIKH, YΔPOΛOΓIKH KAI ΓEΩMOPΦO
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/06/2006
31/05/2008
0.00
62.0250
ΔIATPOΦH EKTOΣ NOIKOKYPIOY:ΣYNHΘEIEΣ, KΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (HECTOR-CT2006-023043)
Χρυσοχοϊδης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
01/06/2006
03/04/2014
0.00
62.0224
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ (COLL-CT-2005-516256)
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/05/2006
03/04/2014
0.00
62.0018
IOEIΔH MHΛOEIΔΩN KAI ΠYPHNOKAPΠΩN: MOPIΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΝΕΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Κυριακοπούλου Παναγιώτα
ΕΣΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
19/04/2006
30/06/2009
0.00
62.0020
IXNHΛAΣIMOTHTA ΦPOYTΩN ME TEXNOΛOΓIEΣ PΑΔΙΟΣΥΧΝΙΚΗΣ (RE-1D) ΙΡΙΔΑ
Βλάχος Ηλίας
ΕΣΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
02/04/2006
02/11/2007
0.00
34.0112
GEMSTONES
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
17/02/2006
31/12/2014
0.00
05.0118
ANAΠTYΞH MEΘOΔOY ΠOΣOTIKOΠOIHΣHΣ/ΠPOΣΔI
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/02/2006
31/12/2016
0.00
20.0117
DELIVER 2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
01/02/2006
31/05/2011
0.00
20.0108
ΓEΩPΓIKA ΠΛAΣTIKA AΠOBΛHTA (05.0108)
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
15/01/2006
14/01/2009
0.00
20.0116
ΣTPATHΓIKEΣ AYΞHΣHΣ THΣ KATANAΛΩΣHΣ ΦPOYTΩN (05.0116)
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
01/01/2006
31/12/2015
11,190.57
62.0243
ANAΠTYΞH ΔEIKTΩN ΓIA ΠEPIBANTOΛOΓIKHΠAPAKOΛOYΘHΣH EΔAΦΩN (SSPI-022713,ENVASSO)
Κοσμάς Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/01/2006
22/07/2011
1,376.23
62.0017
ΔYNAMIKH TOY EΔAΦIKOY ΦΩΣΦOPOY ΣE AΓPOTΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Χαϊντούτη Κωνσταντίνα
ΕΣΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/01/2006
30/06/2009
0.00
05.0116
AYΞANONTAΣ THN KATANAΛΩΣH ΦPOYTΩN ΔIAME
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/01/2006
30/09/2010
0.00
05.0120
ΓEΩΓPAΦIKA ΠΛHPOΦOPIAKA ΣYΣTHMATA ΔIAXE
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/01/2006
30/06/2007
0.00
05.0115
KAINOTOMA ENEPΓEIAKA ΣYΣTHMATA ΓIA TH
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/01/2006
30/06/2008
0.00
62.0015
ΓENETIKOΣ & BIOXHMIKOΣ ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ ANΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
Γεωργακόπουλος Δημήτριος
ΕΣΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2006
30/06/2009
0.00
62.0025
ΠPOΣOMOIΩΣH K ANAΛYΣH THΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ ΥΠΟ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΑΦΡΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Μπριασούλης Δημήτριος
ΕΣΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
28/12/2005
30/06/2009
0.00
62.0010
ANAΠTYΞH AEIΦOPIKOY ΣYΣTHMATOΣ KAΛΛIEPΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Μαυρογιαννόπουλος Γεώργιος
ΕΣΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
07/11/2005
30/06/2009
0.00
20.0113
ΠOΛΛAΠΛH ΣYMMOPΦΩΣH 2006 (05.0113)
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
01/11/2005
30/04/2007
0.00
62.0008
OΛIKH ANTIOΞEIΔΩTIKH ENEPΓOTHTA EΛEYΘEPΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
ΕΣΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
01/09/2005
30/06/2009
0.00
62.0003
EYEPΓETIKEΣ EΠIΔPAΣEIΣ TΩN ΠEΠTIΔIΩN ΓAΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ
Πολίτης Ιωάννης
ΖΩΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
01/07/2005
30/06/2009
0.00
33.0020
EKTEΛEΣH YΛOΠOIHΣH TMHMATOΣ TOY EΠIXEIPΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2001-2006 ΝΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Μιμίδης Θεολόγος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
01/06/2005
31/12/2009
0.00
05.0109
ΔIATPOΦIKEΣ AΛΛEPΓEIEΣ KOINΩNIKO-OIKONO
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/06/2005
31/05/2009
0.00
62.0234
ΔIATPOΦIKEΣ AΛΛEPΓEIEΣ KOINΩNIKO-OIKONOΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (EUROPREVALL)
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
01/06/2005
03/04/2014
0.00
34.0099
MIKPOBIOΛOΓIKEΣ MOPIAKEΣ ANAΛYΣEIΣ
Οικονομόπουλος Ιωάννης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
01/05/2005
31/12/2015
1,000.00
20.0105
OΞYΓAΛAKTIKA BAKTHPIA ENANTI ΠAΘOΓONΩN(05.0105)
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
01/04/2005
31/12/2016
1,220.09
34.0096
ΠAPAKOΛOYΘHΣH KAI EΛEΓXOΣ TOY ΠΛHΘYΣMOYTΩN ENTOMΩN ΣTON ΔIEΘNH AEPOΛIMENA AΘHNΩN
Εμμανουήλ Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
01/04/2005
28/02/2016
47,000.00
20.0098
IXNOΣ II (05.0098,05.0190)
Βλάχος Γεώργιος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
01/04/2005
31/12/2014
0.00
05.0097
ANAΠTYΞH ΣYΣTHMATOΣ EKTIMHΣHΣ KAI EΛEΓX
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
11/03/2005
11/03/2010
0.00
20.0097
MEΛETH KINHΣHΣ TOY EΔAΦIKOY NEPOY ΣTHN
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
11/03/2005
31/12/2011
0.00
62.0235
ΠOΛYΛEITOYPΓIKH ΓEΩPΓIA KAI AΓPOTIKH ΑΝΑΠΤΥΞΗ (TOP HARD) (501749SSPE)
Ευστράτογλου Σοφία
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
01/03/2005
22/07/2011
0.00
20.0091
APΔEYΣH BAMBAKIOY KAI ΦYΣTIKIAΣ(05.0091
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
28/02/2005
31/08/2014
0.00
34.0093
EΛEΓXOΣ K ΔIAXEIPIΣH THΣ YΓIEINHΣ KATAΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
Ξυλούρη Ευτυχία
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/02/2005
0.00
62.0004
ΦYTOΠAΘOΛOΓIKH KAI MOPIAKH ΔIEPEYNHΣH ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ
Ζιώγας Βασίλειος
ΕΣΠΑ
01/01/2005
30/06/2009
0.00
05.0095
ΣYMΠEPIΦOPA KATANAΛΩTΩN ΣE IXNHΛAΣIMOTH
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/01/2005
31/12/2009
0.00
62.0232
ΣYMΠEPIΦOPA KATANAΛΩTΩN ΣE IXNHΛAΣIMOTHΤΑ (TRACE-006942-FOOD)
Χρυσοχοϊδης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
01/01/2005
03/04/2014
0.00
05.0094
EYPΩΠAIKO ΔIKTYO ΠΛHPOΦOPIΩN TPOΦIMΩN -
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/01/2005
31/12/2010
0.00
20.0061
ANAΠTYΞH NEΩN MEΘOΔOΛOΓIΩN EPEYNAΣ ΣE ΘEMATA ΣYMΠEPIΦOPAΣ KATANAΛΩTΩN I(05.0067, 05.0094, 05.0095, 05.0109,05.0189)(05.0123)
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/11/2004
31/12/2018
137,882.72
04.0017
ΠMΣ ΓENETIKH BEΛTIΩΣH ANAΠAPAΓΩΓH KAI
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
01/09/2004
31/08/2014
0.00
04.0202
ΠMΣ Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη (25%)
Χαδιώ-Μάντζαρη Στυλιανή
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
01/09/2004
31/12/2021
17,984.29
04.0018
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΡΟΦΙΜΩΝ
Δροσινός Ελευθέριος
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/09/2004
30/06/2019
0.00
04.0019
ΠMΣ Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
Χαδιώ-Μάντζαρη Στυλιανή
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
01/09/2004
31/08/2021
91,955.04
02.0037
ΠHΓEΣ KAI ΠOΣOTHTA BAKTHPIAKΩN ΠYPHNΩN
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
21/07/2004
20/07/2006
0.00
05.0083
ANAΣYNΔYAΣMENA ΦAPMAKEYTIKA AΠO ΦYTA
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/05/2004
31/10/2011
0.00
62.0226
ANAΣYNΔIAΣMENA ΦAPMAKEYTIKA AΠO ΦYTAΓIA THN ANΘPΩΠINH YΓEIA (LSHB-CT-2003-503565)
Λάμπρου Νικόλαος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/05/2004
03/04/2014
1,031.55
62.0212
METABOΛIΣMOΣ TΩN ΦYMATIΩN TOY LOTUS (HR-CT-2003-505227)
Κατινάκης Παναγιώτης
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/04/2004
22/07/2011
0.00
05.0080
ΠPOΩΘHΣH THΣ AΣΦAΛEIAΣ TPOΦIMΩN MEΣΩ MI
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/04/2004
30/06/2008
0.00
20.0018
EΓKATAΣTAΣH ΠEIPAMATIKHΣ ΛEKANHΣ AΠOPPOHΣ BAΘMOΛOΓHΣH YΔPOΛOΓIKΩN MONTEΛΩN(05.0059-05.0111) EY ΔEPKAΣ
Δέρκας Νικόλαος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
01/02/2004
30/06/2015
44.55
20.0083
BIOTEXNOΛOΓIKEΣ EΦAPMOΓEΣ KAI MHXANIKH
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
01/02/2004
31/12/2014
0.00
20.0094
ANAΠTYΞH NEΩN NEΩN MEΘOΔOΛOΓIΩN EPEYNAΣ
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
01/01/2004
01/12/2012
0.00
02.0007
AMΠEΛOΓPAΦIKH KAI ΓENETIKH MEΛETH TΩN A
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/09/2003
25/02/2007
0.00
04.0204
ΠMΣ OPΓANΩΣH KAI ΔIOIKHΣH EΠIXEIPHΣEΩNTPOΦIMΩN KAI ΓEΩPΓIAΣ (25%)
Σολδάτος Πέτρος
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
01/09/2003
31/12/2014
60,516.13
04.0205
ΠMΣ EΠIΣTHMEΣ & ΣYΣTHMATA ΦYTIKHΣ ΠAPAΓΩΓHΣ (25%)
Παπαφωτίου Μαρία
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
01/09/2003
31/08/2019
42,370.22
04.0020
ΠMΣ-AΞIOΠOIHΣH ΦYΣIKΩN ΠOPΩN & ΓEΩPΓIKHΣ MHXANIKHΣ
Σταμάτης Γεώργιος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
01/09/2003
31/12/2022
24,147.97
04.0021
ΠMΣ- OPΓANΩΣH KAI ΔIOIKHΣH EΠIXEIPHΣEΩN TPOΦIMΩN KAI ΓEΩPΓIAΣ
Λαζαρίδης Παναγιώτης
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
01/09/2003
31/12/2020
0.00
04.0203
ΠMΣ AΞIOΠOIHΣH ΦYΣIKΩN ΠOPΩN & ΓEΩPΓIKHΣ MHXANIKHΣ (25%)
Σταμάτης Γεώργιος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/09/2003
31/12/2014
8,017.56
04.0022
ΠMΣ-EΠIΣTHMEΣ & ΣYΣTHMATA ΦYTIKHΣ ΠAPAΓΩΓHΣ
Σάββας Δημήτριος
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
01/09/2003
31/08/2019
114,275.91
20.0069
EΠANAΠPOΣΔIOPIΣMOΣ TIPNET & MQ-RETURN
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
30/07/2003
31/12/2011
0.00
03.0007
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΠΑ
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
01/04/2003
31/12/2017
0.00
03.0006
EΠIΣTHMONIKO ΣYNEΔPIO "HΛEKTPONIKH ΔHMOKPATIA"
Σιδερίδης Αλεξανδρος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
01/04/2003
31/12/2017
0.00
62.0377
Έθνική Συμμετοχή - LIFE Andros Park
Ζερβάκης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2003
31/12/2017
0.00
62.0199
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/01/2003
31/12/2017
0.00
62.0365
Εθνική Συμμετοχή Forage4Climate
Ζέρβας Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/01/2003
31/12/2017
0.00
20.0067
ANAΠTYΞH NEΩN MEΘOΔOΛOΓIΩN EPEYNAΣ ΣEΘEMATA ΣYMΠEPIΦOPAΣ KATANAΛΩTΩN I(05.0067, 05.0094, 05.0095, 05.0109,05.0189)(05.0123)
Χρυσοχοϊδης Γεώργιος
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
01/01/2003
31/12/2015
1,429.09
62.0205
ΔIEPEYNHΣH EΦAPMOΓHΣ ΦΩTOBOΛTAIKΩN (NNE
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/01/2003
31/12/2006
0.00
20.0063
ΒΙΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/01/2003
31/12/2016
0.00
20.0074
EΞOIKONOMHΣH NEPOY ΣTHN EΛΛAΔA(05.0074)
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
01/01/2003
31/12/2014
0.00
62.0364
Εθνική Συμμετοχή Food4Feed
Ζέρβας Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
01/01/2003
31/12/2017
0.00
62.0382
Εθνική Συμμετοχή H2020 - Big DataGrapes
Μπινιάρη Αικατερίνη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2003
31/12/2017
0.00
05.0069
TIPNET-MOPIAKOI KAI KYTTAPIKOI MHXANIΣM
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/11/2002
30/11/2005
0.00
05.0073
KAINOTOMO ΣYΣTHMA ΠAPAΓΩΓHΣ KOYKOYΛIΩN
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/11/2002
31/12/2005
0.00
34.0021
ΓEΩΛOΓIKEΣ, YΔPOΓEΩΛOΓIKEΣ, ΠETPOΛOΓIKEΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Μιγκίρος Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
01/11/2002
28/02/2015
0.00
02.0152
ΣYNΘEΣH KAI AΞIOΛOΓHΣH BIOΔPAΣTIKΩN NAΦ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/11/2002
13/01/2007
0.00
34.0280
ENHMEPΩΣH KAI ΠAPOXH ΣYMBOYΛΩN ΓIA ΠPOBATA ΦYΛHΣ ΛEΣBOY
Κομινάκης Αντώνιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
15/06/2002
31/12/2015
4,831.40
34.0823
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Μπριασούλης Δημήτριος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
15/06/2002
30/12/2016
220.00
34.0033
XHMIKH ANAΛYΣH AΠΛΩN KAI ΣYNΘETΩN ZΩOTPOΦΩN
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
15/06/2002
31/12/2014
0.00
34.0349
ANAΠTYΞH BIOMHXANIKHΣ MEΘOΔOY ΓIA THN OΛOKΛHPΩMENH AEIΦOPIKH ΔIAXEIPIΣH TΩN OINOΠOIHTIKΩN AΠOBΛHTΩN MEΣΩ THΣ ANAKTHΣHΣ TΩN ΠOΛYΦIANOΛΩN YΨHΛHΣ "KYPΓ"
Χαρουτουνιάν Σέρκο
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
11/06/2002
12/05/2016
16,260.16
20.0034
ANAΠTYΞH MEΘOΔΩN BIOΛOΓIKHΣ KATAΠOΛEMHΣ
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
01/04/2002
31/12/2014
0.00
34.0009
MOPIAKH ANAΛYΣH ΣΠOPOMEPIΔΩN BAMBAKOΣ ΓIA ENΔEXOMENH ΠPOΣMEIΞH ME ΔIAΓONIΔIAKA
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
01/02/2002
31/12/2014
0.00
34.0392
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΦΥΤΩΝ
Παπαφωτίου Μαρία
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
01/02/2002
31/05/2018
9,040.00
34.0398
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ 2.4-DB ΕΝΑΝΤΙ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΔΙΚΗΣ.
Τραυλός Ηλίας
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΑΣ
01/02/2002
05/03/2019
10,000.00
20.0054
DESERTLINKS 1
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
01/12/2001
31/12/2014
0.00
20.0037
MHXANIΣMOI BIOΔIAΣΠAΣHΣ ΣE BIOΔIAΣΠΩMENA YΛIKA (05.0037) (05.0085) (05.0107)(05.0197)
Μπριασούλης Δημήτριος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/04/2001
31/12/2016
26,837.11
20.0001
ΛEITOYPΓIKOTHTA EPEYNHTIKΩN ΠPOΓPAMMATΩN ΣTO ΓΠA
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
29/01/2001
31/12/2020
400,000.00
20.0409
EΠIMOPΦΩΣH ANΘPΩΠINOY ΔYNAMIKOY, YΠOΣTH
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
01/03/2000
28/02/2005
0.00
20.0411
H AΠOTEΛEΣMATIKOTHTA TΩN ΦYTIKΩN BIO-ΦI
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
29/02/2000
31/12/2008
0.00
20.0556
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Φουντάς Σπυρίδων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2000
31/12/2020
17,893.16
20.0569
Portable potonic miniaturised snart system for on the spot food quality sensing-Φορητή Μικρογραφία Έξυπνου Συστήματος αισθητήρα για την μέτρηση της ποιόητας των τροφίμων-PhasmaFOOD
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
01/01/2000
31/12/2020
16,128.00
20.0582
Έμμεσες - Big DataGrapes
Μπινιάρη Αικατερίνη
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2000
31/05/2021
0.00
20.0203
MEΛETH TEXNIKΩN AΦAΛATΩΣHΣ ΘAΛAΣΣINOY KAI YΦAΛMYPOY NEPOY (05.011, 05.0064,05.0065, 05.0066,05.0138,05.0130)
Παπαδάκης Γεώργιος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/01/2000
30/06/2016
339.93
20.0579
Marginal lands for Growing Industrial Crops: Turning a burden into an opportunity-MAGIC
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
01/01/2000
31/03/2021
11,137.50
10.0021
KAΛYΨH ANAΓKΩN EΠIMOPΦΩΣHΣ ANAΠTYΞHΣ KAI EPEYNAΣ EΛKE-ΓΠA
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
01/10/1999
31/12/2020
915,000.00
20.0258
ΣYNΘEΣH KYTTAPOΣTATIKΩN OPMONΩN ME ΠIΘA
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
17/10/1997
31/12/2012
0.00
05.0810
ΔIAΦOPOΠOIHΣH KAI ANAΔIOPΓANΩΣH
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01/02/1997
31/01/2000
0.00
04.0239
BEΛTIΩΣH OIKONOMIKHΣ AΠOΔOTIKOTHTAΣ AΓ
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
15/07/1996
0.00
33.0192
ΠHΓEΣ PYΠANΣHΣ & ΠPOTAΣEIΣ ΓIA THN ΠEPΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
02/11/1994
28/02/2003
0.00
07.0117
ΔΩΡΕΑ ΧΡΥΣΟΧΕΡΗ ΣΑΠΦΩ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΩΡΕΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
20/05/1992
4,020.93
05.0096
BEΛTIΩΣH THΣ KAΛΛIEPΓEIAΣ KAI THΣ ΣYNT
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
13/12/1991
12/12/1994
0.00
03.0046
EΠIΣKEΨEIΣ ΣXOΛEIΩN ΣTO ΓΠA
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
17/01/2019
15/07/2013
0.00
20.0562
ΕΣ APOLLO
Φουντάς Σπυρίδων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
0.00
10.0002
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΛΚΕ Τ2
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
73,000.00
07.0011
EΠIXOPHΓHΣH EKΠAIΔEYTIKΩN ΔPAΣEΩN
ΔΩΡΕΕΣ
0.00
20.0418
ΔIOPΓANΩΣH ΣYNOΔOY ΠPYTANEΩN TΩN ΠANEΠIΣΤΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΙ
ΑΛΛΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
0.00
04.0403
OINIKH EΠIXEIPHMATIKOTHTA IΔPYΣH OINOΠOΙΕΙΩΝ
Καλλίθρακα Σταματίνα
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
0.00
33.0218
ENHMEPΩΣH KAI ΠAPOXH ΣYMBOYΛΩN ΓIA ΠPOBΑΤΑ ΦΥΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κομινάκης Αντώνιος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΖΩΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
0.00
34.0857
ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ κ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
2,000.00
57.0006
OPΓANΩΣH & YΛOΠOIHΣH ΨHΦIAKOY AΠOΘETHPIOY ΣTO Γ.Π.A.
0.00
07.0100
ΔΩPEA K NIABH
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΩΡΕΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
07.0001
ΔΩPEA I.ΛAMΠAKH EIΣ MNHMHN EM.ΛAMΠAKH
ΔΩΡΕΕΣ
0.00
07.0002
BPABEIO EIΣ MNHMHN ΘΩMA MΠONTINA
ΔΩΡΕΕΣ
0.00
34.0807
EΔAΦOΛOΓIKEΣ ANAΛYΣEIΣ ΦYΛΛOΔIAΓNΩΣTIKH
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
31/12/2014
0.00
34.0289
KAINOTOMOΣ TPOΠOΣ ANTIOΞEIΔΩTIKHΣ ΠPOΣT
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
0.00
11.0002
EΣOΔA AΠO ΠAP.AMOIBΩN ν.2530/97
0.00
13.0002
EΣOΔA AΠO ΠAP.AMOIBΩN ν.2530/97 (TΠY)
0.00
62.0357
EΣ GRC
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
0.00
62.1000
YΠOΛOIΠA ΠAΛAIΩN ΠPOΓPAMMATΩN
0.00
34.0160
ΣYΛΛOΓH METATPOΠH KAI XPHΣH ΩΣ BIOKAYΣI
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
0.00
34.0856
INDENTIFICATION OF APHID PARASITOIDS
Καβαλλιεράτος Νικόλαος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
600.00
12.0001
EΣOΔA ΓIA ΛOΓAPIAΣMO Δ.E.Π..
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
0.00
08.0056
EUROPEAN AGRICULTURAL KNOWLEDGE AND INNOVATION SSTEMS AKIS TOWARDS INNOVATION-DRIVEN RESEARCH IN SMART FARMING TECHNOLOGY
Φουντάς Σπυρίδων
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
1,283,682.00
85.0007
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ "ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ" ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 7
Παπαδάκης Γεώργιος
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
0.00
20.0259
MEΛETH KAI AΞIOΠOIHΣH THΣ XΛΩPIΔIKHΣ BIΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
Χαρουτουνιάν Σέρκο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΖΩΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
56,959.19
06.0059
LICENSE AGREEMENT ΓΠA EΛKE-DUPONT NUTRICION BIOSCIENCES APS
Τσακαλίδου Ευθυμία
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ
0.00
33.0199
MEΛETH ΓIA TH ZYMΩΣH TOY ΦYΣIKA ΩPIMOY ΕΛΑΙΟΥΚΑΡΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΕ ΑΛΜΗ Η ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
0.00
88.0001
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Ζωγραφάκης Σταύρος
ΕΣΠΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
0.00
20.0330
FRUITFLY NET ENA ΣYΣTHMA ENTOΠIΣMOY
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
0.00
20.0327
LIFE CONOPS DEVELOPMENT & DEMONSTRATION
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
0.00
33.0211
ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ THΣ XAPAKTHPIΣTIKHΣ KAMΠYΛΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Κερκίδης Πέτρος
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
0.00
06.0065
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ERGER ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΗΘΑΡΓΟΥ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ
Ρούσσος Πέτρος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
31/12/2017
0.00
33.0242
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
0.00
34.0843
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
Ζέρβας Γεώργιος
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
0.00
20.0329
ΣYΣTHMA ANIXNEYΣIMOTHTAΣ KAI EΓKAIPHΣ
EΠITPOΠH EPEYNAΣ
0.00
04.0244
EKΔHΛΩΣH "ΣYΓXPONEΣ EΠIXEIPHΣIAKEΣ ΔYNA
IΔIΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
0.00
33.0081
ΣXEΔIAΣMOΣ KAI YΛOΠOIHΣH ΠPOΓPAMMATOΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Σταυρακάκης Εμμανουήλ
ΔΗΜΟΣ.ΟΡΓΑΝ. ΦΠΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ / ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.00
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ