ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πρόγραμμα PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area- Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων έτους 2019 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Ιανουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων έτους 2019 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας για το Πρόγραμμα PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area.   Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.  

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Ιανουαρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Απριλίου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ».   Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Ιανουαρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Φεβρουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.   Για να δείτε την πρόσκληση επιλέξτε εδώ.

2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/Τριών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 25 Φεβρουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/Τριών.   Έναρξη Υποβολών: 21 Ιανουαρίου 2019, 12:00 (ώρα Ελλάδας) Λήξη Υποβολών: 25 Φεβρουαρίου 2019, 17:00 (ώρα Ελλάδας)   Για να δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες επιλέξτε εδώ.   Εκ της ΜΟ.Δ.Υ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

3η τροποποίηση για την πρόσκληση στο Μέτρο 16

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Δεκεμβρίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης για ένταξη στο Μέτρο 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020.   Σύμφωνα με την 3η Τροποποίηση«Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται: Για τη Δράση 1 κατά το χρονικό διάστημα από 6 Ιουνίου 2018 έως 23 Νοεμβρίου 2018. Η 23η Νοεμβρίου 2018 ορίζεται […]

Ανακοίνωση 2ης τροποποίησης και έναρξης β’ φάσης υποβολής 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Νοεμβρίου 2018
Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποφάσισε με τις με Α.Π. 5958/31.10.2018 (32η Συνεδρίαση) και 6189/7.11.2018 (34η Συνεδρίαση) αποφάσεις του τα κάτωθι: Την 2η Τροποποίηση της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας. Την έναρξη της β’ φάσης υποβολής των Προτάσεων στο πλαίσιο […]

Παράταση μέχρι 23/11/2018 για την πρόσκληση στο Μέτρο 16 (2η τροποποίηση)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 12 Οκτωβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23 Νοεμβρίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε την 2η τροποποίηση της πρόσκλησης για ένταξη στο Μέτρο 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020.   Ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ένταξης στο Μέτρο ορίζεται η 23/11/2018.   Δείτε την παράταση εδώ.

Παράταση για την προκήρυξη των τριών (3) Θεματικών Μελετών Αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Σεπτεμβρίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο προκήρυξης των τριών (3) Θεματικών Μελετών Αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014-2020, που αφορούν στα παρακάτω πεδία: Κλιματική Αλλαγή Διαχείριση και αποδοτικότητα χρήσης υδάτων Σύμβουλο Αξιολόγησης 2019 η ημερομηνία για δήλωση συμμετοχής στη διαδικτυακή εφαρμογή , παρατείνεται έως την Τετάρτη 26/09/2018, ενώ η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 […]

Παράταση μέχρι 22/10/2018 για την πρόσκληση στο Μέτρο 16 (1η τροποποίηση)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Αυγούστου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 22 Οκτωβρίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης για ένταξη στο Μέτρο 16 “Συνεργασία” του ΠΑΑ 2014-2020.   Ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ένταξης στο Μέτρο ορίζεται η 22/10/2018.   Δείτε την παράταση εδώ.   Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 16

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Ιουνίου 2018
Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκληση υποβολής των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5 – δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης και για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και […]

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Μαΐου 2018
Δημοσιεύθηκε η 1η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση». Κύριος στόχος της προκήρυξης είναι η στήριξη της δημόσιας προβολής ερευνητικών έργων ή δράσεων σχετικών με την Επανάσταση του 1821 και την επίδρασή της στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας. Η συνολική δημόσια δαπάνη της προκήρυξης ανέρχεται στα 1.030.000€. […]

2η Προκήρυξη Υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για Υποψήφιους Διδάκτορες (ΥΔ)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Μαΐου 2018
Δημοσιεύθηκε η 2η Προκήρυξη Υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για Υποψήφιους Διδάκτορες (ΥΔ). Κύριος στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη των ΥΔ για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 10.000.000€ και το ποσό αυτό θα διατεθεί για την υποστήριξη των νέων επιστημόνων […]

PRIMA – Δημοσίευση Διεθνών και Διακρατικών προκηρύξεων έτους 2018 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας του προγράμματος «Εταιρική Σχέση για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Φεβρουαρίου 2018
Οι πρώτες διεθνείς και διακρατικές προκηρύξεις έτους 2018 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας του προγράμματος PRIMA ανακοινώθηκαν στις 6/2/2018. Οι προκηρύξεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος PRIMA: http://prima-med.org/calls-for-proposals/ Στις ανακοινώσεις περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς και στόχους των προκηρύξεων, τα συμμετέχοντα κράτη, τους δικαιούχους, τις θεματικές περιοχές, τους κανόνες συμμετοχής, […]

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Φεβρουαρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Μαρτίου 2018
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Δικαιούχοι είναι α) ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα), β) επιχειρήσεις και γ) λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι φορείς). Οι θεματικές προτεραιότητες της Δράσεις είναι οι εξής: Αγροδιατροφή Ενέργεια Περιβάλλον Μεταφορές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Πολιτιστική κληρονομιά Η Δράση χρηματοδοτείται […]

Sustainable Blue Economy Call

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Ιανουαρίου 2018
Πρόγραμμα Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία από το Ευρωπαϊκό ταμείο για την Θάλασσα και την Αλιεία. Με την υποστήριξη του EASME. Ο χρόνος για τις υποβολές των προτάσεων πλησιάζει, σχηματίστε την κοινοπραξία σας (φορείς από 2 τουλάχιστον χώρες) και υποβάλλετε σε μια από τις 4 θεματικές ενότητες. https://ec.europa.eu/easme/en/sustainable-blue-economy   STRAND 1 – DEMO PROJECTS <> Σκέλος 1ό […]

«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»: Παράταση προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Ιανουαρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Φεβρουαρίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την παράταση της προθεσμίας υποβολής του φυσικού φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης στην Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» […]

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Δεκεμβρίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16 Ιανουαρίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας. Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο και εξειδικεύονται στον Οδηγό […]

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση “Ειδικές Δράσεις “ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ”»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Νοεμβρίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15 Δεκεμβρίου 2017
Κύριος στόχος της δράσης είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της Έρευνας και της Τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης […]

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας με τίτλο «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Σεπτεμβρίου 2017
Στόχοι της δράσης είναι Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια είναι η παρακάτω: Η ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία θα περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα διευκολύνει […]

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ήπειρος 2014 – 2020”

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Σεπτεμβρίου 2017
Προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ», και συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της […]
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ