ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Αυγούστου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΓΠΑ αναρτήθηκαν τα κάτωθι έντυπα: Έντυπο 47: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Έντυπο 48: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου   Σας επισημαίνουμε ότι για την δημοσίευση Πρόσκλησης τόσο για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, όσο και για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στο […]

Λειτουργία της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ ΓΠΑ κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Ιουλίου 2018
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι υπηρεσίες της Μ.Ο.Δ.Υ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ δεν θα λειτουργούν το διάστημα 13/8/2018-24/8/2018.

Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσκληση συγκρότησης Ε.Η.Δ.Ε -Παράταση

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Ιουλίου 2018
Σας ενημερώνουμε εκ μέρους του Αναπληρωτή Πρύτανη, Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητή Μιχάλη Ζερβάκη, για τη χρονική παράταση για την υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πολυτεχνείου Κρήτης (βλ. συνημμένο αρχείο).   Μπορείτε να δείτε […]

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Ιουλίου 2018
Στο πλαίσιο Ν. 4485/2017 εισήχθη η «Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης» από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ η οποία προηγείται οποιουδήποτε άλλου αιτήματος ή έγκρισης (απευθείας ανάθεσης, μετακίνησης, προκήρυξης διαγωνισμών, πρόσκλησης φυσικών προσώπων, υπογραφής συμβάσεων κλπ). H έκδοση ανάληψης υποχρέωσης πραγματοποιείται για κάθε δαπάνη ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου. Επιπλέον, εισήχθη […]

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Επανάληψη Πρόσκλησης Συγκρότησης της Ε.Η.Δ.Ε

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 16 Ιουλίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Επανάληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ακόλουθο σύνδεσμο:   http://ee.uth.gr/el/content/epanalipsi-prosklisis-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-sygkrotisi-tis-epitropis-ithikis-kai

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσκληση συγκρότησης Ε.Η.Δ.Ε

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 16 Ιουλίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (βλ. Συνημμένο Αρχείο Πρόσκλησης):   Συνημμένο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης 17/7/2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιουλίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι τη Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Για το λόγο αυτό, παρακαλείστε να καταθέσετε τα αιτήματα σας προς την Επιτροπή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας αυστηρά μέχρι τη Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018. Αιτήματα που θα κατατεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από τη Παρασκευή 13 Ιουλίου […]

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟYΣΤΟΥ 2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Ιουλίου 2018
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ μέχρι τη Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00 παραστατικά δαπανών (προμήθειες, αμοιβές, μετακινήσεις κλπ) για Ιούλιο & Αύγουστο του 2018 όλων των προγραμμάτων σας, προκειμένου να τακτοποιηθούν πριν από τις καλοκαιρινές άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας μας.   Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων […]

Ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Μέτρου 16

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Ιουνίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ σε συνεργασία με στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ΓΠΑ για τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. […]

Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης 27/6/2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι τη Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Για το λόγο αυτό, παρακαλείστε να καταθέσετε τα αιτήματα σας προς την Επιτροπή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας αυστηρά μέχρι τη Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018. Αιτήματα που θα κατατεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από τη Παρασκευή 22 Ιουνίου […]

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ε.Η.Δ.Ε

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Ιουνίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ακόλουθο σύνδεσμο:   http://ee.uth.gr/el/content/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-sygkrotisi-tis-epitropis-ithikis-kai-deontologias

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ε.Η.Δ.Ε

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Ιουνίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Ιονίου  Πανεπιστημίου, για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ακόλουθο σύνδεσμο:   https://rc.ionio.gr/news/10996/

Ορισμός Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών, Παραλαβής και Αξιολόγησης Υποψηφίων σε Πρόσκληση

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 12 Ιουνίου 2018
Προς Επιστημονικούς Υπεύθυνους Έργων ΕΛΚΕ   Στο πλαίσιο των έργων που υλοποιείτε ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι υπάρχει η ανάγκη να οριστούν Επιτροπές Διαγωνισμού και Παραλαβής για την διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και Επιτροπή για την αξιολόγηση των υποψηφίων που καταθέτουν πρόταση, στο πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η σύνθεση των Επιτροπών πρέπει […]

Πολυτεχνείο Κρήτης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ε.Η.Δ.Ε

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Ιουνίου 2018
Εκ μέρους του Αναπληρωτή Πρύτανη, Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητή Μιχάλη Ζερβάκη, σας κοινοποιούμε (βλ. συνημμένο αρχείο) την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πολυτεχνείου Κρήτης.   Συνημμένο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Πρόσκληση συγκρότησης της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Ιουνίου 2018
Εκ μέρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πειραιώς σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, (βλ. συνημμένο αρχείο).   Συνημμενά: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ε.Η.Δ.Ε

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Ιουνίου 2018
Εκ μέρους του Προέδρου του Ε.Λ.Κ.Ε. και Αντιπρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου, καθηγητή κ. Ν. Λέανδρου σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοιν. & Πολ. Επιστημών (βλ. συνημμένα αρχεία). Συνημμένα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΑΙΤΗΣΗ  

Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης 6/6/2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Μαΐου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι τη Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Για το λόγο αυτό, παρακαλείστε να καταθέσετε τα αιτήματα σας προς την Επιτροπή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας αυστηρά μέχρι τη Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018. Αιτήματα που θα κατατεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από τη Παρασκευή 1 Ιουνίου […]

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Μαΐου 2018
Θα θέλαμε εκ μέρος του Καθηγητή Σαρτζετάκη Ευτύχιου, Αναπληρωτή Πρύτανη, Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, να σας ενημερώσουμε ότι στο παρακάτω link έχει αναρτηθεί Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:   https://elke.uom.gr/2018/05/24/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3/

Δελτίο Τύπου της εκδήλωσης «Παρουσίαση και Βράβευση Επιχειρηματικών Σχεδίων»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Μαΐου 2018
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 1ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής ιδέας ΓΠΑ που διοργάνωσε το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ήταν Χορηγός Δράσης του Διαγωνισμού με θέμα την «Παρουσίαση και Βράβευση Επιχειρηματικών Σχεδίων Επιχειρήσεων Τροφίμων και […]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Παρουσίαση και Βράβευση Επιχειρηματικών Σχεδίων» από το Γραφείο Καινοτομίας του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Μαΐου 2018
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε την Τρίτη 22 Μαΐου 2018, στις 12:00 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών 110 στην Παρουσίαση και Βράβευση Επιχειρηματικών Σχεδίων Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας, που εκπονήθηκαν από φοιτητές του Πανεπιστημίου μας στο πλαίσιο του 1ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ, που διοργανώθηκε από το  Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του […]

Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης 24/4/2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Απριλίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι τη Τρίτη 24 Απριλίου 2018 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Για το λόγο αυτό, παρακαλείστε να καταθέσετε τα αιτήματα σας προς την Επιτροπή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας αυστηρά μέχρι τη Παρασκευή 20 Απριλίου 2018. Αιτήματα που θα κατατεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από τη Παρασκευή 20 Απριλίου […]
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ